เนื้อเพลง Regrets คำอ่านไทย Jay-Z

Stress
( สเทรสส)
Sunshine, geyeah
(ซันชาย , geyeah)

I sold it all from crack to o-pium, in third person
(ไอ โซลด ดิท ออล ฟรอม แคร๊ค ทู โอ pium , อิน เทริ๊ด เพ๊อร์ซั่น)
I don’t wanna see em, so I’m rehearsin
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี เอ็ม , โซ แอม rehearsin)
with my peoples high to GM, from a remote lo-cation
(วิธ มาย พี๊เพิ่ล ไฮฮ ทู GM , ฟรอม มา รีโหมท โล แคทไออ็อน)
in the BM, scopin the whole situation like, ” Dayamm! ”
(อิน เดอะ BM , scopin เดอะ โฮล ซิ๊ทูเอชั่น ไล๊ค , ” Dayamm ! “)
Metamorphic, as the dope turns to cre-am
(เมทะมอฟิค , แอส เดอะ โดพ เทิร์น ทู cre แอ็ม)
but one of these buyers got eyes like a Korean
(บั๊ท วัน อ็อฝ ฑิส buyers ก็อท อาย ไล๊ค เก โคะรีแอ็น)
It’s difficult to read em, the windows to his soul
(อิทซ ดิ๊ฟฟิคั้ลท ทู รี๊ด เอ็ม , เดอะ วิ๊นโด้ว ทู ฮิส โซล)
are half closed, I put the key in
(อาร์ ฮาล์ฟ โคลส , ไอ พุท เดอะ คีย์ อิน)
Pulled off slow, hopin my people flee-in
(พูลล ออฟฟ สโลว์ , โฮพปิน มาย พี๊เพิ่ล ฟลี อิน)
Chink tried to knock the only link that tied me in
(ชิงค ทไร ทู น๊อค ดิ โอ๊นลี่ ลิ๊งค แดท ไท มี อิน)
Coppers was watchin us through nighttime binoculars
(ค๊อพเพ่อร์ วอส วันชิน อัซ ทรู ไนท์ไทม์ บินอคอิวเลอะ)
This time they got us on tape, exchangin dope for dollars
(ดิส ไทม์ เด ก็อท อัซ ออน เท๊พ , exchangin โดพ ฟอร์ ดอลเลอะ)
Make me wanna, holler back at the crib in the sauna
(เม้ค มี วอนนา , ฮอลเลอะ แบ็ค แกท เดอะ คริบ อิน เดอะ ซาวน่า)
Prayin my people bailed out like Time/Warner
(เพลย์อิน มาย พี๊เพิ่ล เบล เอ๊าท ไล๊ค ไทม์ /Warner)
Awaitin call, from his kin not the coroner
(Awaitin คอลลํ , ฟรอม ฮิส คิน น็อท เดอะ คอโระเนอะ)
Phone in my hand, nervous confined to a corner
(โฟน อิน มาย แฮนด์ , เนอฝัซ ค๊อนไฟน์ ทู อะ ค๊อร์เน่อร์)
Beads of sweat second thoughts on my mind
(บีด อ็อฝ สเว็ท เซ๊คคั่น ธอท ออน มาย ไมนด์)
How can I ease the stress and learn to live with these regrets
(ฮาว แคน นาย อี๊ส เดอะ สเทรสส แซน เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ ฑิส รีเกร๊ท)
This time… stress… givin this sh*t up… f*ck
(ดิส ไทม์ สเทรสส กีฝอิน ดิส ฌะ *ที อั๊พ ฟัค)

Chorus One:
(ค๊อรัส วัน :)

This is the number one rule for your set
(ดิส ซิส เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน รูล ฟอร์ ยุร เซ็ท)
In order to survive, gotta learn to live with regrets
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท)
On the, rise to the top, many drop, don’t forget
(ออน เดอะ , ไร๊ส ทู เดอะ ท๊อพ , เมนอิ ดรอพ , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
In order to survive, gotta learn to live with regrets
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท)
This is the number one rule for your set
(ดิส ซิส เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน รูล ฟอร์ ยุร เซ็ท)
In order to survive, gotta learn to live with regrets
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท)
If through our travels we get seperated, never forget
(อิ๊ฟ ทรู เอ๊า แทร๊เฝ่ล วี เก็ท เซปเพอเรท , เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท)
In order to survive, gotta learn to live with regrets
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท)

As sure as this, Earth is turning souls burning
(แอส ชัวร์ แอส ดิส , เอิร์ทร อีส เทินนิง โซล เบรินนิง)
in search of higher learning turning in every direction seeking direction
(อิน เซิร์ช อ็อฝ ไฮเออะ เลอนิง เทินนิง อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิเรคฌัน ซีคิง ดิเรคฌัน)
My moms cryin cause her insides are dyin
(มาย มัม คายอิน ค๊อส เฮอ อิ๊นไซด์ แซร์ ดายอิน)
her son tryin her patience, keep her heart racin
(เฮอ ซัน ทายอิน เฮอ เพเฌ็นซ , คี๊พ เฮอ ฮาร์ท เรซิน)
A million beats a minute, I know I push you to your limit
(อะ มิ๊ลเลี่ยน บีท ซา มิ๊หนิท , ไอ โนว์ ไอ พุช ยู ทู ยุร ลิ๊หมิท)
but it’s this game love, I’m caught up all in it
(บั๊ท อิทซ ดิส เกม ลัฝ , แอม คอท อั๊พ ออล อิน หนิด)
They make it so you can’t prevent it, never give it
(เด เม้ค กิด โซ ยู แค็นท พรีเฝ๊นท ดิธ , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิท)
you gotta take it, can’t fake it I keep it authentic
(ยู กอททะ เท้ค กิด , แค็นท เฟ้ค กิด ไอ คี๊พ อิท ออเท๊นทิค)
My hand got this pistol shakin, cause I sense danger
(มาย แฮนด์ ก็อท ดิส พิ๊สท่อล เชคกิน , ค๊อส ไอ เซ้นส แด๊งเจ้อร์)
like Camp Crystal Lake and
(ไล๊ค แค๊มพํ ครีซแท็ล เล้ค แอนด์)
don’t wanna shoot him, but I got him, trapped
(ด้อนท์ วอนนา ชู๊ท ฮิม , บั๊ท ไอ ก็อท ฮิม , แทร๊พ)
within this infrared dot, bout to hot him and, hit rock bottom
(วิธอิน ดิส อินเฟอเรท ดอท , เบาท ทู ฮอท ฮิม แอนด์ , ฮิท ร๊อค บ๊อทท่อม)
No answers to these trick questions, no time sh*t stressin
(โน แอ๊นเซ่อร ทู ฑิส ทริ๊ค เคว๊สชั่น , โน ไทม์ ฌะ *ที สเตสซิน)
My life found I got ta live for the right now
(มาย ไล๊ฟ เฟานด ดาย ก็อท ทา ไล้ฝ ฟอร์ เดอะ ไร๊ท นาว)
Time waits for no man, can’t turn back the hands
(ไทม์ เว้ท ฟอร์ โน แมน , แค็นท เทิร์น แบ็ค เดอะ แฮนด์)
once it’s too late, gotta learn to live with regrets
(วั๊นซ อิทซ ทู เหลท , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท)

Chorus Two:
(ค๊อรัส ทู :)

You used to hold me, told me that I was the best
(ยู ยู๊ส ทู โฮลด์ มี , โทลด มี แดท ไอ วอส เดอะ เบ๊สท์)
Anything in this world I want I could posess
(เอนอิธิง อิน ดิส เวิลด ดาย ว้อนท ไอ เคิด posess)
All that made me want is all that I could get
(ออล แดท เมด มี ว้อนท อีส ซอร์ แดท ไอ เคิด เก็ท)
In order to survive, gotta learn to live with regrets… [when I was young]
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ , กอททะ เลิร์น ทู ไล้ฝ วิธ รีเกร๊ท [ เว็น นาย วอส ยัง ])
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

I found myself reminiscin, remember this one
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ reminiscin , รีเม๊มเบ่อร์ ดิส วัน)
when he was here he was crazy nice with his son
(เว็น ฮี วอส เฮียร ฮี วอส คเรสิ ไน๊ซ์ วิธ ฮิส ซัน)
I miss him, long as I’m livin he’s livin through memories
(ไอ มิซ ฮิม , ลอง แอส แอม ลีฝอิน อีส ลีฝอิน ทรู เมรโมรี)
He’s there to kill all my suicidal tendencies
(อีส แดร์ ทู คิลล์ ออล มาย ซยูอิไซดแอ็ล tendencies)
In heaven lookin over me, or in hell, keepin it cozy
(อิน เฮ๊ฝเฝ่น ลุคกิน โอ๊เฝ่อร มี , ออ อิน เฮ็ลล , คริพปิน หนิด โคสิ)
I’m comin life on these streets ain’t what it’s supposed to be
(แอม คัมอิน ไล๊ฟ ออน ฑิส สทรีท เอน ว๊อท อิทซ ซั๊พโพ้ส ทู บี)
Remember Newton, mutual friend well me and him feudin
(รีเม๊มเบ่อร์ นิวตัน , มิ๊วช่วล เฟรน เวลล มี แอนด์ ฮิม feudin)
On your life I tried to talk to him
(ออน ยุร ไล๊ฟ ไอ ทไร ทู ท๊อล์ค ทู ฮิม)
But you know n*ggaz, think they guns can stop Four n*ggaz
(บั๊ท ยู โนว์ เอ็น *ggaz , ทริ๊งค เด กัน แคน สท๊อพ โฟ เอ็น *ggaz)
Frontin like they, Big Willie but really owe n*ggaz
(ฟ้อนดิน ไล๊ค เด , บิ๊ก วิลลี บั๊ท ริแอ็ลลิ โอว์ เอ็น *ggaz)
Hoe n*ggaz, this year I’m sho’ n*ggaz think I’m slippin
(โฮ เอ็น *ggaz , ดิส เยียร์ แอม โช เอ็น *ggaz ทริ๊งค แอม สลิปพิน)
I’m bought to send you a roommate, no bullsh*ttin
(แอม บอท ทู เซ็นด ยู อะ รูมเมท , โน bullsh*ttin)
but my hustle’s goin too well to hit him
(บั๊ท มาย เฮสเซล โกอิน ทู เวลล ทู ฮิท ฮิม)
You was right n*ggaz want you to be miserable wit em
(ยู วอส ไร๊ท เอ็น *ggaz ว้อนท ยู ทู บี มิเซอร์เรเบิล วิท เอ็ม)
Anyway, I ain’t tryin to hear it, I think I’m touched
(เอนอิเว , ไอ เอน ทายอิน ทู เฮียร อิท , ไอ ทริ๊งค แอม ทั๊ช)
this whole verse I been talkin to your spirit, a little too much
(ดิส โฮล เฝิซ ไอ บีน ทอคกิ่น ทู ยุร สพีหริท , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู มัช)

Chorus One: repeat 2X
(ค๊อรัส วัน : รีพี๊ท 2X)

Roc-A, Roc-A, Roc-A, Roc-A-Fella y’all
(ร็อค อะ , ร็อค อะ , ร็อค อะ , ร็อค อะ เฟลลา ยอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Regrets คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น