เนื้อเพลง Burning Up คำอ่านไทย Madonna

Don’t put me off ’cause I’m on fire
( ด้อนท์ พุท มี ออฟฟ ค๊อส แอม ออน ไฟเออะร)
And I can’t quench my desire
(แอนด์ ดาย แค็นท คเว็นช มาย ดีไซรํ)
Don’t you know that I’m burning up for your love
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท แอม เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ)
You’re not convinced that that is enough
(ยัวร์ น็อท คอนฝิ๊นซํ แดท แด้ท อีส อีน๊าฟ)
I put myself in this position
(ไอ พุท ไมเซลฟ อิน ดิส โพซิ๊ชั่น)
And I deserve the imposition
(แอนด์ ดาย ดิเสิฝ ดิ อิมโพะสีฌอัน)
But you don’t even know I’m alive
(บั๊ท ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ แอม อะไล๊ฝ)
And this pounding in my heart just won’t die
(แอนด์ ดิส พาวดิง อิน มาย ฮาร์ท จั๊สท ว็อนท ดาย)
I’m burning up
(แอม เบรินนิง อั๊พ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

I’m burning up, burning up for your love
(แอม เบรินนิง อั๊พ , เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ)
I’m burning up, burning up for your love
(แอม เบรินนิง อั๊พ , เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ)
I’m burning up, burning up for your love
(แอม เบรินนิง อั๊พ , เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ)
For your love
(ฟอร์ ยุร ลัฝ)

You’re always closing your door
(ยัวร์ ออลเว โครสซิง ยุร ดอร์)
Well that only makes me want you more
(เวลล แดท โอ๊นลี่ เม้ค มี ว้อนท ยู โม)
And day and night I cry for your love
(แอนด์ เดย์ แอนด์ ไน๊ท ไอ คราย ฟอร์ ยุร ลัฝ)
You’re not convinced that that is enough
(ยัวร์ น็อท คอนฝิ๊นซํ แดท แด้ท อีส อีน๊าฟ)
To justify my wanting you
(ทู จั๊สทิฟาย มาย วอนทิง ยู)
Now tell me what you want me to do
(นาว เทลล มี ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ดู)
I’m not blind and I know
(แอม น็อท ไบลนฺดฺ แอนด์ ดาย โนว์)
That you want to want me but you can’t let go
(แดท ยู ว้อนท ทู ว้อนท มี บั๊ท ยู แค็นท เล็ท โก)
Come on, let go
(คัมมอน , เล็ท โก)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Oh
(โอ)

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

Do you wanna see me down on my knees?
(ดู ยู วอนนา ซี มี เดาน ออน มาย นี)
Or bending over backwards now would you be pleased?
(ออ แบนดิง โอ๊เฝ่อร แบคเวิด นาว เวิด ยู บี พลีซ)
Unlike the others I’d do anything
(อันไล๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ อาย ดู เอนอิธิง)
I’m not the same, I have no shame
(แอม น็อท เดอะ เซม , ไอ แฮ็ฝ โน เชม)
I’m on fire
(แอม ออน ไฟเออะร)

Come on, let go
(คัมมอน , เล็ท โก)

[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

[Burning up for your love]
([ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Ooo, yeah, I’m burning up [Burning up for your love]
(อู้ , เย่ , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Ooo, yeah, I’m burning up [Burning up for your love]
(อู้ , เย่ , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Come on, come on, I’m burning up [Burning up for your love]
(คัมมอน , คัมมอน , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Uh, uh, uh, I’m burning up [Burning up for your love]
(อา , อา , อา , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Ooo, yeah, I’m burning up [Burning up for your love]
(อู้ , เย่ , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Come on, come on, I’m burning up [Burning up for your love]
(คัมมอน , คัมมอน , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Ooo, yeah, I’m burning up [Burning up for your love]
(อู้ , เย่ , แอม เบรินนิง อั๊พ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Uh, uh, uh [Burning up for your love]
(อา , อา , อา [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])

You know you got me burning up, baby [Burning up for your love]
(ยู โนว์ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ , เบ๊บี้ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
You know you got me burning up, baby [Burning up for your love]
(ยู โนว์ ยู ก็อท มี เบรินนิง อั๊พ , เบ๊บี้ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])

Burning up for your love [Burning up for your love]
(เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Burning up for your love [Burning up for your love]
(เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ [ เบรินนิง อั๊พ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
[repeat and fade]
([ รีพี๊ท แอนด์ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burning Up คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น