เนื้อเพลง Cradle คำอ่านไทย Atomic Kitten

I will rock you like a baby, I will cradled in my arms,
( ไอ วิล ร๊อค ยู ไล๊ค เก เบ๊บี้ , ไอ วิล เครเดิล อิน มาย อาร์ม , )
I will keep you safe from danger, shelter you from harm
( ไอ วิล คี๊พ ยู เซฟ ฟรอม แด๊งเจ้อร์ , เช๊ลเท่อร์ ยู ฟรอม ฮาร์ม )
There will never be another lover, who treats you like I do
( แดร์ วิล เน๊เว่อร์ บี อะน๊าเทร่อร์ เลิฟเว่อร์ , ฮู ทรี๊ท ยู ไล๊ค กาย ดู )
We can drift into forever, on a love thats made for two
( วี แคน ดริฟท์ อิ๊นทู ฟอเรฟเวอร์ , ออน อะ เลิฟ แด้ท เมด ฟอร์ ทู )

* Don’t you ever say this loves not special
( * โด๊นท ยู เอ๊เว่อร์ เซย์ ดิส เลิฟ นอท สเพ๊เชี่ยล )
Don’t you ever think it’s not essential, baby
( โด๊นท ยู เอ๊เว่อร์ ตริ๊งค อิทซ นอท เอ็ซเซนแฌ็ล , เบ๊บี้ )

** I was only thinkin of you, hopin’ you were thinkin of me
( ** ไอ วอส โอ๊นลี่ ทิคกิน ออฟ ยู , ฮอพปิน ยู เวอ ทิคกิน ออฟ มี )
Two hearts beating just like one, agaisnt the world, baby
( ทู ฮาร์ท บีทดิง เจิ๊สท ไล๊ค วัน , อเจอึซึน เดอะ เวิลด , เบ๊บี้ )
I am always dreamin of you, hopin’ you are dreamin’ of me
( ไอ แอม ออลเว ดรีมมิน ออฟ ยู , ฮอพปิน ยู อาร์ ดรีมมิน ออฟ มี )
I could never live, one day without your love
( ไอ คูด เน๊เว่อร์ ลีฟ , วัน เดย์ วิธเอ๊าท ยัวร์ เลิฟ )

I will kiss you like an angel, baby, cradled in my wings
( ไอ วิล คิสส ยู ไล๊ค แอน แอ๊งเจล , เบ๊บี้ , เครเดิล อิน มาย วิงสฺ )
I will take you up to heaven, show you precious things
( ไอ วิล เท้ค ยู อั๊พ ทู เฮ๊ฝเว่น , โชว์ ยู พรีเชี๊ยส ติง )
If you promise that you love me, if you promise that you care
( อิ๊ฟ ยู โพรมิซ แดท ยู เลิฟ มี , อิ๊ฟ ยู โพรมิซ แดท ยู แคร์ )
I will be here for you always, and forever this I swear
( ไอ วิล บี เฮียร ฟอร์ ยู ออลเว , แอนด์ ฟอเรฟเวอร์ ดิส ไอ สแวร์ )
[adsense]
[Repeat * , **]
( [ รีพี๊ท * , ** ] )

Though you say you want a love, but you dont think you believe it
( โตว ยู เซย์ ยู ว้อนท ดา เลิฟ , บั๊ท ยู โด๊นท ตริ๊งค ยู บีลี๊ฝ อิท )
Just open up your heart, and you know you will recieve it, oh baby
( เจิ๊สท โอ๊เพ่น อั๊พ ยัวร์ ฮาร์ท , แอนด์ ยู โนว์ ยู วิล รีซีฝ อิท , โอ้ เบ๊บี้ )

Baby
( เบ๊บี้ )

[Repeat * , **]
( [ รีพี๊ท * , ** ] )

I was only, I was only, I was only thinkin’ of you
( ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ ทิคกิน ออฟ ยู )
I was only, I was only, I was only thinkin’ of you
( ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ ทิคกิน ออฟ ยู )
I was only, I was only, I was only thinkin’ of you
( ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ ทิคกิน ออฟ ยู )
I was only, I was only, I was only thinkin’, oh baby
( ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ , ไอ วอส โอ๊นลี่ ทิคกิน , โอ้ เบ๊บี้ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cradle คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น