เนื้อเพลง More Than Words คำอ่านไทย Extreme

Saying I love you
( เซยิ่ง ไอ เลิฟ ยู )
Is not the words I want to hear from you
( อีส นอท เดอะ เวิร์ด ไอ ว้อนท ทู เฮียร ฟรอม ยู )
It’s not that I want you
( อิทซ นอท แดท ไอ ว้อนท ยู )
Not to say, but if you only knew
( นอท ทู เซย์ , บั๊ท อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นิว )
How easy it would be to show me how you feel
( ฮาว อีซี่ อิท วู๊ด บี ทู โชว์ มี ฮาว ยู ฟีล )
More than words is all you have to do to make it real
( มอร์ แดน เวิร์ด อีส ซอร์ ยู แฮพ ทู ดู ทู เม้ค อิท เรียล )
Then you wouldn’t have to say that you love me
( เด็น ยู วูดดึ่น แฮพ ทู เซย์ แดท ยู เลิฟ มี )
Cos I’d already know
( โคส อาย ออลเร๊ดี้ โนว์ )

What would you do if my heart was torn in two
( ว๊อท วู๊ด ยู ดู อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท วอส ทอน อิน ทู )
More than words to show you feel
( มอร์ แดน เวิร์ด ทู โชว์ ยู ฟีล )
That your love for me is real
( แดท ยัวร์ เลิฟ ฟอร์ มี อีส เรียล )
What would you say if I took those words away
( ว๊อท วู๊ด ยู เซย์ อิ๊ฟ ฟาย ทุก โต๊ส เวิร์ด อะเวย์ )
Then you couldn’t make things new
( เด็น ยู คูดซึ่น เม้ค ติง นิว )
Just by saying I love you
( เจิ๊สท บาย เซยิ่ง ไอ เลิฟ ยู )

More than words
( มอร์ แดน เวิร์ด )
[adsense]
Now I’ve tried to talk to you and make you understand
( นาว แอบ ไทร ทู ท๊อล์ค ทู ยู แอนด์ เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด )
All you have to do is close your eyes
( ออล ยู แฮพ ทู ดู อีส โคลส ยัวร์ อาย )
And just reach out your hands and touch me
( แอนด์ เจิ๊สท รี๊ช เอ๊าท ยัวร์ แฮนด์ แอนด์ ทั๊ช มี )
Hold me close don’t ever let me go
( โฮลด์ มี โคลส โด๊นท เอ๊เว่อร์ เล็ท มี โก )
More than words is all I ever needed you to show
( มอร์ แดน เวิร์ด อีส ซอร์ ไอ เอ๊เว่อร์ นี๊ด ยู ทู โชว์ )
Then you wouldn’t have to say that you love me
( เด็น ยู วูดดึ่น แฮพ ทู เซย์ แดท ยู เลิฟ มี )
Cos I’d already know
( โคส อาย ออลเร๊ดี้ โนว์ )

What would you do if my heart was torn in two
( ว๊อท วู๊ด ยู ดู อิ๊ฟ มาย ฮาร์ท วอส ทอน อิน ทู )
More than words to show you feel
( มอร์ แดน เวิร์ด ทู โชว์ ยู ฟีล )
That your love for me is real
( แดท ยัวร์ เลิฟ ฟอร์ มี อีส เรียล )
What would you say if I took those words away
( ว๊อท วู๊ด ยู เซย์ อิ๊ฟ ฟาย ทุก โต๊ส เวิร์ด อะเวย์ )
Then you couldn’t make things new
( เด็น ยู คูดซึ่น เม้ค ติง นิว )
Just by saying I love you
( เจิ๊สท บาย เซยิ่ง ไอ เลิฟ ยู )

More than words
( มอร์ แดน เวิร์ด )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than Words คำอ่านไทย Extreme

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น