เนื้อเพลง John Brown คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

John Brown went off to war to fight on a foreign shore.
(จอน บราวนํ เว็นท ออฟฟ ทู วอร์ ทู ไฟ้ท ออน อะ ฟอร์เรน ชอร์)
His mama sure was proud of him!
(ฮิส มามะ ชัวร์ วอส พเราด อ็อฝ ฮิม !)
He stood straight and tall in his uniform and all.
(ฮี ซทูด สเทร๊ท แอนด์ ทอลล์ อิน ฮิส ยู๊นิฟอร์ม แอนด์ ออล)
His mama’s face broke out all in a grin.
(ฮิส มามะ เฟซ บโรค เอ๊าท ดอร์ อิน อะ กริน)

” Oh son, you look so fine, I’m glad you’re a son of mine,
(” โอ ซัน , ยู ลุ๊ค โซ ไฟน , แอม แกล๊ด ยัวร์ อะ ซัน อ็อฝ ไมน์ ,)
You make me proud to know you hold a gun.
(ยู เม้ค มี พเราด ทู โนว์ ยู โฮลด์ อะ กัน)
Do what the captain says, lots of medals you will get,
(ดู ว๊อท เดอะ แค๊พเท่น เซย์ , ล็อท อ็อฝ เม๊ดอล ยู วิล เก็ท ,)
And we’ll put them on the wall when you come home. ”
(แอนด์ เวลล พุท เด็ม ออน เดอะ วอลล์ เว็น ยู คัม โฮม “)

As that old train pulled out, John’s ma began to shout,
(แอส แดท โอลด์ เทรน พูลล เอ๊าท , จอน มา บิแกน ทู เช๊าท ,)
Tellin’ ev’ryone in the neighborhood:
(เทลลิน เอฟวี่วัน อิน เดอะ เนเบอะฮุด :)
” That’s my son that’s about to go, he’s a soldier now, you know. ”
(” แด้ท มาย ซัน แด้ท อะเบ๊าท ทู โก , อีส ซา โซ๊ลเจ้อร์ นาว , ยู โนว์ “)
She made well sure her neighbors understood.
(ชี เมด เวลล ชัวร์ เฮอ เนเบอะ อันเดิซทูด)

She got a letter once in a while and her face broke into a smile
(ชี ก็อท ดา เล็ทเท่อร์ วั๊นซ อิน อะ ไวล์ แอนด์ เฮอ เฟซ บโรค อิ๊นทู อะ สไมล์)
As she showed them to the people from next door.
(แอส ชี โชว์ เด็ม ทู เดอะ พี๊เพิ่ล ฟรอม เน๊กซท ดอร์)
And she bragged about her son with his uniform and gun,
(แอนด์ ชี bragged อะเบ๊าท เฮอ ซัน วิธ ฮิส ยู๊นิฟอร์ม แอนด์ กัน ,)
And these things you called a good old-fashioned war.
(แอนด์ ฑิส ทริง ยู คอลลํ อะ กู๊ด โอลด์ แฟ๊ชั่น วอร์)

Oh! Good old-fashioned war!
(โอ ! กู๊ด โอลด์ แฟ๊ชั่น วอร์ !)

Then the letters ceased to come, for a long time they did not come.
(เด็น เดอะ เล็ทเท่อร์ ซี๊ส ทู คัม , ฟอร์ รา ลอง ไทม์ เด ดิด น็อท คัม)
They ceased to come for about ten months or more.
(เด ซี๊ส ทู คัม ฟอร์ อะเบ๊าท เท็น มั้นธ ออ โม)
Then a letter finally came saying, ” Go down and meet the train.
(เด็น อะ เล็ทเท่อร์ ไฟแน็ลลิ เคม เซอิง , ” โก เดาน แอนด์ มี๊ท เดอะ เทรน)
Your son’s a-coming home from the war. ”
(ยุร ซัน ซา คัมอิง โฮม ฟรอม เดอะ วอร์ “)

She smiled and went right down, she looked everywhere around
(ชี สไมล์ แอนด์ เว็นท ไร๊ท เดาน , ชี ลุ๊ค เอวี่แวร์ อะราวนฺดฺ)
But she could not see her soldier son in sight.
(บั๊ท ชี เคิด น็อท ซี เฮอ โซ๊ลเจ้อร์ ซัน อิน ไซ๊ท)
But as all the people passed, she saw her son at last,
(บั๊ท แอส ซอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล พาสส , ชี ซอว์ เฮอ ซัน แอ็ท ล๊าสท ,)
When she did she could hardly believe her eyes.
(เว็น ชี ดิด ชี เคิด ฮาดลิ บีลี๊ฝ เฮอ อาย)

Oh his face was all shot up and his hand was all blown off
(โอ ฮิส เฟซ วอส ซอร์ ฌ็อท อั๊พ แอนด์ ฮิส แฮนด์ วอส ซอร์ บโลน ออฟฟ)
And he wore a metal brace around his waist.
(แอนด์ ฮี โว อะ เมท่อล บเรซ อะราวนฺดฺ ฮิส เว๊สท)
He whispered kind of slow, in a voice she did not know,
(ฮี วิสเพ่อร์ ไคนด์ อ็อฝ สโลว์ , อิน อะ ว๊อยซ์ ชี ดิด น็อท โนว์ ,)
While she couldn’t even recognize his face!
(ไวล์ ชี คูดซึ่น อี๊เฝ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮิส เฟซ !)

Oh! Lord! Not even recognize his face.
(โอ ! หลอร์ด ! น็อท อี๊เฝ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮิส เฟซ)

” Oh tell me, my darling son, pray tell me what they done.
(” โอ เทลล มี , มาย ดาร์ลิ่ง ซัน , เพรย์ เทลล มี ว๊อท เด ดัน)
How is it you come to be this way? ”
(ฮาว อีส ซิท ยู คัม ทู บี ดิส เวย์ “)
He tried his best to talk but his mouth could hardly move
(ฮี ทไร ฮิส เบ๊สท์ ทู ท๊อล์ค บั๊ท ฮิส เม๊าธ เคิด ฮาดลิ มู๊ฝ)
And the mother had to turn her face away.
(แอนด์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ แฮ็ด ทู เทิร์น เฮอ เฟซ อะเวย์)

” Don’t you remember, Ma, when I went off to war
(” ด้อนท์ ยู รีเม๊มเบ่อร์ , มา , เว็น นาย เว็นท ออฟฟ ทู วอร์)
You thought it was the best thing I could do?
(ยู ธอท ดิธ วอส เดอะ เบ๊สท์ ทริง ไอ เคิด ดู)
I was on the battleground, you were home . . . acting proud.
(ไอ วอส ออน เดอะ battleground , ยู เวอ โฮม แอคทิง พเราด)
You wasn’t there standing in my shoes. ”
(ยู วอสซึ้น แดร์ ซแทนดิง อิน มาย ชู “)

” Oh, and I thought when I was there, God, what am I doing here?
(” โอ , แอนด์ ดาย ธอท เว็น นาย วอส แดร์ , ก๊อด , ว๊อท แอ็ม ไอ ดูอิง เฮียร)
I’m a-tryin’ to kill somebody or die tryin’.
(แอม มา ทายอิน ทู คิลล์ ซัมบอดี้ ออ ดาย ทายอิน)
But the thing that scared me most was when my enemy came close
(บั๊ท เดอะ ทริง แดท ซคา มี โมซท วอส เว็น มาย เอ๊นนิมี่ เคม โคลส)
And I saw that his face looked just like mine. ”
(แอนด์ ดาย ซอว์ แดท ฮิส เฟซ ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค ไมน์ “)

Oh! Lord! Just like mine!
(โอ ! หลอร์ด ! จั๊สท ไล๊ค ไมน์ !)

” And I couldn’t help but think, through the thunder rolling and stink,
(” แอนด์ ดาย คูดซึ่น เฮ้ลพ บั๊ท ทริ๊งค , ทรู เดอะ ธั๊นเด้อร์ โรลลิง แอนด์ ซทิงค ,)
That I was just a puppet in a play.
(แดท ไอ วอส จั๊สท ดา พั๊พเผ็ท อิน อะ เพลย์)
And through the roar and smoke, this string is finally broke,
(แอนด์ ทรู เดอะ โร แอนด์ สโม๊ค , ดิส สทริง อีส ไฟแน็ลลิ บโรค ,)
And a cannon ball blew my eyes away. ”
(แอนด์ อะ แค๊นน่อน บอล บลู มาย อาย อะเวย์ “)

As he turned away to walk, his Ma was still in shock
(แอส ฮี เทิร์น อะเวย์ ทู ว๊อล์ค , ฮิส มา วอส สทิลล อิน ช๊อค)
At seein’ the metal brace that helped him stand.
(แอ็ท ซีอิน เดอะ เมท่อล บเรซ แดท เฮ้ลพ ฮิม สแทนด์)
But as he turned to go, he called his mother close
(บั๊ท แอส ฮี เทิร์น ทู โก , ฮี คอลลํ ฮิส ม๊าเธ่อร์ โคลส)
And he dropped his medals down into her hand.
(แอนด์ ฮี ดร็อพ ฮิส เม๊ดอล เดาน อิ๊นทู เฮอ แฮนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง John Brown คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น