เนื้อเพลง Act Too…The Love of My Life คำอ่านไทย The Roots feat Common

What?
( ว๊อท)
Hip-Hop y’all, to the top y’all
(ฮิพ ฮ็อพ ยอล , ทู เดอะ ท๊อพ ยอล)
Hip-Hop check it out
(ฮิพ ฮ็อพ เช็ค อิท เอ๊าท)
It’s like that, and it sounds so nice
(อิทซ ไล๊ค แดท , แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
We bout to take it to the to the to the
(วี เบาท ทู เท้ค กิด ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the check it out
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ เช็ค อิท เอ๊าท)
Yo, what? And it sounds so nice
(โย , ว๊อท แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m bout to take it to the top, what?
(แอม เบาท ทู เท้ค กิด ทู เดอะ ท๊อพ , ว๊อท)
Hip-Hop [hip-hop love]
(ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ลัฝ ])
To the top [to the top] hip-hop, check it out
(ทู เดอะ ท๊อพ [ ทู เดอะ ท๊อพ ] ฮิพ ฮ็อพ , เช็ค อิท เอ๊าท)
It’s like, word up, and it sounds so nice
(อิทซ ไล๊ค , เวิร์ด อั๊พ , แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life [of my life]
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ [ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ])

[Black Thought]
([ แบล๊ค ธอท ])
The anticipation arose as time froze
(ดิ แอนทิซิเพฌัน อะโรส แอส ไทม์ ฟโรส)
I stared off the stage with my eyes closed and dove
(ไอ สทาร์ ออฟฟ เดอะ สเท๊จ วิธ มาย อาย โคลส แอนด์ ดัฝ)
into the deep cosmos
(อิ๊นทู เดอะ ดี๊พ คอสโมะ)
The impact pushed back, the first five rows
(ดิ อิ๊มแพ็คท พุช แบ็ค , เดอะ เฟิร์สท ไฟฝ โรว์)
But before the raw live shows
(บั๊ท บีฟอร์ เดอะ รอว์ ไล้ฝ โชว์)
I remember I’se a little snot-nosed
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไอส อะ ลิ๊ทเทิ่ล snot โน้ส)
Rockin Gazelle, goggles and Izod clothes
(รอคกิน กะเสล , กอกกล แซน Izod คโลฑ)
Learnin the ropes of ghetto survival
(เลินนิน เดอะ โร๊พ อ็อฝ เกทโท เซอะไฝฝแอ็ล)
Peepin out the situation I had to slide through
(พีพพิน เอ๊าท เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น นาย แฮ็ด ทู สไล๊ด ทรู)
Had to watch my back my front plus my sides too
(แฮ็ด ทู ว๊อทช มาย แบ็ค มาย ฟร๊อนท พลัส มาย ไซด์ ทู)
When it came to gettin mine I ain’t tryin, to argue
(เว็น หนิด เคม ทู เกดดิน ไมน์ ไอ เอน ทายอิน , ทู อ๊าร์กิว)
Sometimes I wouldn’ta made it if it wasn’t for you
(ซัมไทม์ ซาย wouldnta เมด อิท อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ยู)
Hip-Hop, you the love of my life and that’s true
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ แอนด์ แด้ท ทรู)
When I was handlin the sh*t I had to do
(เว็น นาย วอส handlin เดอะ ฌะ *ที ไอ แฮ็ด ทู ดู)
It was all for you, from the door for you
(อิท วอส ซอร์ ฟอร์ ยู , ฟรอม เดอะ ดอร์ ฟอร์ ยู)
Speak through you, gettin paper on tour for you
(สพี๊ค ทรู ยู , เกดดิน เพ๊เพ่อร์ ออน ทัวร์ ฟอร์ ยู)
From the start, Thought was down by law for you
(ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท , ธอท วอส เดาน บาย ลอว์ ฟอร์ ยู)
Used to hit up every corner store wall for you
(ยู๊ส ทู ฮิท อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ค๊อร์เน่อร์ สโทร์ วอลล์ ฟอร์ ยู)
We ripped sh*t, and kept it h*rdcore for you
(วี ริพ ฌะ *ที , แอนด์ เค็พท ดิธ เฮส *rdcore ฟอร์ ยู)
I remember late nights, steady rockin the mic
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เหลท ไน๊ท , สเท๊ดี้ รอคกิน เดอะ ไมคะ)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

So tell the people like that y’all [that y’all]
(โซ เทลล เดอะ พี๊เพิ่ล ไล๊ค แดท ยอล [ แดท ยอล ])
And it sounds so nice
(แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
We bout to take it to the top..
(วี เบาท ทู เท้ค กิด ทู เดอะ ท๊อพ)

[Common]
([ ค๊อมมอน ])
Yo, yo I was speakin, to my guy ‘Riq and
(โย , โย ไอ วอส สปีกิน , ทู มาย กาย Riq แอนด์)
How she was desperately seekin to Organize in a Konfusion
(ฮาว ชี วอส เดซเพอะริทลิ ซีคิน ทู ออแกะไนส อิน อะ Konfusion)
Usin, no protection, told H.E.R. on _Resurrection_
(ยูซิน , โน พโระเทคฌัน , โทลด เฮส อี อาร์ ออน _เรสะเรคฌัน _)
Caught in the Hype Williams, and lost H.E.R. direction
(คอท อิน เดอะ เฮฝ วิลเลี่ยม , แอนด์ ล็อซท เฮส อี อาร์ ดิเรคฌัน)
Gettin eight/ate in sections where I wouldn’t eat H.E.R.
(เกดดิน เอท /เอท อิน เซ๊คชั่น แวร์ ไอ วูดดึ่น อี๊ท เฮส อี อาร์)
An under the counter love, so _Silent_-ly I _Treat_ H.E.R.
(แอน อั๊นเด้อร เดอะ เค๊าเท่อร์ ลัฝ , โซ _ไซ๊เล่นท _ ลิ ไอ _ทรี๊ท _ เฮส อี อาร์)
Her Daddy’ll beat H.E.R., eyes all Puff-ed
(เฮอ Daddyll บีท เฮส อี อาร์ , อาย ซอร์ พัฟ ed)
In the mix on tape, n*ggaz had her in the buff
(อิน เดอะ มิกซ์ ออน เท๊พ , เอ็น *ggaz แฮ็ด เฮอ อิน เดอะ บัฟ)
When we touch, it was more than just a f*ck
(เว็น วี ทั๊ช , อิท วอส โม แฑ็น จั๊สท ดา ฟัค)
The Police, in her I found peace [like who?]
(เดอะ โพลิ๊ซ , อิน เฮอ ไอ เฟานด พี๊ซ [ ไล๊ค ฮู ])
Like Malcolm in the East
(ไล๊ค มัลคอล์ อิน ดิ อี๊สท)
Seen H.E.R. on the streets of New York, trickin off
(ซีน เฮส อี อาร์ ออน เดอะ สทรีท อ็อฝ นิว ยอค , ทริคกิน ออฟฟ)
Tried to make a hit with H.E.R. but my d*ck went soft
(ทไร ทู เม้ค เก ฮิท วิธ เฮส อี อาร์ บั๊ท มาย ดี *ck เว็นท ซ๊อฟท)
Movin weight, losin weight, not picky – with who she choose to date
(มูฝวิน เว๊ท , ลูซิน เว๊ท , น็อท พิคกี้ วิธ ฮู ชี ชู๊ส ทู เดท)
To confuse the hate, with her struggle I relate
(ทู คอนฟิ้วส เดอะ เฮท , วิธ เฮอ สทรั๊กเกิ้ล ไอ รีเหลท)
Close to thirty, most of the n*ggaz she know is dirty
(โคลส ทู เธอทิ , โมซท อ็อฝ เดอะ เอ็น *ggaz ชี โนว์ อีส เดอทิ)
Havin more babies than Lauryn, she started showin early
(เฮฝวิน โม เบบีสฺ แฑ็น โลลีน , ชี สท๊าร์ท โชว์วิน เอ๊อรํลี่)
As of late I realized, that this is H.E.R. fate
(แอส อ็อฝ เหลท ไอ รีแอะไลส , แดท ดิส ซิส เฮส อี อาร์ เฟ้ท)
Or destiny that brings the best of me
(ออ เดซทินิ แดท บริง เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
It’s like God is testin me
(อิทซ ไล๊ค ก๊อด อีส testin มี)
In _Retrospect_ I see she brought _Life_ and death to me
(อิน _เร๊โทรสเพ็คท _ ไอ ซี ชี บรอท _ไล๊ฟ _ แอนด์ เด้ท ทู มี)
Peace to us collectively, live and direct when we perform
(พี๊ซ ทู อัซ ค็อลเลคทิฝลิ , ไล้ฝ แอนด์ ไดเร็ค เว็น วี เพอร์ฟอร์ม)
It’s just coffee shop chicks and white dudes
(อิทซ จั๊สท คีอฟฟี่ ช๊อพ ชิค แซน ไว๊ท ดยูด)
Over H.E.R. I got into it with that n*gga Ice Cube
(โอ๊เฝ่อร เฮส อี อาร์ ไอ ก็อท อิ๊นทู อิท วิธ แดท เอ็น *gga ไอ๊ซ์ คิ้วบํ)
Now the fight moved to in life, makin the right moves
(นาว เดอะ ไฟ้ท มู๊ฝ ทู อิน ไล๊ฟ , เมกิน เดอะ ไร๊ท มู๊ฝ)
Besides God and family, you my life’s jewel
(บีไซด์ ก๊อด แอนด์ แฟ๊มิลี่ , ยู มาย ไล๊ฟ จิ๊วเอ็ล)
Like that y’all
(ไล๊ค แดท ยอล)
Hip-Hop.. [echoes]
(ฮิพ ฮ็อพ [ แอคโค ])

[whispered]
([ วิสเพ่อร์ ])
Take it to the top, what? Hip-Hop [hip-hip]
(เท้ค กิด ทู เดอะ ท๊อพ , ว๊อท ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮิพ ])
To the top, hip-hop [hip-hop] check it out
(ทู เดอะ ท๊อพ , ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ] เช็ค อิท เอ๊าท)

[Black Thought – louder]
([ แบล๊ค ธอท ลาวเดอ ])
It’s like, word up, and it sounds nice
(อิทซ ไล๊ค , เวิร์ด อั๊พ , แอนด์ ดิท ซาวน์ด ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life, what?
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ , ว๊อท)
Bout to take you to the to the to the
(เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the, yo
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ , โย)
Fifth Dynamite, and it sounds so nice
(ฟิฟธ ไดนะไมท , แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m bout to take you to the top love
(แอม เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ท๊อพ ลัฝ)
Hip-Hop, word up, to the top [to the top]
(ฮิพ ฮ็อพ , เวิร์ด อั๊พ , ทู เดอะ ท๊อพ [ ทู เดอะ ท๊อพ ])
Hip-Hop, check it out
(ฮิพ ฮ็อพ , เช็ค อิท เอ๊าท)
It’s like that, what? And it sounds alright
(อิทซ ไล๊ค แดท , ว๊อท แอนด์ ดิท ซาวน์ด ออลไร๊ท)
Hey, cause you the love of my life
(เฮ , ค๊อส ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m bout to take you to the to the to the
(แอม เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the, check it out
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ , เช็ค อิท เอ๊าท)
What? Yeah, and it sounds so nice
(ว๊อท เย่ , แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Bout to take you to the top love
(เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ท๊อพ ลัฝ)
Hip-Hop [hip-hop] to the top [to the top] hip-hop [hip-hop]
(ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ] ทู เดอะ ท๊อพ [ ทู เดอะ ท๊อพ ] ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ])
Fifth Dynamite, and it sounds alright
(ฟิฟธ ไดนะไมท , แอนด์ ดิท ซาวน์ด ออลไร๊ท)
Hey, cause you the love of my life
(เฮ , ค๊อส ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m bout to take you to the to the to the
(แอม เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ)
To the to the to the to the, check it out, yo
(ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ , เช็ค อิท เอ๊าท , โย)
Ye-yeh-yo, yo, and it sounds so nice
(ยี เย้ โย , โย , แอนด์ ดิท ซาวน์ด โซ ไน๊ซ์)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
We bout to take you to the top love, hip-hop [hip-hop]
(วี เบาท ทู เท้ค ยู ทู เดอะ ท๊อพ ลัฝ , ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ])
To the top [to the top] hip-hop [hip-hop]
(ทู เดอะ ท๊อพ [ ทู เดอะ ท๊อพ ] ฮิพ ฮ็อพ [ ฮิพ ฮ็อพ ])
Check it out, it’s like, yeah, and it’s sounds alright
(เช็ค อิท เอ๊าท , อิทซ ไล๊ค , เย่ , แอนด์ อิทซ ซาวน์ด ออลไร๊ท)
Hip-Hop, you the love of my life
(ฮิพ ฮ็อพ , ยู เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
We bout, take it to the to the to the [vocals fade]
(วี เบาท , เท้ค กิด ทู เดอะ ทู เดอะ ทู เดอะ [ โฝแค็ล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Act Too…The Love of My Life คำอ่านไทย The Roots feat Common

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น