เนื้อเพลง Up to You คำอ่านไทย Eternal

It’s up to you
( อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

If you make it in time
(อิ๊ฟ ยู เม้ค กิด อิน ไทม์)
We can rock this party all night long
(วี แคน ร๊อค ดิส พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ลอง)
Party people in line
(พ๊าร์ที่ พี๊เพิ่ล อิน ไลน์)
Waiting for the DJ to play a song
(เวททิง ฟอร์ เดอะ ดีเจ ทู เพลย์ อะ ซ็อง)

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
If you wanna party all night
(อิ๊ฟ ยู วอนนา พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
We can have a good time baby
(วี แคน แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ เบ๊บี้)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Move from left to right
(มู๊ฝ ฟรอม เล๊ฟท ทู ไร๊ท)
Move up and down
(มู๊ฝ อั๊พ แอนด์ เดาน)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

Moving up and down
(มูฝอิง อั๊พ แอนด์ เดาน)
[When you’re moving up and down]
([ เว็น ยัวร์ มูฝอิง อั๊พ แอนด์ เดาน ])
Eternal are in town
(อิทเท๊อร์น่อล อาร์ อิน ทาวน์)
Here to give you our special kind of soul
(เฮียร ทู กี๊ฝ ยู เอ๊า สเพ๊เชี่ยล ไคนด์ อ็อฝ โซล)
So free your minds and let us take control
(โซ ฟรี ยุร ไมนด์ แซน เล็ท อัซ เท้ค คอนโทรล)

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Come on now, we can party all night
(คัมมอน นาว , วี แคน พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
We can have a good time baby
(วี แคน แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ เบ๊บี้)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
The time is right
(เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท)
We can work it day or night
(วี แคน เวิ๊ร์ค อิท เดย์ ออ ไน๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

Come on everybody
(คัมมอน เอวี่บอดี้)
We can rock this party
(วี แคน ร๊อค ดิส พ๊าร์ที่)
We can make it right
(วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

When you feel the fire burning
(เว็น ยู ฟีล เดอะ ไฟเออะร เบรินนิง)
We can make it feel all right
(วี แคน เม้ค กิด ฟีล ออล ไร๊ท)
[All through the night]
([ ออล ทรู เดอะ ไน๊ท ])
Feel all right
(ฟีล ออล ไร๊ท)

When we move our bodies closer
(เว็น วี มู๊ฝ เอ๊า บอดีสฺ โคลเซอร์)
We can party all through the night
(วี แคน พ๊าร์ที่ ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)
[All through the night]
([ ออล ทรู เดอะ ไน๊ท ])
All through the night
(ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

In the back
(อิน เดอะ แบ็ค)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In the front
(อิน เดอะ ฟร๊อนท)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In Japan
(อิน จะแพน)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
And Milan
(แอนด์ มิแลน)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In the Bronx
(อิน เดอะ บรอนซ)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
Have you got the funk?
(แฮ็ฝ ยู ก็อท เดอะ ฟังค)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In Paris
(อิน แพริซ)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
To my mom’s
(ทู มาย มัม)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In Vienna
(อิน ฝิเอนนะ)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In Italy
(อิน อีทอะลิ)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
In Spain
(อิน ซเพน)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
All over the world
(ออล โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

Hey Easther
(เฮ Easther)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
And Vernie [I like to party]
(แอนด์ Vernie [ ไอ ไล๊ค ทู พ๊าร์ที่ ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
And Kelle
(แอนด์ Kelle)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
That makes Eternal
(แดท เม้ค อิทเท๊อร์น่อล)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
We’ve got the vibe
(หวีบ ก็อท เดอะ วายพฺ)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Let’s make it right
(เล็ท เม้ค กิด ไร๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
We got the vibe
(วี ก็อท เดอะ วายพฺ)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Let’s make it right
(เล็ท เม้ค กิด ไร๊ท)
[Eternal’s in the house]
([ อิทเท๊อร์น่อล ซิน เดอะ เฮ้าส ])

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Come on everybody
(คัมมอน เอวี่บอดี้)
[DJ play the tune]
([ ดีเจ เพลย์ เดอะ จูน ])
We can rock this party
(วี แคน ร๊อค ดิส พ๊าร์ที่)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
[DJ play the tune]
([ ดีเจ เพลย์ เดอะ จูน ])
We can make it right
(วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
Come on everybody
(คัมมอน เอวี่บอดี้)
We can rock this party
(วี แคน ร๊อค ดิส พ๊าร์ที่)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
[DJ play the tune all night]
([ ดีเจ เพลย์ เดอะ จูน ออล ไน๊ท ])
We can make it right
(วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)
It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)

It’s up to you [Party, party, party]
(อิทซ อั๊พ ทู ยู [ พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
[Come on and party, party, party]
([ คัมมอน แอนด์ พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
[Come on and party, party, party]
([ คัมมอน แอนด์ พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ , พ๊าร์ที่ ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

It’s up to you
(อิทซ อั๊พ ทู ยู)
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])
[Party all night]
([ พ๊าร์ที่ ออล ไน๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Up to You คำอ่านไทย Eternal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น