เนื้อเพลง How Do You Do It คำอ่านไทย The Beatles

How do you do
( ฮาว ดู ยู ดู)
What you do to me?
(ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I wish I knew,
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู ,)
If I knew how you do it to me
(อิ๊ฟ ฟาย นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี)
I’d do it to you.
(อาย ดู อิท ทู ยู)

How do you do
(ฮาว ดู ยู ดู)
What you do to me?
(ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I’m feeling blue,
(แอม ฟีลอิง บลู ,)
Wish I knew how you do it to me
(วิ๊ช ไอ นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี)
But I haven’t a clue.
(บั๊ท ไอ แฮฟเวน ดา คลู)

You give me a feeling in my heart,
(ยู กี๊ฝ มี อะ ฟีลอิง อิน มาย ฮาร์ท ,)
Like an arrow piercing through it.
(ไล๊ค แอน แอ๊โร่ เพียซิง ทรู อิท)
I suppose that you think you’re very smart,
(ไอ ซั๊พโพ้ส แดท ยู ทริ๊งค ยัวร์ เฝ๊รี่ สมาร์ท ,)
But won’t you tell me how do you do it?
(บั๊ท ว็อนท ยู เทลล มี ฮาว ดู ยู ดู อิท)

How do you do
(ฮาว ดู ยู ดู)
What you do to me?
(ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I wish I knew,
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู ,)
If I knew how you do it to me
(อิ๊ฟ ฟาย นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี)
I’d do it to you.
(อาย ดู อิท ทู ยู)

You give me a feeling in my heart,
(ยู กี๊ฝ มี อะ ฟีลอิง อิน มาย ฮาร์ท ,)
Like an arrow piercing through it.
(ไล๊ค แอน แอ๊โร่ เพียซิง ทรู อิท)
I suppose that you think you’re very smart,
(ไอ ซั๊พโพ้ส แดท ยู ทริ๊งค ยัวร์ เฝ๊รี่ สมาร์ท ,)
But won’t you tell me how do you do it?
(บั๊ท ว็อนท ยู เทลล มี ฮาว ดู ยู ดู อิท)

How do you do
(ฮาว ดู ยู ดู)
What you do to me?
(ว๊อท ยู ดู ทู มี)
I wish I knew,
(ไอ วิ๊ช ไอ นยู ,)
Wish I knew how you do it to me
(วิ๊ช ไอ นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี)
I’d do it to you.
(อาย ดู อิท ทู ยู)
Wish I knew how you do it to me,
(วิ๊ช ไอ นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี ,)
I’d do it to you.
(อาย ดู อิท ทู ยู)
Wish I knew how you do it to me,
(วิ๊ช ไอ นยู ฮาว ยู ดู อิท ทู มี ,)
I’d do it to you.
(อาย ดู อิท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do You Do It คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น