เนื้อเพลง Stand up for Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

There are times I find it hard to sleep at night
( แดร์ อาร์ ไทม์ ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท )
We are living through such troubled times
( วี อาร์ ลิฟวิง ตรู ซัช ทรั๊บเบิ้ล ไทม์ )
And every child that reaches out for someone to hold
( แอนด์ เอ๊ฟรี่ ชายลํดํ แดท รีชฺ เอ๊าท ฟอร์ ซัมวัน ทู โฮลด์ )
For one moment they become my own
( ฟอร์ วัน โม๊เม้นท เดย์ บีคัม มาย โอว์น )
And how can I pretend that I don’t know what’s going on
( แอนด์ ฮาว แคน นาย พรีเท็นด์ แดท ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน )
When every second with every minute another soul is gone
( เว็น เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น วิธ เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท อะน๊าเทร่อร์ โซล อีส กอน )

And I believe that in my life I will see
( แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท อิน มาย ไล๊ฟ ไอ วิล ซี )
An end to hopelessness or giving up of suffering
( แอน เอ็นด ทู โฮพเลสเนซ ออ กิฟวิง อั๊พ ออฟ ซัฟเฟอร์ริง )
If we all stand together this one time
( อิ๊ฟ วี ออล สแทนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ดิส วัน ไทม์ )
Then no one will get left behind
( เด็น โน วัน วิล เก็ท เล๊ฟท บีฮายน์ )
Stand up for life
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ไล๊ฟ )
Stand up and hear me sing
( สแทนด์ อั๊พ แอนด์ เฮียร มี ซิง )
Stand up for love
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ เลิฟ )

I’m inspired and hopeful each and every day
( แอม อินไพร์ แอนด์ โฮพฟู อีช แอนด์ เอ๊ฟรี่ เดย์ )
That’s how I know that things are gonna change
( แด้ท ฮาว ไอ โนว์ แดท ติง แซร์ กอนนา เช้งจํ )
So how can I pretend that I don’t know what’s going on
( โซ ฮาว แคน นาย พรีเท็นด์ แดท ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ออน )
When every second with every minute another soul is gone
( เว็น เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น วิธ เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท อะน๊าเทร่อร์ โซล อีส กอน )
[adsense]
And I believe that in my life I will see
( แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท อิน มาย ไล๊ฟ ไอ วิล ซี )
An end to hopelessness of giving up of suffering
( แอน เอ็นด ทู โฮพเลสเนซ ออฟ กิฟวิง อั๊พ ออฟ ซัฟเฟอร์ริง )
If we all stand together this one time
( อิ๊ฟ วี ออล สแทนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ดิส วัน ไทม์ )
Then no one will get left behind
( เด็น โน วัน วิล เก็ท เล๊ฟท บีฮายน์ )
Stand up for life
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ไล๊ฟ )
Stand up for love
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ เลิฟ )

And it all starts right here and it starts right now
( แอนด์ ดิท ออล สท๊าร์ท ไร๊ท เฮียร แอนด์ ดิท สท๊าร์ท ไร๊ท นาว )
One person stand up there and the rest will follow
( วัน เพ๊อร์ซั่น สแทนด์ อั๊พ แดร์ แอนด์ เดอะ เรสท วิล ฟ๊อลโล่ว )
For all the forgotten, for all the unloved
( ฟอร์ ออล เดอะ ฟอร์เกทเทน , ฟอร์ ออล ดิ อันเลิฝ )
I’m gonna sing this song
( แอม กอนนา ซิง ดิส ซอง )

And I believe that in my life I will see
( แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท อิน มาย ไล๊ฟ ไอ วิล ซี )
An end to hopelessness of giving up of suffering
( แอน เอ็นด ทู โฮพเลสเนซ ออฟ กิฟวิง อั๊พ ออฟ ซัฟเฟอร์ริง )
If we all stand together this one time
( อิ๊ฟ วี ออล สแทนด์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ดิส วัน ไทม์ )
Then no one will get left behind
( เด็น โน วัน วิล เก็ท เล๊ฟท บีฮายน์ )
Stand up for life
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ ไล๊ฟ )
Stand up and sing
( สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ซิง )
Stand up for love
( สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ เลิฟ )

For love
( ฟอร์ เลิฟ )
For love
( ฟอร์ เลิฟ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand up for Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น