เนื้อเพลง Until the End Of Time RP Remix คำอ่านไทย 2Pac

[Chorus sung by RL on [Disc One], Richard Page on [Disc Two]]
( [ ค๊อรัส ซัง บาย RL ออน [ ดิสค์ วัน ] , ริชราท เพจ ออน [ ดิสค์ ทู ] ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Perhaps I was addicted to the dark side
(เพอร์แฮพส์ ซาย วอส แอ๊ดดิคท ทู เดอะ ด๊าร์ค ไซด์)
Somewhere inside my childhood witnessed my heart die
(ซัมแวร์ อิ๊นไซด์ มาย ไชลดฮุด วิทเหนส มาย ฮาร์ท ดาย)
And even though we both came from the same places
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ วี โบทรฺ เคม ฟรอม เดอะ เซม เพลส)
The money and the fame made us all change places
(เดอะ มั๊นนี่ แอนด์ เดอะ เฟม เมด อัซ ซอร์ เช้งจํ เพลส)
How could it be – through the misery that came to pass
(ฮาว เคิด ดิท บี ทรู เดอะ มีสริ แดท เคม ทู เพซ)
The hard times made a true friend afraid to ask – for currency
(เดอะ ฮาร์ด ไทม์ เมด อะ ทรู เฟรน อะเฟรด ทู อาสคฺ ฟอร์ เคอเร็นซิ)
But you could run to me when you need me and I’ll never leave
(บั๊ท ยู เคิด รัน ทู มี เว็น ยู นี๊ด มี แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
I just need, someone to believe in, as you can see
(ไอ จั๊สท นี๊ด , ซัมวัน ทู บีลี๊ฝ อิน , แอส ยู แคน ซี)
It’s a small thang to a true, what could I do?
(อิทซ ซา สมอลล์ เตง ทู อะ ทรู , ว๊อท เคิด ดาย ดู)
Real homies help you get through
(เรียล โฮมี เฮ้ลพ ยู เก็ท ทรู)
And come to knew he’d do the same thang if he could
(แอนด์ คัม ทู นยู ฮีด ดู เดอะ เซม เตง อิ๊ฟ ฮี เคิด)
Cause in the hood true homies make you feel good
(ค๊อส อิน เดอะ ฮุด ทรู โฮมี เม้ค ยู ฟีล กู๊ด)
And half the times we be actin up call the cops
(แอนด์ ฮาล์ฟ เดอะ ไทม์ วี บี แอสติน อั๊พ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Bringin a cease to the peace that was on my block
(บริงอิน อะ ซี๊ส ทู เดอะ พี๊ซ แดท วอส ออน มาย บล๊อค)
It never stop, when my mama ask me will I change
(อิท เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ , เว็น มาย มามะ อาสคฺ มี วิล ไอ เช้งจํ)
I tell her yeah, but it’s clear I’ll always be the same
(ไอ เทลล เฮอ เย่ , บั๊ท อิทซ เคลียร์ อิลล ออลเว บี เดอะ เซม)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So take, these broken wings
(โซ เท้ค , ฑิส บโรเค็น วิง)
I need your hands to come and heal me once again
(ไอ นี๊ด ยุร แฮนด์ ทู คัม แอนด์ ฮีล มี วั๊นซ อะเกน)
[Until the end of time]
([ อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์ ])
So I can fly away, until the end of time
(โซ ไอ แคน ฟลาย อะเวย์ , อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Please Lord forgive me for my life of sin
(พลีซ หลอร์ด ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย ไล๊ฟ อ็อฝ ซิน)
My hard stare seem to scare all my sister’s kids
(มาย ฮาร์ด สแทร์ ซีม ทู สแคร์ ออล มาย ซิ๊สเท่อร์ คิด)
So you know, I don’t hang around the house much
(โซ ยู โนว์ , ไอ ด้อนท์ แฮง อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส มัช)
This all night, money making got me outta touch, sh*t
(ดิส ซอร์ ไน๊ท , มั๊นนี่ เมคอิง ก็อท มี เอ๊าตา ทั๊ช , ฌะ *ที)
Ain’t flashed a smile in a long while
(เอน แฟลช อะ สไมล์ อิน อะ ลอง ไวล์)
An unexpected birth worst of the ghetto childs
(แอน อะเน็คซเพคทิด เบริ๊ท เวิ๊ร์สท อ็อฝ เดอะ เกทโท ชายลํดํ)
My attitude got me walkin solo, ride out alone in my lo-lo
(มาย แอ๊ททิจูด ก็อท มี วอคกิน โซ๊โล่ , ไรด์ เอ๊าท อะโลน อิน มาย โล โล)
Watchin the whole world move in slow-mo
(วันชิน เดอะ โฮล เวิลด มู๊ฝ อิน สโลว์ โม)
For quiet times disappear, listen to the ocean
(ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ไทม์ ดิสแอ๊พเพียร์ , ลิ๊สซึ่น ทู ดิ โอ๊เชี่ยน)
Smokin ‘Ports, think my thoughts, then it’s back to coastin
(สโมกิน ผอร์ท , ทริ๊งค มาย ธอท , เด็น อิทซ แบ็ค ทู โคสติน)
Who can I trust in this cold world?
(ฮู แคน นาย ทรัสท อิน ดิส โคลด์ เวิลด)
My phony homey had a baby by my old girl
(มาย โฟนี โฮมี แฮ็ด อะ เบ๊บี้ บาย มาย โอลด์ เกิร์ล)
But I ain’t trippin I’m a player I ain’t sweatin him
(บั๊ท ไอ เอน ทริพพิน แอม มา เพย์เยอร์ ไอ เอน สเวเดน ฮิม)
I sex his sister, had her mumble like a Mexican
(ไอ เซ็กซ ฮิส ซิ๊สเท่อร์ , แฮ็ด เฮอ มันเบอ ไล๊ค เก เมคซิแค็น)
His next of kin, no remorse it was meant to happen
(ฮิส เน๊กซท อ็อฝ คิน , โน ริมอซ อิท วอส เม็นท ทู แฮ๊พเพ่น)
Besides rappin the only thing I did good was scrappin
(บีไซด์ แรพปิน ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ดิด กู๊ด วอส scrappin)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Now who’s to say if I was right or wrong?
(นาว ฮู ทู เซย์ อิ๊ฟ ฟาย วอส ไร๊ท ออ รอง)
To live my life as an Outlaw all along
(ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ แอส แอน เอาทลอ ออล อะลอง)
Remain strong in this planet full of player haters
(รีเมน สทรอง อิน ดิส แพล๊เหน็ท ฟูล อ็อฝ เพย์เยอร์ เฮเดอ)
They conversate but Death Row full of demonstrators
(เด conversate บั๊ท เด้ท โรว์ ฟูล อ็อฝ เดมอันซทเรเทอะ)
And in the end drinkin Heneessy made all my enemies envy me
(แอนด์ อิน ดิ เอ็นด ดริงคิน Heneessy เมด ออล มาย อียีมีสฺ เอนฝิ มี)
So cold when I flow eliminatin easily
(โซ โคลด์ เว็น นาย โฟลว์ eliminatin อีสอิลิ)
Falls to they knees, they plead for they right to breath
(ฟอลล์ ทู เด นี , เด พลีด ฟอร์ เด ไร๊ท ทู บรี๊ทฺรฺ)
While beggin me to keep the peace [haha]
(ไวล์ เบคกิน มี ทู คี๊พ เดอะ พี๊ซ [ ฮาฮา ])
What I can see closer to achieve
(ว๊อท ไอ แคน ซี โคลเซอร์ ทู อะชี้ฝ)
In times of danger don’t freeze, time to be a G
(อิน ไทม์ อ็อฝ แด๊งเจ้อร์ ด้อนท์ ฟรีส , ไทม์ ทู บี อะ จี)
Follow my lead I’ll supply everything you need
(ฟ๊อลโล่ว มาย ลี๊ด อิลล ซั๊พพลาย เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
An ounce of game and the trainin to make a G
(แอน อันซ อ็อฝ เกม แอนด์ เดอะ trainin ทู เม้ค เก จี)
Remember me, as an outcast Outlaw
(รีเม๊มเบ่อร์ มี , แอส แอน เอาทคาซท เอาทลอ)
Another album out, that’s what I’m about, more
(อะน๊าเทร่อร์ อั๊ลบั้ม เอ๊าท , แด้ท ว๊อท แอม อะเบ๊าท , โม)
Gettin raw ’til the day I see my casket
(เกดดิน รอว์ ทิล เดอะ เดย์ ไอ ซี มาย แคซเค็ท)
Buried as a G while the whole world remembers me
(เบ๊อรี่ แอส ซา จี ไวล์ เดอะ โฮล เวิลด รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until the End Of Time RP Remix คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น