เนื้อเพลง Lose My Breath คำอ่านไทย Destiny’s Child

Chrous
( Chrous )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )

Verse 1 [Beyonce]
( เฝิซ 1 [ บูยองเซ่ ] )
Ooo, put it right there made it easy for
( อู , พุท ดิท ไร๊ท แดร์ เมด อิท อีซี่ ฟอร์ )
you to get to
( ยู ทู เก็ท ทู )
Now you want to act like you don’t know
( นาว ยู ว้อนท ทู แอ๊คท ไล๊ค ยู โด๊นท โนว์ )
what to do
( ว๊อท ทู ดู )
After I done did everything that you asked me
( แอ๊ฟเท่อร ไอ ดัน ดิด เอฟรี่ติง แดท ยู อาสคฺ มี )
Grabbed you, grind you, liked you tried you
( แกรบ ยู , กรายด์ ยู , ไล๊ค ยู ไทร ยู )
Move so fast baby now I can’t find you
( มู๊ฝ โซ ฟาสท เบ๊บี้ นาว ไอ แค้น ไฟนด์ ยู )

Ooo, I’m starting to believe that I’m way
( อู , แอม สทาร์ทดิง ทู บีลี๊ฝ แดท แอม เวย์ )
too much for you
( ทู มัช ฟอร์ ยู )
All that talk but it seems like you can’t come through
( ออล แดท ท๊อล์ค บั๊ท ดิท ซีม ไล๊ค ยู แค้น คัม ตรู )
All them nights like you could satisfy me
( ออล เด็ม ไน๊ท ไล๊ค ยู คูด แซ๊ททิซไฟ มี )
Now I see where believing you got me
( นาว ไอ ซี แวร์ บิลิฟวิ่ง ยู กอท มี )
Gave you the wheel but you can’t drive me
( กีฟ ยู เดอะ วีล บั๊ท ยู แค้น ไดร๊ฝ มี )

Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )

Verse 2 [Kelly]
( เฝิซ 2 [ เคลลี ] )
Ooo, two things I don’t like when I’m trying to get
( อู , ทู ติง ไอ โด๊นท ไล๊ค เว็น แอม ทรายอิง ทู เก็ท )
My groove
( มาย กรูฝ )
Is a partner who meets me halfway I just
( อีส อะ พาร์ทเน่อร์ ฮู มี๊ท มี ฮาฝเวย์ ไอ เจิ๊สท )
can’t prove
( แค้น พรู๊ฝ )
take me out so deep when you know you
( เท้ค มี เอ๊าท โซ ดี๊พ เว็น ยู โนว์ ยู )
can’t swim
( แค้น สวิม )
Need a lifeguard and I need protection
( นี๊ด อะ ไลฟฺการ์ด แอนด์ ดาย นี๊ด โพรเท็คฌัน )
To put it on me deep in the right direction
( ทู พุท ดิท ออน มี ดี๊พ อิน เดอะ ไร๊ท ไดเรคชั่น )
[adsense]
Do you understand the facts that I’m trying to give
( ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ แฟคท แดท แอม ทรายอิง ทู กี๊ฝ )
to you?
( ทู ยู ?)
You moving so slow like you just don’t have
( ยู มูฝวิ่ง โซ สโลว์ ไล๊ค ยู เจิ๊สท โด๊นท แฮพ )
a clue
( อะ คลู )
Didn’t mama teach you to give affection?
( ดิ๊นอิน มามา ที๊ช ยู ทู กี๊ฝ แอฟเฟคเชิน ?)
I know the difference from a man and an adolescent
( ไอ โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ฟรอม อะ แมน แอนด์ แอน แอดโดเลสเซินทฺ )
Ain’t your boo so get the stepping
( เอน ยัวร์ บู โซ เก็ท เดอะ สเทพปิง )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )

Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )

BRIDGE [Michelle]
( บริดจ [ มิเชล ] )
If you can’t make me say ooo
( อิ๊ฟ ยู แค้น เม้ค มี เซย์ อู )
Like the beat of this drum
( ไล๊ค เดอะ บีท ออฟ ดิส ดรัม )
Why you ask for some, you aint’t really want none
( วาย ยู อาสคฺ ฟอร์ ซัม , ยู อินทท เรียลรี๊ ว้อนท นัน )
If you can’t make me say ooo
( อิ๊ฟ ยู แค้น เม้ค มี เซย์ อู )
Like the beat of this groove
( ไล๊ค เดอะ บีท ออฟ ดิส กรูฝ )
You don’t have no business in this
( ยู โด๊นท แฮพ โน บีสเน็ซ ซิน ดิส )
Here’s your papers baby you are dismissed
( เฮียร ยัวร์ เพ๊เพ่อร์ เบ๊บี้ ยู อาร์ ดิสมิ๊สส )

Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Can you keep up?
( แคน ยู คี๊พ อั๊พ ?)
Baby boy
( เบ๊บี้ บอย )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Bring tha noise
( บริง ตา น๊อยส )
Make me lose my breath
( เม้ค มี ลู้ส มาย บรี๊ทฺรฺ )
Hit me hard
( ฮิท มี ฮาร์ด )
make me lose my [haa haa]
( เม้ค มี ลู้ส มาย [ ฮา ฮา ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lose My Breath คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น