เนื้อเพลง I’m Gonna Getcha Good คำอ่านไทย Jonas Brothers

Let’s go!
( เล็ท โก !)

Don’t wantcha for the weekend-
(ด้อนท์ วอนชา ฟอร์ เดอะ วี๊คเกน)
Don’t wantcha for a night
(ด้อนท์ วอนชา ฟอร์ รา ไน๊ท)
I’m only interested if I can
(แอม โอ๊นลี่ อิ๊นเทรสท อิ๊ฟ ฟาย แคน)
Have you for life- yeah
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ เย่)
I know I sound serious-
(ไอ โนว์ ไอ ซาวน์ด ซี๊เรี๊ยส)
And baby I am
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ แอ็ม)
You’re a fine piece of real estate,
(ยัวร์ อะ ไฟน พี๊ซ อ็อฝ เรียล เอสเทท ,)
And I’m gonna get me some land
(แอนด์ แอม กอนนะ เก็ท มี ซัม แลนด์)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
So, don’t try to run-
(โซ , ด้อนท์ ธราย ทู รัน)
Honey, love can be fun
(ฮั๊นนี่ , ลัฝ แคน บี ฟัน)
There’s no need to be alone-
(แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน)
When you find that someone
(เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
[I’m gonna getcha]
([ แอม กอนนะ แกทชา ])
I’m gonna getcha while I gotcha in sight
(แอม กอนนะ แกทชา ไวล์ ไอ ก๊อดชา อิน ไซ๊ท)
[I’m gonna getcha]
([ แอม กอนนะ แกทชา ])
I’m’ gonna getcha if it takes all night
(แอม กอนนะ แกทชา อิ๊ฟ อิท เท้ค ซอร์ ไน๊ท)
[Yeah, you can betcha]
([ เย่ , ยู แคน เบทชา ])
You can betcha by the time I say ” go ”
(ยู แคน เบทชา บาย เดอะ ไทม์ ไอ เซย์ ” โก “)
You’ll never say ” no ”
(โยว เน๊เฝ่อร์ เซย์ ” โน “)
[I’m gonna getcha]
([ แอม กอนนะ แกทชา ])
I ” m gonna getcha, it’s a matter of fact
(ไอ ” เอ็ม กอนนะ แกทชา , อิทซ ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
[I’m gonna getcha]
([ แอม กอนนะ แกทชา ])
I’m gonna getcha, don’tcha
(แอม กอนนะ แกทชา , ด้อนชา)
Worry ’bout that
(ว๊อร์รี่ เบาท แดท)
[Yeah, you can betcha]
([ เย่ , ยู แคน เบทชา ])
You can bet your bottom dollar
(ยู แคน เบ๊ท ยุร บ๊อทท่อม ดอลเลอะ)
In time your gonna be mine
(อิน ไทม์ ยุร กอนนะ บี ไมน์)
Just like I should-I’ll getcha good
(จั๊สท ไล๊ค ไก เชิด อิลล แกทชา กู๊ด)

Yeah, uh, uh
(เย่ , อา , อา)
I’ve already planned it-
(แอฝ ออลเร๊ดี้ แพลน ดิท)
Here’s how it’s gonna be
(เฮียร ฮาว อิทซ กอนนะ บี)
I’m gonna love you and-
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู แอนด์)
You’re gonna fall in love with me
(ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ มี)
Yeah, Yeah
(เย่ , เย่)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
So, don’t try to run-
(โซ , ด้อนท์ ธราย ทู รัน)
Honey, love can be fun
(ฮั๊นนี่ , ลัฝ แคน บี ฟัน)
There’s no need to be alone-
(แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน)
When you find that someone
(เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน)

Repeat Chrus
(รีพี๊ท เคอรัส)

Yeah, I’m gonna getcha baby
(เย่ , แอม กอนนะ แกทชา เบ๊บี้)
I’m gonna knock on wood
(แอม กอนนะ น๊อค ออน วู๊ด)
I’m gonna getcha somehow honey-
(แอม กอนนะ แกทชา ซัมฮาว ฮั๊นนี่)
Yeah, I’m gonna make it good
(เย่ , แอม กอนนะ เม้ค กิด กู๊ด)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
So don’t try to run-honey,
(โซ ด้อนท์ ธราย ทู รัน ฮั๊นนี่ ,)
Love can be fun
(ลัฝ แคน บี ฟัน)
There’s no need to be alone-
(แดร์ โน นี๊ด ทู บี อะโลน)
When you find that someone
(เว็น ยู ไฟนด์ แดท ซัมวัน)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

Oh, I’m gonna getcha,
(โอ , แอม กอนนะ แกทชา ,)
I’m gonna getcha real good
(แอม กอนนะ แกทชา เรียล กู๊ด)
Yeah, you can betcha, oh
(เย่ , ยู แคน เบทชา , โอ)
I’m gonna getcha
(แอม กอนนะ แกทชา)
[I ” m gonna getcha] Just like
([ ไอ ” เอ็ม กอนนะ แกทชา ] จั๊สท ไล๊ค)
I should, I’ll getcha good
(ไอ เชิด , อิลล แกทชา กู๊ด)
Oh, I’m gonna getcha good!
(โอ , แอม กอนนะ แกทชา กู๊ด !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gonna Getcha Good คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น