เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย The Sex Pistols

And now, the end is near
( แอนด์ นาว , ดิ เอ็นด อีส เนียร์)
And so I face the final curtain
(แอนด์ โซ ไอ เฟซ เดอะ ไฟ๊น่อล เค๊อร์เท่น)
You cunt, I’m not a queer
(ยู คันท , แอม น็อท ดา เควียร์)
I’ll state my case, of which I’m certain
(อิลล สเทท มาย เค๊ส , อ็อฝ วิช แอม เซ๊อร์เท่น)
I’ve lived a life that’s full
(แอฝ ไล้ฝ อะ ไล๊ฟ แด้ท ฟูล)
And each and every highway
(แอนด์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไฮฮเวย์)
And yet, much more than this
(แอนด์ เย๊ท , มัช โม แฑ็น ดิส)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท มาย เวย์)

Regrets I’ve had a few
(รีเกร๊ท แอฝ แฮ็ด อะ ฟิว)
But then again, too few to mention
(บั๊ท เด็น อะเกน , ทู ฟิว ทู เม๊นชั่น)
But dig, what I have to do
(บั๊ท ดีกกํ , ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I’ll see it through with no devotion
(อิลล ซี อิท ทรู วิธ โน ดิโฝฌัน)
Of that, take care and just
(อ็อฝ แดท , เท้ค แคร์ แอนด์ จั๊สท)
Be careful along the highway
(บี แค๊ร์ฟูล อะลอง เดอะ ไฮฮเวย์)
And more, much more than this
(แอนด์ โม , มัช โม แฑ็น ดิส)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท มาย เวย์)

There were times,
(แดร์ เวอ ไทม์ ,)
I’m sure you knew
(แอม ชัวร์ ยู นยู)
When there was nothing
(เว็น แดร์ วอส นัธอิง)
F*cking else to do
(เอฟ *คิง เอ๊ลส ทู ดู)
But through it all,
(บั๊ท ทรู อิท ดอร์ ,)
When there was doubt
(เว็น แดร์ วอส เดาท)
I shot it up or kicked it out
(ไอ ฌ็อท ดิธ อั๊พ ออ คิ๊ค ดิท เอ๊าท)
I fought the just as before
(ไอ ฟอท เดอะ จั๊สท แอส บีฟอร์)
And did it my way
(แอนด์ ดิด ดิท มาย เวย์)

Knocked out in bed last night
(น๊อค เอ๊าท อิน เบ๊ด ล๊าสท ไน๊ท)
I’ve had my fill, my share of looting
(แอฝ แฮ็ด มาย ฟิลล , มาย แชร์ อ็อฝ ลูดิง)
And now, the tears subside
(แอนด์ นาว , เดอะ เทียร์ ซับไซด)
I find it all so amusing
(ไอ ไฟนด์ ดิท ออล โซ อัมยูสอิง)
To think, I killed a cat
(ทู ทริ๊งค , ไอ คิลล์ อะ แค๊ท)
And may I say, oh no, not their way
(แอนด์ เมย์ ไอ เซย์ , โอ โน , น็อท แดร์ เวย์)
But no, no, not me
(บั๊ท โน , โน , น็อท มี)
I did it my way
(ไอ ดิด ดิท มาย เวย์)

For what is a brat,
(ฟอร์ ว๊อท อีส ซา บแร็ท ,)
What has he got
(ว๊อท แฮ็ส ฮี ก็อท)
When he finds out that he cannot
(เว็น ฮี ไฟนด์ เอ๊าท แดท ฮี แคนน็อท)
Say the things he truly thinks
(เซย์ เดอะ ทริง ฮี ทรูลิ ทริ๊งค)
But only the words,
(บั๊ท โอ๊นลี่ เดอะ เวิร์ด ,)
Not what he feels
(น็อท ว๊อท ฮี ฟีล)
The record shows,
(เดอะ เร๊คขอร์ด โชว์ ,)
I’ve got no clothes
(แอฝ ก็อท โน คโลฑ)
And did it my way
(แอนด์ ดิด ดิท มาย เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Way คำอ่านไทย The Sex Pistols

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น