เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย No Angels

Someday, someday
( ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)

I believe we’ve come through
(ไอ บีลี๊ฝ หวีบ คัม ทรู)
And there’s no turning back
(แอนด์ แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)
It’s a one way street
(อิทซ ซา วัน เวย์ สทรีท)
And it seems like we’re trapped
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค เวีย แทร๊พ)

In a way I know that things
(อิน อะ เวย์ ไอ โนว์ แดท ทริง)
Have been going on for too long
(แฮ็ฝ บีน โกอิ้ง ออน ฟอร์ ทู ลอง)
It’s become too much
(อิทซ บีคัม ทู มัช)
It’s so hard to go on
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู โก ออน)

But I’m not the one
(บั๊ท แอม น็อท ดิ วัน)
Who walks away that easily
(ฮู ว๊อล์ค อะเวย์ แดท อีสอิลิ)
I tried to believe in love
(ไอ ทไร ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Tried so hard to be in love [to be in love]
(ทไร โซ ฮาร์ด ทู บี อิน ลัฝ [ ทู บี อิน ลัฝ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Someday
(ซัมเดย์)
In another time and place
(อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ แอนด์ เพลส)
We would rather stronger frame
(วี เวิด ร๊าเธ่อร์ สตองเกอร์ เฟรม)
We’ll make it right
(เวลล เม้ค กิด ไร๊ท)
In someway
(อิน ซัมเวย์)
There could be a mirical
(แดร์ เคิด บี อะ mirical)
Our love can still be magical
(เอ๊า ลัฝ แคน สทิลล บี แมจอิแค็ล)
I know that we can make it right
(ไอ โนว์ แดท วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)

I used to think that you
(ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค แดท ยู)
Have been send from above
(แฮ็ฝ บีน เซ็นด ฟรอม อะโบ๊ฝ)
That we were meant to be
(แดท วี เวอ เม็นท ทู บี)
Forever you and me
(ฟอเร๊เฝ่อร ยู แอนด์ มี)

Day by day went by
(เดย์ บาย เดย์ เว็นท บาย)
In some way we went wrong
(อิน ซัม เวย์ วี เว็นท รอง)
And our devotion has been gone
(แอนด์ เอ๊า ดิโฝฌัน แฮ็ส บีน กอน)
From that moment and on
(ฟรอม แดท โม๊เม้นท แอนด์ ออน)

But I’m not the one
(บั๊ท แอม น็อท ดิ วัน)
Who walks away that easily
(ฮู ว๊อล์ค อะเวย์ แดท อีสอิลิ)
I tried to believe in love
(ไอ ทไร ทู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Tried so hard to be in love [oooh ou oooh]
(ทไร โซ ฮาร์ด ทู บี อิน ลัฝ [ อู้ อู อู้ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Someday
(ซัมเดย์)
In another time and place [in another time]
(อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ แอนด์ เพลส [ อิน อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ])
We would rather stronger frame
(วี เวิด ร๊าเธ่อร์ สตองเกอร์ เฟรม)
We’ll make it right
(เวลล เม้ค กิด ไร๊ท)
In someway [oou yeah]
(อิน ซัมเวย์ [ oou เย่ ])
There could be a mirical
(แดร์ เคิด บี อะ mirical)
Our love can still be magical
(เอ๊า ลัฝ แคน สทิลล บี แมจอิแค็ล)
I know that we can make it right
(ไอ โนว์ แดท วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)

Cause deep inside my heart and mind
(ค๊อส ดี๊พ อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท แอนด์ ไมนด์)
I truely think that love is blind [mmh, the love is blind, uuu oooh]
(ไอ truely ทริ๊งค แดท ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ [ mmh , เดอะ ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ , uuu อู้ ])
I know there could be miricals
(ไอ โนว์ แดร์ เคิด บี miricals)
Our love could still be magical
(เอ๊า ลัฝ เคิด สทิลล บี แมจอิแค็ล)
I know that we can make it right
(ไอ โนว์ แดท วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)

Someday, someday [mmmhhh yeah]
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์ [ mmmhhh เย่ ])
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Someday คำอ่านไทย No Angels

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น