เนื้อเพลง I Remember L.A. คำอ่านไทย Celine Dion

I remember L.A.
( ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แอล อะ)
Seems a lifetime ago
(ซีม ซา ไลฟ์ไทม์ อะโก)
We were stars on Sunset Boulevard
(วี เวอ สทาร์ ออน ซันเซส บูลิฝาด)
What a movie we made
(ว๊อท ดา มูวี่ วี เมด)

There were days in the sun
(แดร์ เวอ เดย์ ซิน เดอะ ซัน)
That have stayed forever young
(แดท แฮ็ฝ สเทย์ ฟอเร๊เฝ่อร ยัง)
Nights when passion was invincible
(ไน๊ท เว็น แพ๊ชชั่น วอส อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
We tought love would never die
(วี ถอด ลัฝ เวิด เน๊เฝ่อร์ ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
There were moments in that lifetime
(แดร์ เวอ โม๊เม้นท ซิน แดท ไลฟ์ไทม์)
That my heart still replays
(แดท มาย ฮาร์ท สทิลล รีเพลย์)
There were minutes, there were hours, there were days
(แดร์ เวอ มิ๊หนิท , แดร์ เวอ เอาเอ้อร์ , แดร์ เวอ เดย์)
There are moments I still love you that same way
(แดร์ อาร์ โม๊เม้นท ซาย สทิลล ลัฝ ยู แดท เซม เวย์)
When I remember L.A.
(เว็น นาย รีเม๊มเบ่อร์ แอล อะ)

I remember goodbye
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ กู๊ดบาย)
I watched your plane out of sight
(ไอ ว๊อทช ยุร เพลน เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท)
Love was over, time to close the book
(ลัฝ วอส โอ๊เฝ่อร , ไทม์ ทู โคลส เดอะ บุ๊ค)
Still I go back for one last look
(สทิลล ไอ โก แบ็ค ฟอร์ วัน ล๊าสท ลุ๊ค)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Remember L.A. คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น