เนื้อเพลง Shot in The Dark คำอ่านไทย Within Temptation

I’ve been left out alone like a damn criminal
( แอฝ บีน เล๊ฟท เอ๊าท อะโลน ไล๊ค เก แดมนํ ครีมอิแน็ล)
I’ve been praying for help cause I can’t take it all
(แอฝ บีน เพลยอิง ฟอร์ เฮ้ลพ ค๊อส ไอ แค็นท เท้ค กิด ดอร์)
I’m not done,
(แอม น็อท ดัน ,)
It’s not over.
(อิทซ น็อท โอ๊เฝ่อร)
Now I’m fighting this war since the day of the fall
(นาว แอม ไฟท์ดิง ดิส วอร์ ซิ๊นซ เดอะ เดย์ อ็อฝ เดอะ ฟอลล์)
And I’m desperately holding on to it all
(แอนด์ แอม เดซเพอะริทลิ โฮลดิง ออน ทู อิท ดอร์)
But I’m lost
(บั๊ท แอม ล็อซท)
I’m so damn lost
(แอม โซ แดมนํ ล็อซท)

Oh I wish it was over,
(โอ ไอ วิ๊ช อิท วอส โอ๊เฝ่อร ,)
And I wish you were here
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
Still I’m hoping that somehow
(สทิลล แอม โฮพปิง แดท ซัมฮาว)

‘Cause your soul is on fire
(ค๊อส ยุร โซล อีส ออน ไฟเออะร)
A shot in the dark,
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค ,)
What did they aim for when they missed your heart?
(ว๊อท ดิด เด เอม ฟอร์ เว็น เด มิส ยุร ฮาร์ท)

I breathe underwater
(ไอ บรีฑ อันเดอะวอเทอะ)
It’s all in my hands
(อิทซ ซอร์ อิน มาย แฮนด์)
What can I do?
(ว๊อท แคน นาย ดู)
Don’t let it fall apart
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ ฟอลล์ อะพาร์ท)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)

In the blink of an eye
(อิน เดอะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
I can see through your eyes
(ไอ แคน ซี ทรู ยุร อาย)
As I’m lying awake I’m still hearing the cries
(แอส แอม ลายยิง อะเว้ค แอม สทิลล เฮียริง เดอะ ไคร)
And it hurts
(แอนด์ ดิท เฮิร์ท)
Hurts me so bad
(เฮิร์ท มี โซ แบ้ด)
And I’m wondering why I still fight in this life
(แอนด์ แอม วันเดอะริง วาย ไอ สทิลล ไฟ้ท อิน ดิส ไล๊ฟ)
‘Cause I’ve lost all my faith in this damn bitter strife
(ค๊อส แอฝ ล็อซท ดอร์ มาย เฟท อิน ดิส แดมนํ บิ๊ทเท่อร์ ซทไรฟ)
And it’s sad
(แอนด์ อิทซ แซ้ด)
It’s so damn sad
(อิทซ โซ แดมนํ แซ้ด)

Oh I wish it was over,
(โอ ไอ วิ๊ช อิท วอส โอ๊เฝ่อร ,)
And I wish you were here
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ยู เวอ เฮียร)
Still I’m hoping that somehow
(สทิลล แอม โฮพปิง แดท ซัมฮาว)

‘Cause your soul is on fire
(ค๊อส ยุร โซล อีส ออน ไฟเออะร)
A shot in the dark,
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค ,)
What did they aim for when they missed your heart?
(ว๊อท ดิด เด เอม ฟอร์ เว็น เด มิส ยุร ฮาร์ท)

I breathe underwater
(ไอ บรีฑ อันเดอะวอเทอะ)
It’s all in my hands
(อิทซ ซอร์ อิน มาย แฮนด์)
What can I do?
(ว๊อท แคน นาย ดู)
Don’t let it fall apart
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ ฟอลล์ อะพาร์ท)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)

A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)

I feel you fading away
(ไอ ฟีล ยู เฟดิง อะเวย์)
I feel you fading away
(ไอ ฟีล ยู เฟดิง อะเวย์)
I feel you fading away
(ไอ ฟีล ยู เฟดิง อะเวย์)
I feel you fading away
(ไอ ฟีล ยู เฟดิง อะเวย์)

‘Cause your soul is on fire
(ค๊อส ยุร โซล อีส ออน ไฟเออะร)
A shot in the dark,
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค ,)
What did they aim for when they missed your heart?
(ว๊อท ดิด เด เอม ฟอร์ เว็น เด มิส ยุร ฮาร์ท)

I breathe underwater
(ไอ บรีฑ อันเดอะวอเทอะ)
It’s all in my hands
(อิทซ ซอร์ อิน มาย แฮนด์)
What can I do?
(ว๊อท แคน นาย ดู)
Don’t let it fall apart
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ ฟอลล์ อะพาร์ท)
Oh, your soul is on fire
(โอ , ยุร โซล อีส ออน ไฟเออะร)
A shot in the dark,
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค ,)
What did they aim for when they missed your heart?
(ว๊อท ดิด เด เอม ฟอร์ เว็น เด มิส ยุร ฮาร์ท)

I breathe underwater
(ไอ บรีฑ อันเดอะวอเทอะ)
It’s all in my hands
(อิทซ ซอร์ อิน มาย แฮนด์)
What can I do?
(ว๊อท แคน นาย ดู)
Don’t let it fall apart
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ ฟอลล์ อะพาร์ท)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)
A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)

A shot in the dark
(อะ ฌ็อท อิน เดอะ ด๊าร์ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shot in The Dark คำอ่านไทย Within Temptation

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น