เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Gemma Fox

La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La,
( ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ,)
La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La, La…
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

It started the day when I called her,
(อิท สท๊าร์ท เดอะ เดย์ เว็น นาย คอลลํ เฮอ ,)
Needed to cry on her shoulder.
(นี๊ด ทู คราย ออน เฮอ โช๊ลเด้อร์)
I was upset,
(ไอ วอส อั๊พเซ็ท ,)
Me and my man was argueing…
(มี แอนด์ มาย แมน วอส argueings)
I was filled with suspision,
(ไอ วอส ฟิลล วิธ suspision ,)
Really do need a decision.
(ริแอ็ลลิ ดู นี๊ด อะ ดีซิ๊ชั่น)

What should I say or do? Or scream or cry?
(ว๊อท เชิด ดาย เซย์ ออ ดู ออ สครีม ออ คราย)
I don’t know why he always wants to be alone,
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ฮี ออลเว ว้อนท ทู บี อะโลน ,)
But he is never in his home,
(บั๊ท ฮี อีส เน๊เฝ่อร์ อิน ฮิส โฮม ,)
Won’t even answer to his phone…
(ว็อนท อี๊เฝ่น แอ๊นเซ่อร ทู ฮิส โฟน)

Me and my girl drove to his place,
(มี แอนด์ มาย เกิร์ล ดโรฝ ทู ฮิส เพลส ,)
And see one sket all in his face.
(แอนด์ ซี วัน สเคท ดอร์ อิน ฮิส เฟซ)
Uh uh, this fool’s getting replaced.
(อา อา , ดิส ฟูล เกดดดิ้ง รีเพลส)

You make me crazy.
(ยู เม้ค มี คเรสิ)
Why u wanna hold me down?
(วาย ยู วอนนา โฮลด์ มี เดาน)
Wanna mess around when you know I’m dowm.
(วอนนา เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
Mess around when you know I’m dowm.
(เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)

Now this time I’m wiling out,
(นาว ดิส ไทม์ แอม wilings เอ๊าท ,)
You 2 timing bastard got caught out.
(ยู 2 ไทมอิง แบซเทิด ก็อท คอท เอ๊าท)
Don’t try and hold me down,
(ด้อนท์ ธราย แอนด์ โฮลด์ มี เดาน ,)
Cause I’m about to switch.
(ค๊อส แอม อะเบ๊าท ทู สวิทช์)
So don’t even bring your chat to me,
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น บริง ยุร แชท ทู มี ,)
You’re just a cat for the p*ssy.
(ยัวร์ จั๊สท ดา แค๊ท ฟอร์ เดอะ พี *ssy)
Don’t try and hold me back,
(ด้อนท์ ธราย แอนด์ โฮลด์ มี แบ็ค ,)
Cause this b*tch ain’t going out like that.
(ค๊อส ดิส บี *tch เอน โกอิ้ง เอ๊าท ไล๊ค แดท)
Oh no.
(โอ โน)
Now see this smile up on my face,
(นาว ซี ดิส สไมล์ อั๊พ ออน มาย เฟซ ,)
I just set fire to your place,
(ไอ จั๊สท เซ็ท ไฟเออะร ทู ยุร เพลส ,)
Everything you have is now erased.
(เอ๊วี่ติง ยู แฮ็ฝ อีส นาว อีเรส)
Don’t mess with a girl when she’s in pain,
(ด้อนท์ เมซ วิธ อะ เกิร์ล เว็น ชี ซิน เพน ,)
It’s a deadly serious game,
(อิทซ ซา เดดลิ ซี๊เรี๊ยส เกม ,)
And now I hope you feel the same.
(แอนด์ นาว ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม)

You make me crazy.
(ยู เม้ค มี คเรสิ)
Why u wanna hold me down?
(วาย ยู วอนนา โฮลด์ มี เดาน)
Wanna mess around when you know I’m dowm.
(วอนนา เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
Mess around when you know I’m dowm.
(เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)

Should of given me more time,
(เชิด อ็อฝ กีฝเอ็น มี โม ไทม์ ,)
Should of been on your mind,
(เชิด อ็อฝ บีน ออน ยุร ไมนด์ ,)
Never should of have my trust, oh no.
(เน๊เฝ่อร์ เชิด อ็อฝ แฮ็ฝ มาย ทรัสท , โอ โน)
But now you have to act the fool,
(บั๊ท นาว ยู แฮ็ฝ ทู แอ๊คท เดอะ ฟูล ,)
Cause you made a b*tch lose her cool.
(ค๊อส ยู เมด อะ บี *tch ลู้ส เฮอ คูล)
Now I’m over you.
(นาว แอม โอ๊เฝ่อร ยู)

You make me crazy.
(ยู เม้ค มี คเรสิ)
Why u wanna hold me down?
(วาย ยู วอนนา โฮลด์ มี เดาน)
Wanna mess around when you know I’m dowm.
(วอนนา เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
Mess around when you know I’m dowm.
(เมซ อะราวนฺดฺ เว็น ยู โนว์ แอม dowm)
You drive me crazy,
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ ,)
If you keep running around,
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ รันนิง อะราวนฺดฺ ,)
Wanna play around,
(วอนนา เพลย์ อะราวนฺดฺ ,)
You get caught out.
(ยู เก็ท คอท เอ๊าท)

You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
You drive me crazy.
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
You drive me crazy.
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
You drive me crazy.
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
You make me crazy,
(ยู เม้ค มี คเรสิ ,)
You drive me crazy
(ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Gemma Fox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น