เนื้อเพลง For Evangeline คำอ่านไทย The Juliana Theory

In one night, you made me your own,
( อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one night, you made me your own,
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one night, you made me your own,
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one night, you made me your own.
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น)

The deapest embrace is creation,
(เดอะ deapest เอ็มเบรซ อีส คริเอฌัน ,)
In one night.
(อิน วัน ไน๊ท)
The deapest embrace is creation,
(เดอะ deapest เอ็มเบรซ อีส คริเอฌัน ,)
In one night.
(อิน วัน ไน๊ท)
The deapest embrace is creation,
(เดอะ deapest เอ็มเบรซ อีส คริเอฌัน ,)
In one night.
(อิน วัน ไน๊ท)

I laid there for days and you forgot
(ไอ เลด แดร์ ฟอร์ เดย์ แซน ยู เฟาะกอท)
I laid there for days and you forgot,
(ไอ เลด แดร์ ฟอร์ เดย์ แซน ยู เฟาะกอท ,)
I laid there for days and you forgot,
(ไอ เลด แดร์ ฟอร์ เดย์ แซน ยู เฟาะกอท ,)
I laid there for days and you forgot,
(ไอ เลด แดร์ ฟอร์ เดย์ แซน ยู เฟาะกอท ,)

In one night, you made me your own,
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one hour you gave me away to the angles
(อิน วัน เอาเอ้อร์ ยู เกฝ มี อะเวย์ ทู ดิ แอ๊งเกิ้ล)
In one night, you made me your own,
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one hour you gave me away
(อิน วัน เอาเอ้อร์ ยู เกฝ มี อะเวย์)
In one night, you made me your own,
(อิน วัน ไน๊ท , ยู เมด มี ยุร โอว์น ,)
In one hour you gave me away
(อิน วัน เอาเอ้อร์ ยู เกฝ มี อะเวย์)
You gave me up to the sky
(ยู เกฝ มี อั๊พ ทู เดอะ สกาย)
You gave me up to the angles; you sent me up to the sky, now the wings fan the heat from the face you’ll never touch, the hair you’ll never smell the little hands you’ll never hold hands you’ll hold now now I am just a silhouette down there,
(ยู เกฝ มี อั๊พ ทู ดิ แอ๊งเกิ้ล ; ยู เซ็นท มี อั๊พ ทู เดอะ สกาย , นาว เดอะ วิง แฟน เดอะ ฮีท ฟรอม เดอะ เฟซ โยว เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช , เดอะ แฮร์ โยว เน๊เฝ่อร์ สเมลล์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล แฮนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ โฮลด์ แฮนด์ โยว โฮลด์ นาว นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์ ,)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there,
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์ ,)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)
now I am just a silhouette down there
(นาว ไอ แอ็ม จั๊สท ดา ซิลุเอท เดาน แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For Evangeline คำอ่านไทย The Juliana Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น