เนื้อเพลง Blasphemy คำอ่านไทย 2Pac feat Prince Ital

[music from To Live & Die in L.A. fades]
( [ มิ๊วสิค ฟรอม ทู ไล้ฝ & ดาย อิน แอล อะ เฟด ])

[This Week in Bible Prophecy]
([ ดิส วี๊ค อิน ไบบล พรอฟอิซิ ])
God has a plan — and the bible unfolds that wonderful plan
(ก๊อด แฮ็ส ซา แพลน แอนด์ เดอะ ไบบล อันโฟลด แดท วันเดอะฟุล แพลน)
through the message of prophecy
(ทรู เดอะ เม๊สเสจ อ็อฝ พรอฟอิซิ)
God sent Jesus into this world to be our saviour
(ก๊อด เซ็นท จีสัซ อิ๊นทู ดิส เวิลด ทู บี เอ๊า เซฝเยอะ)
And that Christ is returning, someday soon
(แอนด์ แดท คไรซท อีส รีเทินนิง , ซัมเดย์ ซูน)
to unfold the wonderful plan of eternity, for my life and your life
(ทู อันโฟลด เดอะ วันเดอะฟุล แพลน อ็อฝ อิเทอนิทิ , ฟอร์ มาย ไล๊ฟ แอนด์ ยุร ไล๊ฟ)
As long as we’re cooperating with God
(แอส ลอง แอส เวีย cooperatings วิธ ก๊อด)
by accepting Jesus Christ as our personal Lord and saviour
(บาย เอ๊กเชปติ้ง จีสัซ คไรซท แอส เอ๊า เพอซแน็ล หลอร์ด แอนด์ เซฝเยอะ)
And as the Lord does return in the coming seven days
(แอนด์ แอส เดอะ หลอร์ด โด รีเทิร์น อิน เดอะ คัมอิง เซเฝ่น เดย์)
We’ll see you next time here on This Week in Bible Prophecy
(เวลล ซี ยู เน๊กซท ไทม์ เฮียร ออน ดิส วี๊ค อิน ไบบล พรอฟอิซิ)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Tupac don’t start that blasphemy in here!
(ทูแปค ด้อนท์ สท๊าร์ท แดท บแลซฟิมิ อิน เฮียร !)
Makaveli, the new breed — and I remember what my pops told me
(แมกเคอเวลลี่ , เดอะ นิว บรีด แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พ็อพ โทลด มี)
The new word, follow me — remember what my pops told me
(เดอะ นิว เวิร์ด , ฟ๊อลโล่ว มี รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พ็อพ โทลด มี)

My family tree, consists of drug dealers, thugs and killers
(มาย แฟ๊มิลี่ ทรี , คอนซิ๊สท อ็อฝ ดรัก ดีลเออะ , ธัก แซน คีลเลอะ)
Strugglin, known to hustle screamin f*ck they feelings
(Strugglin , โนน ทู เฮสเซล สครีมมิน ฟัค เด ฟีลอิง)
I got advice from my father, all he told me was this
(ไอ ก็อท แอดไฝ๊ซ์ ฟรอม มาย ฟ๊าเท่อร , ออล ฮี โทลด มี วอส ดิส)
N*ggaz, get off your ass if you plan to be rich
(เอ็น *ggaz , เก็ท ออฟฟ ยุร อาซ อิ๊ฟ ยู แพลน ทู บี ริ๊ช)
There’s ten rules to the game, but I’ll share with you two
(แดร์ เท็น รูล ทู เดอะ เกม , บั๊ท อิลล แชร์ วิธ ยู ทู)
Know, n*ggaz gon’ hate you for whatever you do
(โนว์ , เอ็น *ggaz ก็อน เฮท ยู ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
Now rule one — get your cash on, M.O.B.
(นาว รูล วัน เก็ท ยุร แค๊ช ออน , เอ็ม โอ บี)
That’s Money Over B*tches, cause they breed envy
(แด้ท มั๊นนี่ โอ๊เฝ่อร บี *tches , ค๊อส เด บรีด เอนฝิ)
Now rule two is a hard one, watch for phonies
(นาว รูล ทู อีส ซา ฮาร์ด วัน , ว๊อทช ฟอร์ phonies)
Keep yo’, enemies close n*gga, watch yo’ homies
(คี๊พ โย , อียีมีสฺ โคลส เอ็น *gga , ว๊อทช โย โฮมี)
It seemed a little unimportant, when he told me I smiled
(อิท ซีม อะ ลิ๊ทเทิ่ล อะนิมพอแท็นท , เว็น ฮี โทลด มี ไอ สไมล์)
Picture jewels being handed, to an innocent child
(พิ๊คเจ้อร์ จิ๊วเอ็ล บีอิง แฮนด์ , ทู แอน อิ๊นโนเซ้นท ชายลํดํ)
I never knew in my lifetime I’d live by these rules
(ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อิน มาย ไลฟ์ไทม์ อาย ไล้ฝ บาย ฑิส รูล)
Initiated as an outlaw, studying rules
(อินีฌอิเอท แอส แอน เอาทลอ , ซทัดอิ รูล)
Now papa ain’t around, so I gotta recall
(นาว พาพ่า เอน อะราวนฺดฺ , โซ ไอ กอททะ รีคอลล)
or come to grips with bein on my enemy’s wall [rest in peace]
(ออ คัม ทู กริพ วิธ บีนโพล ออน มาย เอ๊นนิมี่ วอลล์ [ เรสท อิน พี๊ซ ])
Promised if I have a seed, I’ma guide him right
(พรอมอิซ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ อะ ซี , แอมอา ไก๊ด ฮิม ไร๊ท)
Dear Lord don’t let me die tonite
(เดียร์ หลอร์ด ด้อนท์ เล็ท มี ดาย ทูไนท์)
I got words for my comrades, listen and learn
(ไอ ก็อท เวิร์ด ฟอร์ มาย คอมริด , ลิ๊สซึ่น แอนด์ เลิร์น)
Ain’t nuttin free, give back what you earn, no doubt
(เอน นัทดิน ฟรี , กี๊ฝ แบ็ค ว๊อท ยู เอิร์น , โน เดาท)
Gettin higher than a motherf*cker, blessed and pleased
(เกดดิน ไฮเออะ แฑ็น อะ motherf*cker , เบล๊ส แอนด์ พลีซ)
This Thug Life’ll be the death of me, c’mon, yeah
(ดิส ธัก Lifell บี เดอะ เด้ท อ็อฝ มี , ซีมอน , เย่)

And I remember what my papa told me
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พาพ่า โทลด มี)
Remember what my papa told me, blasphemy
(รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พาพ่า โทลด มี , บแลซฟิมิ)

[Chorus: Prince Ital]
([ ค๊อรัส : พริ๊นซ์ ไอทอว ])

Love for dem dat steal in the name of da Lord
(ลัฝ ฟอร์ เดม แดซ สทีล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ดา หลอร์ด)
Dem a tell nuff lie but holdin my bird in a cloud
(เดม มา เทลล นัฟ ไล บั๊ท โฮดดิน มาย เบิร์ด อิน อะ คลาวดํ)
Usin de name of de Lord in vein
(ยูซิน ดี เนม อ็อฝ ดี หลอร์ด อิน เฝน)
While de people in de ghetto, feel nuff pain
(ไวล์ ดี พี๊เพิ่ล อิน ดี เกทโท , ฟีล นัฟ เพน)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
We probably in Hell already, our dumb asses not knowin
(วี พรอบอับลิ อิน เฮ็ลล ออลเร๊ดี้ , เอ๊า ดัมบ แอซเซซ น็อท โนว์อิน)
Everybody kissin ass to go to heaven ain’t goin
(เอวี่บอดี้ คิซซิน อาซ ทู โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น เอน โกอิน)
Put my soul on it, I’m fightin devil n*ggaz daily
(พุท มาย โซล ออน หนิด , แอม ไฟท์ดิน เด๊ฝิ้ล เอ็น *ggaz เด๊ลี่)
Plus the media be crucifying brothers severly
(พลัส เดอะ มีเดียะ บี crucifyings บร๊าเท่อรํ severly)
Tell me I ain’t God’s son, n*gga mom a virgin
(เทลล มี ไอ เอน ก๊อด ซัน , เอ็น *gga มัม มา เฝ๊อร์จิ้น)
We got addicted had to leave the burbs, back in the ghetto
(วี ก็อท แอ๊ดดิคท แฮ็ด ทู ลี๊ฝ เดอะ burbs , แบ็ค อิน เดอะ เกทโท)
doin wild sh*t, lookin at the sun don’t pay
(โดย ไวลด์ ฌะ *ที , ลุคกิน แอ็ท เดอะ ซัน ด้อนท์ เพย์)
Criminal mind all the time, wait for Judgment Day
(ครีมอิแน็ล ไมนด์ ออล เดอะ ไทม์ , เว้ท ฟอร์ จัจเม็นท เดย์)
They say Moses split the Red Sea
(เด เซย์ โมเซซ สพลิ๊ท เดอะ เร้ด ซี)
I split the blunt and rolled the fat one, I’m deadly — Babylon beware
(ไอ สพลิ๊ท เดอะ บลันท แอนด์ โรลล เดอะ แฟท วัน , แอม เดดลิ บาบี้ลอน บีแวร์)
Comin from the Pharoahe’s kids, retaliation
(คัมอิน ฟรอม เดอะ Pharoahes คิด , ริแทลิเอฌัน)
Makin legends off the sh*t we did, still bullsh*ttin
(เมกิน เล๊เจ้นด ออฟฟ เดอะ ฌะ *ที วี ดิด , สทิลล bullsh*ttin)
N*ggaz in Jerusalem, waitin for signs
(เอ็น *ggaz อิน จิรูซเล็ม , เว๊ทดิน ฟอร์ ซายน)
God promised, she’s just takin her time, haha
(ก๊อด พรอมอิซ , ชี จั๊สท ทอคกิ่น เฮอ ไทม์ , ฮาฮา)
Living by the Nile while the water flows
(ลีฝอิง บาย เดอะ Nile ไวล์ เดอะ ว๊อเท่อร โฟลว์)
I’m contemplating plots wondering which door to go
(แอม คอนเอมพลีดิง พล๊อท วันเดอะริง วิช ดอร์ ทู โก)
Brothas getting shot, comin back resurrected
(บอตดา เกดดดิ้ง ฌ็อท , คัมอิน แบ็ค เรสะเรคท)
It’s just that raw sh*t, n*gga check it [that raw sh*t]
(อิทซ จั๊สท แดท รอว์ ฌะ *ที , เอ็น *gga เช็ค อิท [ แดท รอว์ ฌะ *ที ])

And I remember what my papa told me
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พาพ่า โทลด มี)
Remember what my papa told me, blasphemy
(รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท มาย พาพ่า โทลด มี , บแลซฟิมิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])
The preacher want me buried why? Cause I know he a liar
(เดอะ พิทเชอร์ ว้อนท มี เบ๊อรี่ วาย ค๊อส ไอ โนว์ ฮี อะ ไลอ้าร)
Have you ever seen a crackhead, that’s eternal fire
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ crackhead , แด้ท อิทเท๊อร์น่อล ไฟเออะร)
Why you got these kids minds, thinkin that they evil
(วาย ยู ก็อท ฑิส คิด ไมนด์ , ติ้งกิน แดท เด อี๊ฝิ่ล)
while the preacher bein richer you say honor God’s people
(ไวล์ เดอะ พิทเชอร์ บีนโพล รีเชอ ยู เซย์ ออนเออะ ก๊อด พี๊เพิ่ล)
Should we cry, when the Pope die, my request
(เชิด วี คราย , เว็น เดอะ โพ๊พ ดาย , มาย รีเควส)
We should cry if they cried when we buried Malcolm X
(วี เชิด คราย อิ๊ฟ เด คราย เว็น วี เบ๊อรี่ มัลคอล์ เอ๊กซฺ)
Mama tell me am I wrong, is God just another cop
(มามะ เทลล มี แอ็ม ไอ รอง , อีส ก๊อด จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ค็อพ)
waitin to beat my ass if I don’t go pop?
(เว๊ทดิน ทู บีท มาย อาซ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โก พ็อพ)
Memories of a past time, givin up cash
(เมรโมรี อ็อฝ อะ พาสท์ ไทม์ , กีฝอิน อั๊พ แค๊ช)
to the leaders, knowin damn well, it ain’t gonna feed us
(ทู เดอะ ลีดเออะ , โนว์อิน แดมนํ เวลล , อิท เอน กอนนะ ฟี อัซ)
In my brain how can you explain, time in D.C.
(อิน มาย เบรน ฮาว แคน ยู เอ็กซเพลน , ไทม์ อิน ดี ซี)
It’s hard enough to live now, in these times of greed
(อิทซ ฮาร์ด อีน๊าฟ ทู ไล้ฝ นาว , อิน ฑิส ไทม์ อ็อฝ กรี๊ด)
They say Jesus is a kind man, well he should understand
(เด เซย์ จีสัซ ซิส ซา ไคนด์ แมน , เวลล ฮี เชิด อั๊นเด้อรสแทนด)
times in this crime man, my Thug nation
(ไทม์ ซิน ดิส ไคร์ม แมน , มาย ธัก เน๊ชั่น)
Do whatchu gotta do but know you gotta change
(ดู วอทชู กอททะ ดู บั๊ท โนว์ ยู กอททะ เช้งจํ)
Try to find a way to make it out the game
(ธราย ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค กิด เอ๊าท เดอะ เกม)
I leave this and hope God can see my heart is pure
(ไอ ลี๊ฝ ดิส แซน โฮพ ก๊อด แคน ซี มาย ฮาร์ท อีส เพียวร์)
Is heaven just another door? I leave this here
(อีส เฮ๊ฝเฝ่น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ดอร์ ไอ ลี๊ฝ ดิส เฮียร)
I leave this and hope God see my heart is pure
(ไอ ลี๊ฝ ดิส แซน โฮพ ก๊อด ซี มาย ฮาร์ท อีส เพียวร์)
Is heaven just another door? And my people say
(อีส เฮ๊ฝเฝ่น จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ดอร์ แอนด์ มาย พี๊เพิ่ล เซย์)

[Chorus 4X]
([ ค๊อรัส 4X ])

Our father, who art in heaven
(เอ๊า ฟ๊าเท่อร , ฮู อาร์ท อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Hallow be thy name
(แฮลโล บี ไฑ เนม)
Thy kingdom come, thy will be done
(ไฑ คีงดัม คัม , ไฑ วิล บี ดัน)
In earth, as it is in heaven
(อิน เอิร์ทร , แอส ซิท อีส ซิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Give us this day, our daily bread
(กี๊ฝ อัซ ดิส เดย์ , เอ๊า เด๊ลี่ เบร้ด)
As we give up our debts
(แอส วี กี๊ฝ อั๊พ เอ๊า เด็บ)
As we forgive our debt-ors
(แอส วี ฟอร์กี๊ฝ เอ๊า เด็บ ors)
Lead us not into temptation
(ลี๊ด อัซ น็อท อิ๊นทู เทมเทฌัน)
but deliver us, unevil
(บั๊ท ดีลิ๊เฝ่อร์ อัซ , unevil)
For God, is the kingdom, and the power
(ฟอร์ ก๊อด , อีส เดอะ คีงดัม , แอนด์ เดอะ พ๊าวเว่อร์)
and the glory forever, and ever, and ever
(แอนด์ เดอะ กล๊อรี่ ฟอเร๊เฝ่อร , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ , แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blasphemy คำอ่านไทย 2Pac feat Prince Ital

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น