เนื้อเพลง Just The Way I Do คำอ่านไทย Di-rect

It just started with a beer
( อิท จั๊สท สท๊าร์ท วิธ อะ เบีย)
To get that feeling right in me
(ทู เก็ท แดท ฟีลอิง ไร๊ท อิน มี)
I feel so great
(ไอ ฟีล โซ เกรท)
Look at the girls around me
(ลุ๊ค แกท เดอะ เกิร์ล อะราวนฺดฺ มี)
This is the place I want to be
(ดิส ซิส เดอะ เพลส ไอ ว้อนท ทู บี)
I feel so great
(ไอ ฟีล โซ เกรท)
If I lose control than I feel my soul [soul] burn
(อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส คอนโทรล แฑ็น นาย ฟีล มาย โซล [ โซล ] เบิร์น)

It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I… [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])

I can talk and talk again
(ไอ แคน ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค อะเกน)
But baby, that’s just the way I am
(บั๊ท เบ๊บี้ , แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ แอ็ม)
I know myself
(ไอ โนว์ ไมเซลฟ)
Well, I want to take you home
(เวลล , ไอ ว้อนท ทู เท้ค ยู โฮม)
But I’m better off alone
(บั๊ท แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ อะโลน)
So leave me alone
(โซ ลี๊ฝ มี อะโลน)
I’m so lonely inside and I can’t hide
(แอม โซ โลนลิ อิ๊นไซด์ แอนด์ ดาย แค็นท ไฮด์)

It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
HEEY!!!!
(HEEY ! ! ! !)
It’s just the way I… [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])

So if you all like the way I do
(โซ อิ๊ฟ ยู ออล ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ดู)
What the f*ck does that mean
(ว๊อท เดอะ ฟัค โด แดท มีน)
You don’t know what I do, and you don’t care if
(ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ดู , แอนด์ ยู ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ)
I go
(ไอ โก)
Straight out of my head
(สเทร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
So do I make myself clear?
(โซ ดู ไอ เม้ค ไมเซลฟ เคลียร์)
It’s my life, it’s my world, oh yeah!
(อิทซ มาย ไล๊ฟ , อิทซ มาย เวิลด , โอ เย่ !)

Sometimes you don’t like the way I do
(ซัมไทม์ ยู ด้อนท์ ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ดู)
Maybe I won’t feel the same about you
(เมบี ไอ ว็อนท ฟีล เดอะ เซม อะเบ๊าท ยู)
But if we try to make our dreams come true
(บั๊ท อิ๊ฟ วี ธราย ทู เม้ค เอ๊า ดรีม คัม ทรู)
Time is right it’s just the way we do
(ไทม์ อีส ไร๊ท อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ วี ดู)

It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
It’s just the way I do [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ดู [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])
HEEY!!!
(HEEY ! ! !)
It’s just the way I…. [the way I do]
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ [ เดอะ เวย์ ไอ ดู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just The Way I Do คำอ่านไทย Di-rect

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น