เนื้อเพลง I Appreciate คำอ่านไทย 3T

[Taj Jackson/ Taryll Jackson/ TJ Jackson]
( [ ทาจ แจคสัน / Taryll แจคสัน / TJ แจคสัน ])

Verse
(เฝิซ)
Do you remember the time
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไทม์)
When I first met you it was love at first sight
(เว็น นาย เฟิร์สท เม็ท ยู อิท วอส ลัฝ แอ็ท เฟิร์สท ไซ๊ท)
Like a shooting star above
(ไล๊ค เก ชูดดิง สทาร์ อะโบ๊ฝ)
Girl I made a wish hoping we would fall inlove
(เกิร์ล ไอ เมด อะ วิ๊ช โฮพปิง วี เวิด ฟอลล์ inlove)
And here we are today
(แอนด์ เฮียร วี อาร์ ทูเดย์)
As we celebrate another year together
(แอส วี เซ๊เลเบรท อะน๊าเทร่อร์ เยียร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
I love you more than yesterday and as the time goes by baby I just wanna
(ไอ ลัฝ ยู โม แฑ็น เยซเทอะดิ แอนด์ แอส เดอะ ไทม์ โกซ บาย เบ๊บี้ ไอ จั๊สท วอนนา)
say that I appreciate
(เซย์ แดท ไอ แอพพรี๊ชิเอท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Everything you do for me
(เอ๊วี่ติง ยู ดู ฟอร์ มี)
And every time that you are there for me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู อาร์ แดร์ ฟอร์ มี)
The fact that you believe in me
(เดอะ แฟคท แดท ยู บีลี๊ฝ อิน มี)
Girl I appreciate you loving me
(เกิร์ล ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)
Those moments when my strength was gone
(โฑส โม๊เม้นท เว็น มาย ซทเร็งธ วอส กอน)
I couldn’t quit cause you kept holding on
(ไอ คูดซึ่น ควิท ค๊อส ยู เค็พท โฮลดิง ออน)
Today’s our anniversary and I appreciate you loving me
(ทูเดย์ เอ๊า แอนิเฝ๊อร์ซารี่ แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)

Verse
(เฝิซ)
To know that you’re here by my side
(ทู โนว์ แดท ยัวร์ เฮียร บาย มาย ไซด์)
You’re so beautiful I cherish you forever
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล ไอ เชริฌ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
Nothing else would change my mind
(นัธอิง เอ๊ลส เวิด เช้งจํ มาย ไมนด์)
Girl I’m stuck on you
(เกิร์ล แอม ซทัค ออน ยู)
Gonna spend my life with you
(กอนนะ สเพ็นด มาย ไล๊ฟ วิธ ยู)
[Even when the days are dark and cold, girl you always there for me, always
([ อี๊เฝ่น เว็น เดอะ เดย์ แซร์ ด๊าร์ค แอนด์ โคลด์ , เกิร์ล ยู ออลเว แดร์ ฟอร์ มี , ออลเว)
by my side, keeping me warm]
(บาย มาย ไซด์ , คีพอิง มี วอร์ม ])
Alone I’ll never be again,cause in you I know I got a friend and I appreciate
(อะโลน อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะเกน , ค๊อส อิน ยู ไอ โนว์ ไอ ก็อท ดา เฟรน แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท)

Hook
(ฮุ๊ค)
I want you to know that I appreciate you loving me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)
So I’m just gonna take this time to say I love you girl
(โซ แอม จั๊สท กอนนะ เท้ค ดิส ไทม์ ทู เซย์ ไอ ลัฝ ยู เกิร์ล)
I want you to know that I appreciate you loving me
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)
From the bottom of my heart I love you
(ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ มาย ฮาร์ท ไอ ลัฝ ยู)
And I appreciate
(แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท)

Chorus
(ค๊อรัส)
Everything you do for me[Everything you do]
(เอ๊วี่ติง ยู ดู ฟอร์ มี [ เอ๊วี่ติง ยู ดู ])
And every time that you are there for me[everytime that you by my side
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู อาร์ แดร์ ฟอร์ มี [ เอ๊รี่ไทม์ แดท ยู บาย มาย ไซด์)
I thank you girl]
(ไอ แธ๊งค์ ยู เกิร์ล ])
The fact that you believe in me
(เดอะ แฟคท แดท ยู บีลี๊ฝ อิน มี)
Girl I appreciate you loving me
(เกิร์ล ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)
Those moments when my strength was gone
(โฑส โม๊เม้นท เว็น มาย ซทเร็งธ วอส กอน)
[I couldn’t quit couldn’t quit cause you kept holding on]
([ ไอ คูดซึ่น ควิท คูดซึ่น ควิท ค๊อส ยู เค็พท โฮลดิง ออน ])
Today’s our anniversary [I gotta let you know]
(ทูเดย์ เอ๊า แอนิเฝ๊อร์ซารี่ [ ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์ ])
and I appreciate you loving me
(แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)

Everything you do for me [Everything you do]
(เอ๊วี่ติง ยู ดู ฟอร์ มี [ เอ๊วี่ติง ยู ดู ])
And every time that you are there for me
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ แดท ยู อาร์ แดร์ ฟอร์ มี)
The fact that you believe in me [I appreciate appreciate]
(เดอะ แฟคท แดท ยู บีลี๊ฝ อิน มี [ ไอ แอพพรี๊ชิเอท แอพพรี๊ชิเอท ])
Girl I appreciate you loving me [you loving me]
(เกิร์ล ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี [ ยู ลัฝอิง มี ])
Those moments when my strength was gone
(โฑส โม๊เม้นท เว็น มาย ซทเร็งธ วอส กอน)
[you keep holding, keep holding on to me girl]
([ ยู คี๊พ โฮลดิง , คี๊พ โฮลดิง ออน ทู มี เกิร์ล ])
I couldn’t quit cause you kept holding on
(ไอ คูดซึ่น ควิท ค๊อส ยู เค็พท โฮลดิง ออน)
Today’s our anniversary [I’m not afraid to say]
(ทูเดย์ เอ๊า แอนิเฝ๊อร์ซารี่ [ แอม น็อท อะเฟรด ทู เซย์ ])
and I appreciate you loving me[oh oh yea]
(แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี [ โอ โอ เย ])

I thank you for loving me
(ไอ แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ลัฝอิง มี)

Don’t you know I appreciate you loving me [I appreciate you now]
(ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี [ ไอ แอพพรี๊ชิเอท ยู นาว ])
Those moments when my strength was gone[you keep holding, keep holding on to me girl]
(โฑส โม๊เม้นท เว็น มาย ซทเร็งธ วอส กอน [ ยู คี๊พ โฮลดิง , คี๊พ โฮลดิง ออน ทู มี เกิร์ล ])
I couldn’t quit cause you kept holding on
(ไอ คูดซึ่น ควิท ค๊อส ยู เค็พท โฮลดิง ออน)
Today’s our anniversary [Not afraid to say]
(ทูเดย์ เอ๊า แอนิเฝ๊อร์ซารี่ [ น็อท อะเฟรด ทู เซย์ ])
And I appreciate you loving me
(แอนด์ ดาย แอพพรี๊ชิเอท ยู ลัฝอิง มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Appreciate คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น