เนื้อเพลง Life Is Just a Tire Swing คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Life is Just a Tire Swing
( ไล๊ฟ อีส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)

by Jimmy Buffett
(บาย จิมมี่ บัฟเฟท)

I remember the smell
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ สเมลล์)
Of the creosote plant
(อ็อฝ เดอะ ครีโอะโซท แพล๊นท)
When we had to eat on Easter
(เว็น วี แฮ็ด ทู อี๊ท ออน อีซเทอะ)
With my crazy old uncle and aunt
(วิธ มาย คเรสิ โอลด์ อั๊งเคิ่ล แอนด์ อั๊นท)
The lived in a big house
(เดอะ ไล้ฝ อิน อะ บิ๊ก เฮ้าส)
Antibellum style
(Antibellum สไทล์)
And the wind would blow across the old bayou
(แอนด์ เดอะ วินด เวิด โบลว์ อะคร๊อส ดิ โอลด์ บายู)
When I was a tranquil little child
(เว็น นาย วอส ซา ทแรงควิล ลิ๊ทเทิ่ล ชายลํดํ)

Life was just a tire swing
(ไล๊ฟ วอส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)
Jumbalaya is the only song I could sing
(Jumbalaya อีส ดิ โอ๊นลี่ ซ็อง ไอ เคิด ซิง)
Blackberry picking, eating fried chicken
(แบคเบอร์รี่ พีคคิงส , อีสดิง ฟไร ชีคเค็น)
Never knew a thing about pain
(เน๊เฝ่อร์ นยู อะ ทริง อะเบ๊าท เพน)
Life was just a tire swing
(ไล๊ฟ วอส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)

In the early summer
(อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ซั๊มเม่อร์)
My folks packed me off to camp
(มาย โฟล้ค แพ็ค มี ออฟฟ ทู แค๊มพํ)
Me and my cousin Baxter
(มี แอนด์ มาย เค๊าซิน Baxter)
And out pup tent with a lamp
(แอนด์ เอ๊าท พัพ เท๊นท วิธ อะ แล็มพ)
But in a few days Baxter went home
(บั๊ท อิน อะ ฟิว เดย์ Baxter เว็นท โฮม)
And left me by myself
(แอนด์ เล๊ฟท มี บาย ไมเซลฟ)
But I knew that I’d stay
(บั๊ท ไอ นยู แดท อาย สเทย์)
It was better that way
(อิท วอส เบ๊ทเท่อร์ แดท เวย์)
And I could get along without any help
(แอนด์ ดาย เคิด เก็ท อะลอง วิธเอ๊าท เอ๊นี่ เฮ้ลพ)

Life was just a tire swing
(ไล๊ฟ วอส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)
Jumbalaya was the only song I could sing
(Jumbalaya วอส ดิ โอ๊นลี่ ซ็อง ไอ เคิด ซิง)
Chasing after sparrows with rubber tipped arrows
(เชซิง แอ๊ฟเท่อร ซแพโร วิธ รั๊บเบ่อร์ ติบทฺ แอ๊โร่)
Knowing I could never hurt a thing
(โนอิง ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ดา ทริง)
Life was just a tire swing
(ไล๊ฟ วอส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)

And I’ve never been west of New Orleans or East of Pennsicola
(แอนด์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน เว๊สท อ็อฝ นิว โอรีอินสฺ ออ อี๊สท อ็อฝ Pennsicola)
My only contact with the outside world was an RCA victrola
(มาย โอ๊นลี่ ค๊อนแทคท วิธ ดิ เอ๊าทไซ้ด เวิลด วอส แอน RCA victrola)
Then Elvis would sing
(เด็น เอลวิส เวิด ซิง)
And then I’d dream
(แอนด์ เด็น อาย ดรีม)
About expensive cars
(อะเบ๊าท เอ็คซเพนซิฝ คารํ)
Who would have figured
(ฮู เวิด แฮ็ฝ ฟิ๊กเก้อร)
That twenty years later
(แดท ทเว้นที่ เยียร์ เลทเออะ)
I’d be rubbing shoulders with the stars
(อาย บี รับบิง โช๊ลเด้อร์ วิธ เดอะ สทาร์)
Life is just a tire swing
(ไล๊ฟ อีส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)

In the early morning
(อิน ดิ เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง)
On an Illinios road
(ออน แอน Illinios โร้ด)
I fell asleep at the wheel but was quickly waken up
(ไอ เฟ็ล อะสลี๊พ แอ็ท เดอะ วีล บั๊ท วอส ควีคลิ เวคเอ็น อั๊พ)
By a Ma Bell telephone poll
(บาย อะ มา เบลล์ เท๊ลเลโฟน โพลล)
A bunch of Grantwood faces screaming,
(อะ บันช อ็อฝ Grantwood เฟซ ซครีมอิง ,)
” Is he still alive? ”
(” อีส ฮี สทิลล อะไล๊ฝ “)
But through the window I could see it hanging from the tree
(บั๊ท ทรู เดอะ วิ๊นโด้ว ไอ เคิด ซี อิท แฮงอิง ฟรอม เดอะ ทรี)
And I knew that I had survived
(แอนด์ ดาย นยู แดท ไอ แฮ็ด เซอร์ไฝ๊ฝ)

Life is still a tire swing
(ไล๊ฟ อีส สทิลล อะ ไทร์ สวิง)
Jumbalaya is the best song I can sing
(Jumbalaya อีส เดอะ เบ๊สท์ ซ็อง ไอ แคน ซิง)
Blackberry picking, eating fried chicken
(แบคเบอร์รี่ พีคคิงส , อีสดิง ฟไร ชีคเค็น)
Though I finnally learned a lot about pain
(โธ ไอ finnally เลิร์น อะ ล็อท อะเบ๊าท เพน)
Life is just a tire swing
(ไล๊ฟ อีส จั๊สท ดา ไทร์ สวิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life Is Just a Tire Swing คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น