เนื้อเพลง Ooo คำอ่านไทย Trey Songz

[Intro]
( [ อินโทร ])
Yeah, they call me Trey Songz
(เย่ , เด คอลลํ มี เทรย์ ซองซ์)
Lets go, lets go, lets go
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก)
lets go lets go
(เล็ท โก เล็ท โก)
[‘Cause when they hit you like Ooo]
([ ค๊อส เว็น เด ฮิท ยู ไล๊ค อู้ ])
Babeez in the building cat
(Babeez อิน เดอะ บีลดิง แค๊ท)
Thats right he in the building
(แด้ท ไร๊ท ฮี อิน เดอะ บีลดิง)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
[Ooo] I got a one didn’t take long to spot ’em
([ อู้ ] ไอ ก็อท ดา วัน ดิ๊นอิน เท้ค ลอง ทู สพอท เอ็ม)
In the clubs showing love in them
(อิน เดอะ คลับ โชว์วิง ลัฝ อิน เด็ม)
Candy apple bottoms like ooo
(แค๊นดี้ แอพ บ๊อทท่อม ไล๊ค อู้)
What flavor you tryna pick
(ว๊อท ฟเลเฝอะ ยู ทายนา พิค)
It dont matter if you slim
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู สลิม)
Shawty thick in the hips
(ชาวดี้ ทริ๊ค อิน เดอะ ฮิพ)
I like ’em ooo
(ไอ ไล๊ค เอ็ม อู้)
And you can tell when she walks
(แอนด์ ยู แคน เทลล เว็น ชี ว๊อล์ค)
She got the good ooo girl
(ชี ก็อท เดอะ กู๊ด อู้ เกิร์ล)
Let me break you off
(เล็ท มี เบร๊ค ยู ออฟฟ)
I got that ooo baby
(ไอ ก็อท แดท อู้ เบ๊บี้)
You can tell by the wrist
(ยู แคน เทลล บาย เดอะ ริ๊ซท)
You aint never gonna ooo like this
(ยู เอน เน๊เฝ่อร์ กอนนะ อู้ ไล๊ค ดิส)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
You gonna be mine tonight
(ยู กอนนะ บี ไมน์ ทูไน๊ท)
I got that ooo and its parked outside
(ไอ ก็อท แดท อู้ แอนด์ อิทซ พาร์ค เอ๊าทไซ้ด)
Pourin some ooo in your cup
(โพวริน ซัม อู้ อิน ยุร คัพ)
Blowin that ooo in the air
(โบลวิน แดท อู้ อิน ดิ แอร์)
Ooo let me take you there
(อู้ เล็ท มี เท้ค ยู แดร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
‘Cause imma hit you like ooo
(ค๊อส แอมมา ฮิท ยู ไล๊ค อู้)
Like you got your first freak
(ไล๊ค ยู ก็อท ยุร เฟิร์สท ฟรี๊ค)
Backseat of the jeep on a late night creep
(แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ เดอะ จีพ ออน อะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
Like ooo
(ไล๊ค อู้)
First time in the club when you getting some love
(เฟิร์สท ไทม์ อิน เดอะ คลับ เว็น ยู เกดดดิ้ง ซัม ลัฝ)
Shawty backing it up like ooo
(ชาวดี้ แบกคิง อิท อั๊พ ไล๊ค อู้)
It’s like rolling one up
(อิทซ ไล๊ค โรลลิง วัน อั๊พ)
Real girls getting down and you throwing it up
(เรียล เกิร์ล เกดดดิ้ง เดาน แอนด์ ยู โตววิง อิท อั๊พ)
It’s like getting your girl in the v.i.p.
(อิทซ ไล๊ค เกดดดิ้ง ยุร เกิร์ล อิน เดอะ วี ไอ พี)
First time with a fake i.d.
(เฟิร์สท ไทม์ วิธ อะ เฟ้ค ไก ดี)
Let me hit you like ooo
(เล็ท มี ฮิท ยู ไล๊ค อู้)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Ooo I gotta sexy wanna holla
(อู้ ไอ กอททะ เซคซิ วอนนา ฮอลละ)
On the flo’ gettin closer
(ออน เดอะ โฟล เกดดิน โคลเซอร์)
Like we supposed to ooo
(ไล๊ค วี ซั๊พโพ้ส ทู อู้)
Shawty by the end of the night
(ชาวดี้ บาย ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
See if we ooo like we came to
(ซี อิ๊ฟ วี อู้ ไล๊ค วี เคม ทู)
It’s gone be tight
(อิทซ กอน บี ไท๊ท)
She bout to ooo all over herself
(ชี เบาท ทู อู้ ออล โอ๊เฝ่อร เฮอเซลฟ)
I had to say ooo girl get control of yourself
(ไอ แฮ็ด ทู เซย์ อู้ เกิร์ล เก็ท คอนโทรล อ็อฝ ยุรเซลฟ)
She felt that ooo
(ชี เฟ็ลท แดท อู้)
When we bump and grind
(เว็น วี บั๊มพํ แอนด์ ไกรนด)
See everything bout ooo is so fine
(ซี เอ๊วี่ติง เบาท อู้ อีส โซ ไฟน)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
She gonna be mine tonight
(ชี กอนนะ บี ไมน์ ทูไน๊ท)
I got that ooo and its parked outside
(ไอ ก็อท แดท อู้ แอนด์ อิทซ พาร์ค เอ๊าทไซ้ด)
Pourin some ooo in your cup
(โพวริน ซัม อู้ อิน ยุร คัพ)
Blowin that ooo in the air
(โบลวิน แดท อู้ อิน ดิ แอร์)
Ooo let me take you there
(อู้ เล็ท มี เท้ค ยู แดร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
‘Cause imma hit you like ooo
(ค๊อส แอมมา ฮิท ยู ไล๊ค อู้)
Like you got your first freak
(ไล๊ค ยู ก็อท ยุร เฟิร์สท ฟรี๊ค)
Backseat of the jeep on a late night creep
(แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ เดอะ จีพ ออน อะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
Like ooo
(ไล๊ค อู้)
First time in the club when you getting some love
(เฟิร์สท ไทม์ อิน เดอะ คลับ เว็น ยู เกดดดิ้ง ซัม ลัฝ)
Shawty backing it up like ooo
(ชาวดี้ แบกคิง อิท อั๊พ ไล๊ค อู้)
It’s like rolling one up
(อิทซ ไล๊ค โรลลิง วัน อั๊พ)
Real girls getting down and you throwing it up
(เรียล เกิร์ล เกดดดิ้ง เดาน แอนด์ ยู โตววิง อิท อั๊พ)
It’s like getting your girl in the v.i.p.
(อิทซ ไล๊ค เกดดดิ้ง ยุร เกิร์ล อิน เดอะ วี ไอ พี)
First time with a fake i.d.
(เฟิร์สท ไทม์ วิธ อะ เฟ้ค ไก ดี)
Let me hit you like ooo
(เล็ท มี ฮิท ยู ไล๊ค อู้)

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
No tell me how many thugs in the club
(โน เทลล มี ฮาว เมนอิ ธัก ซิน เดอะ คลับ)
Got that ooo right there
(ก็อท แดท อู้ ไร๊ท แดร์)
‘Cause im looking at a ooo with a ooo
(ค๊อส แอม ลุคอิง แอ็ท ดา อู้ วิธ อะ อู้)
And she right here
(แอนด์ ชี ไร๊ท เฮียร)

[Pre Chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])
You gonna be mine tonight
(ยู กอนนะ บี ไมน์ ทูไน๊ท)
I got that ooo and its parked outside
(ไอ ก็อท แดท อู้ แอนด์ อิทซ พาร์ค เอ๊าทไซ้ด)
Pourin some ooo in your cup
(โพวริน ซัม อู้ อิน ยุร คัพ)
Blowin that ooo in the air
(โบลวิน แดท อู้ อิน ดิ แอร์)
Ooo let me take you there
(อู้ เล็ท มี เท้ค ยู แดร์)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
‘Cause imma hit you like ooo
(ค๊อส แอมมา ฮิท ยู ไล๊ค อู้)
Like you got your first freak
(ไล๊ค ยู ก็อท ยุร เฟิร์สท ฟรี๊ค)
Backseat of the jeep on a late night creep
(แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ เดอะ จีพ ออน อะ เหลท ไน๊ท ครีพ)
Like ooo
(ไล๊ค อู้)
First time in the club when you getting some love
(เฟิร์สท ไทม์ อิน เดอะ คลับ เว็น ยู เกดดดิ้ง ซัม ลัฝ)
Shawty backing it up like ooo
(ชาวดี้ แบกคิง อิท อั๊พ ไล๊ค อู้)
It’s like rolling one up
(อิทซ ไล๊ค โรลลิง วัน อั๊พ)
Real girls getting down and you throwing it up
(เรียล เกิร์ล เกดดดิ้ง เดาน แอนด์ ยู โตววิง อิท อั๊พ)
It’s like getting your girl in the v.i.p.
(อิทซ ไล๊ค เกดดดิ้ง ยุร เกิร์ล อิน เดอะ วี ไอ พี)
First time with a fake i.d.
(เฟิร์สท ไทม์ วิธ อะ เฟ้ค ไก ดี)
Let me hit you like ooo
(เล็ท มี ฮิท ยู ไล๊ค อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ooo คำอ่านไทย Trey Songz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น