เนื้อเพลง You’re The Boss คำอ่านไทย No Doubt

[J. Lieber, M. Stoller]
( [ เจ Lieber , เอ็ม Stoller ])

[Brian] When it comes to kissin’
([ ไบรเอน ] เว็น หนิด คัม ทู คิซซิน)
I just got to keep insistin’
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู คี๊พ อินซิซติน)
Oh, baby, you sure do swing
(โอ , เบ๊บี้ , ยู ชัวร์ ดู สวิง)
[Gwen] When it comes to kissin’
([ จีเวน ] เว็น หนิด คัม ทู คิซซิน)
I just got to keep insistin’
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู คี๊พ อินซิซติน)
Oh, daddy, you are the king
(โอ , แดดดิ , ยู อาร์ เดอะ คิง)
[Brian] Baby, you’ve got me beat up and down
([ ไบรเอน ] เบ๊บี้ , ยู๊ฟ ก็อท มี บีท อั๊พ แอนด์ เดาน)
Inside out and across, oh yeah
(อิ๊นไซด์ เอ๊าท แอนด์ อะคร๊อส , โอ เย่)
[Gwen] But in the middle of the night
([ จีเวน ] บั๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When the moon is shinin’ bright
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิน ไบร๊ท)
You’re the boss
(ยัวร์ เดอะ บอส)

Talkin’ ’bout a-dancin’ and a-down home romancin’
(ทอคกิ่น เบาท ดา แดนซิน แอนด์ อะ เดาน โฮม โรแมนซิน)
Oh, daddy, you make the scene
(โอ , แดดดิ , ยู เม้ค เดอะ ซีน)
[Brian] Talkin’ ’bout a-dancin’ and a-down home romancin’
([ ไบรเอน ] ทอคกิ่น เบาท ดา แดนซิน แอนด์ อะ เดาน โฮม โรแมนซิน)
Oh, baby, you are the queen
(โอ , เบ๊บี้ , ยู อาร์ เดอะ ควีน)

[Gwen] Man, when push comes to shove
([ จีเวน ] แมน , เว็น พุช คัม ทู ฌัฝ)
When it comes down to love, you’re the boss
(เว็น หนิด คัม เดาน ทู ลัฝ , ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] Oh, but in the middle of the night
([ ไบรเอน ] โอ , บั๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When the moon is shinin’ bright
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิน ไบร๊ท)
You’re the boss
(ยัวร์ เดอะ บอส)
[Both] You’re the best of everything
([ โบทรฺ ] ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
[Gwen] You’re a peach
([ จีเวน ] ยัวร์ อะ พีช)
[Brian] You’re a plum
([ ไบรเอน ] ยัวร์ อะ พลัม)
[Gwen] You’re a diamond
([ จีเวน ] ยัวร์ อะ ได๊ม่อนดํ)
[Brian] You’re a pearl
([ ไบรเอน ] ยัวร์ อะ เพิร์ล)
[Both] You’re the best of everything
([ โบทรฺ ] ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
[Gwen] Oh, daddy, you’re my man
([ จีเวน ] โอ , แดดดิ , ยัวร์ มาย แมน)
[Brian] Oh, baby, you’re my girl
([ ไบรเอน ] โอ , เบ๊บี้ , ยัวร์ มาย เกิร์ล)

When it comes to knowin’ which way the wind is blowin’
(เว็น หนิด คัม ทู โนว์อิน วิช เวย์ เดอะ วินด อีส โบลวิน)
Oh, baby, you sure are wise
(โอ , เบ๊บี้ , ยู ชัวร์ อาร์ ไว๊ส)
[Gwen] And when it comes to knowin’ which way the wind is blowin’
([ จีเวน ] แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู โนว์อิน วิช เวย์ เดอะ วินด อีส โบลวิน)
Oh, daddy, you take the prize
(โอ , แดดดิ , ยู เท้ค เดอะ ไพร๊ซ์)
[Brian] Baby, you’re a genius when it comes to cookin’ up some chili sauce
([ ไบรเอน ] เบ๊บี้ , ยัวร์ อะ จี๊เนียส เว็น หนิด คัม ทู คุ๊คกิน อั๊พ ซัม ชิลลี่ ซ๊อซ)
[Gwen] But in the middle of the night
([ จีเวน ] บั๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When the moon is shinin’ bright
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิน ไบร๊ท)
Oh, you’re the boss
(โอ , ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] You’re the boss
([ ไบรเอน ] ยัวร์ เดอะ บอส)
[Gwen] You’re the boss
([ จีเวน ] ยัวร์ เดอะ บอส)
[Both] You’re the boss
([ โบทรฺ ] ยัวร์ เดอะ บอส)

[Brian] Oh, baby, you’re a genius when it comes to cookin’ up some chili sauce
([ ไบรเอน ] โอ , เบ๊บี้ , ยัวร์ อะ จี๊เนียส เว็น หนิด คัม ทู คุ๊คกิน อั๊พ ซัม ชิลลี่ ซ๊อซ)
[Gwen] But in the middle of the night
([ จีเวน ] บั๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When the moon is shinin’ bright
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิน ไบร๊ท)
Oh, you’re the boss
(โอ , ยัวร์ เดอะ บอส)

[Brian] Oh, when it comes to kissin’
([ ไบรเอน ] โอ , เว็น หนิด คัม ทู คิซซิน)
I just got to keep insistin’
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู คี๊พ อินซิซติน)
Oh, baby, you sure do swing
(โอ , เบ๊บี้ , ยู ชัวร์ ดู สวิง)
[Gwen] And when it comes to kissin’
([ จีเวน ] แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู คิซซิน)
I just got to keep insistin’
(ไอ จั๊สท ก็อท ทู คี๊พ อินซิซติน)
Oh you, daddy, you are the king
(โอ ยู , แดดดิ , ยู อาร์ เดอะ คิง)
[Brian] Oh, you’ve got me beat up and down
([ ไบรเอน ] โอ , ยู๊ฟ ก็อท มี บีท อั๊พ แอนด์ เดาน)
Inside out and across
(อิ๊นไซด์ เอ๊าท แอนด์ อะคร๊อส)
[Gwen] But in the middle of the night
([ จีเวน ] บั๊ท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When the moon is shinin’ bright
(เว็น เดอะ มูน อีส ชายนิน ไบร๊ท)
You’re the boss
(ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] You’re the boss
([ ไบรเอน ] ยัวร์ เดอะ บอส)
[Gwen] You’re the boss
([ จีเวน ] ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] You’re the boss
([ ไบรเอน ] ยัวร์ เดอะ บอส)
Oh, baby, you’re the boss
(โอ , เบ๊บี้ , ยัวร์ เดอะ บอส)
[Gwen] Oh, baby, you know I like it when you’re the boss
([ จีเวน ] โอ , เบ๊บี้ , ยู โนว์ ไอ ไล๊ค กิด เว็น ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] You know I like it when you say that I’m the boss
([ ไบรเอน ] ยู โนว์ ไอ ไล๊ค กิด เว็น ยู เซย์ แดท แอม เดอะ บอส)
[Gwen] Or maybe tonight I’ll be the boss
([ จีเวน ] ออ เมบี ทูไน๊ท อิลล บี เดอะ บอส)
And tomorrow night I’ll be the boss
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท อิลล บี เดอะ บอส)
You’re the boss
(ยัวร์ เดอะ บอส)
[Brian] You like it when I’m the boss
([ ไบรเอน ] ยู ไล๊ค กิด เว็น แอม เดอะ บอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re The Boss คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น