เนื้อเพลง Six Degrees of Inner Turbulence: Overture คำอ่านไทย Dream Theater

[music by Myung, Petrucci, Portnoy, Rudess]
( [ มิ๊วสิค บาย Myung , เพอทูชชี่ , Portnoy , Rudess ])

[I. OVERTURE]
([ ไอ โอเฝอะเชอะ ])

[instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

[II. ABOUT TO CRASH]
([ ทรู อะเบ๊าท ทู คแร็ฌ ])

She can’t stop pacing
(ชี แค็นท สท๊อพ เพซซิง)
She never felt so alive
(ชี เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ อะไล๊ฝ)
Her thoughts are racing
(เฮอ ธอท แซร์ เรสซิ่ง)
Set on overdrive
(เซ็ท ออน โอเฝิดไรฝ)

It takes a village
(อิท เท้ค ซา ฝิ๊ลเหลจ)
This she knows is true
(ดิส ชี โนว์ ซิส ทรู)
they’re expecting her
(เดรว เอ๊กแพดติ้ง เฮอ)
And she’s got work to do
(แอนด์ ชี ก็อท เวิ๊ร์ค ทู ดู)

He helplessly stands by
(ฮี เฮลพเล็ซลิ สแทนด์ บาย)
It’s meaningless to try
(อิทซ มีนอิงเล็ซ ทู ธราย)
As he rubs his red-rimmed eyes
(แอส ฮี รับ ฮิส เร้ด rimmed อาย)
He says I’ve never seen her get this bad
(ฮี เซย์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน เฮอ เก็ท ดิส แบ้ด)

Even though she seems so high
(อี๊เฝ่น โธ ชี ซีม โซ ไฮฮ)
He knows that she can’t fly
(ฮี โนว์ แดท ชี แค็นท ฟลาย)
and when she falls out of the sky
(แอนด์ เว็น ชี ฟอลล์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สกาย)
He’ll be standing by
(เฮ็ลล บี ซแทนดิง บาย)

She was raised in a small midwestern town
(ชี วอส เร้ส อิน อะ สมอลล์ midwestern ทาวน์)
By a charming and eccentric loving father
(บาย อะ ชามิง แอนด์ เอ็คเซ๊นทริค ลัฝอิง ฟ๊าเท่อร)
She was praised as the perfect teenage girl
(ชี วอส เพรส แอส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ที๊นเอ๊จ เกิร์ล)
And everyone thought highly of her
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ธอท ไฮลิ อ็อฝ เฮอ)

And she tried everyday
(แอนด์ ชี ทไร เอวี่เดย์)
With endless drive
(วิธ เอ็นเล็ซ ไดร๊ฝ)
To make the grade
(ทู เม้ค เดอะ เกรด)
Then one day
(เด็น วัน เดย์)
She woke up to find
(ชี โวค อั๊พ ทู ไฟนด์)
The perfect girl
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เกิร์ล)
Had lost her mind
(แฮ็ด ล็อซท เฮอ ไมนด์)

Once barely taking a break
(วั๊นซ แบลิ เทคอิง อะ เบร๊ค)
Now she sleeps the days away
(นาว ชี สลี๊พ เดอะ เดย์ อะเวย์)
She helplessly stands by
(ชี เฮลพเล็ซลิ สแทนด์ บาย)
It’s meaningless to try
(อิทซ มีนอิงเล็ซ ทู ธราย)
All she wants to do is cry
(ออล ชี ว้อนท ทู ดู อีส คราย)
No one ever knew she was so sad
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ นยู ชี วอส โซ แซ้ด)

Cause even though she gets so high
(ค๊อส อี๊เฝ่น โธ ชี เก็ท โซ ไฮฮ)
And thinks that she can fly
(แอนด์ ทริ๊งค แดท ชี แคน ฟลาย)
She will fall out of the sky
(ชี วิล ฟอลล์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สกาย)
But in the face of misery
(บั๊ท อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ มีสริ)
She found hopefulness
(ชี เฟานด โฮพฟุลเน็ซ)
Feeling better
(ฟีลอิง เบ๊ทเท่อร์)
She had weathered
(ชี แฮ็ด เว๊เธ่อร)
This depression
(ดิส ดิพเรฌอัน)

Much to her advantage
(มัช ทู เฮอ แอดแฝ๊นเทจ)
She resumed her frantic pace
(ชี รีซูม เฮอ ฟแรนทิค เพซ)
Boundless power
(เบานดเล็ซ พ๊าวเว่อร์)
Midnight hour
(มิดไนท์ เอาเอ้อร์)
She enjoyed the race
(ชี เอ็นจอย เดอะ เร้ซ)

[III. WAR INSIDE MY HEAD]
([ ทรี วอร์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด ])

Napalm showers
(เนพาม เช๊าเว่อร์)
Showed the cowards
(โชว์ เดอะ โค๊หวาร์ด)
We weren’t there to mess around
(วี เวินท์ แดร์ ทู เมซ อะราวนฺดฺ)

Through heat exhaustion
(ทรู ฮีท เอ็กสอซชัน)
And mind distortion
(แอนด์ ไมนด์ ดิซทอฌัน)
A military victory mounted on innocent ground
(อะ มิ๊ลิทารี่ ฝีคทรี่ เมานท ออน อิ๊นโนเซ้นท กราวนด์)

Hearing voices from miles away
(เฮียริง ว๊อยซ์ ฟรอม ไมล อะเวย์)
Saying things never said
(เซอิง ทริง เน๊เฝ่อร์ เซ็ด)
Seeing shadows in the light of the day
(ซีอิง แฌดโอ ซิน เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Waging a war inside my head
(วี๊ดจิ้ง อะ วอร์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

Years and years of
(เยียร์ แซน เยียร์ อ็อฝ)
Bloodshed and warfare
(Bloodshed แอนด์ วอแฟ)
Our mission was only to get in and kill
(เอ๊า มิ๊ชชั่น วอส โอ๊นลี่ ทู เก็ท อิน แอนด์ คิลล์)

A free vacation
(อะ ฟรี แฝคเค๊ชั่น)
Of palmtrees and shrapnel
(อ็อฝ palmtrees แซน ฌแรพเน็ล)
Trading innocence for permanent psychotic hell
(เทรดิ อีนโนะเซ็นซ ฟอร์ เพ๊อร์มาเน้นท ไซโคดิก เฮ็ลล)

Hearing voices from miles away
(เฮียริง ว๊อยซ์ ฟรอม ไมล อะเวย์)
Saying things never said
(เซอิง ทริง เน๊เฝ่อร์ เซ็ด)
Seeing shadows in the light of the day
(ซีอิง แฌดโอ ซิน เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ เดย์)
Waging a war inside my head
(วี๊ดจิ้ง อะ วอร์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

Feeling strangers staring my way
(ฟีลอิง ซทเรนเจอะ ซแทริง มาย เวย์)
Reading minds never read
(รีดอิง ไมนด์ เน๊เฝ่อร์ รี๊ด)
Tasting danger with each word I say
(เทสติง แด๊งเจ้อร์ วิธ อีช เวิร์ด ดาย เซย์)
Waging a war inside my head
(วี๊ดจิ้ง อะ วอร์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด)

[IV. THE TEST THAT STUMPED THEM ALL]
([ โฟว์ เดอะ เทสท์ แดท ซทัมพ เด็ม ออล ])

Standing in the darkness
(ซแทนดิง อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
Waiting for the light
(เวททิง ฟอร์ เดอะ ไล๊ท)
The smell of pure adrenaline
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ เพียวร์ อเดนนารีน)
Burning in the night
(เบรินนิง อิน เดอะ ไน๊ท)

Random blinding flashes
(แรนดัม บลายดิง แฟลสเชด)
Aiming at the stage
(เอมิง แอ็ท เดอะ สเท๊จ)
Intro tape begins to roll
(อินโทร เท๊พ บีกิน ทู โรลล)
Igniting sonic rage
(Ignitings โซ๊หนิค เร้จ)

Still they keep me between these hollow walls
(สทิลล เด คี๊พ มี บีทะวีน ฑิส ฮ๊อลโล่ว วอลล์)
Hoping to find in me
(โฮพปิง ทู ไฟนด์ อิน มี)
The answers to the test that stumped them all
(ดิ แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ เทสท์ แดท ซทัมพ เด็ม ออล)

” The boy is simply crazy
(” เดอะ บอย อีส ซีมพลิ คเรสิ)
Suffering from delusions
(ซัฟเฟอะริง ฟรอม ดิลยูฉัน)
We honestly think that maybe
(วี ออนเอ็ซทลิ ทริ๊งค แดท เมบี)
He might need an institution
(ฮี ไมท นี๊ด แอน อินซทิทยูฌัน)

He lives in a world of fiction
(ฮี ไล้ฝ ซิน อะ เวิลด อ็อฝ ฟิ๊คชั่น)
And really could use some help
(แอนด์ ริแอ็ลลิ เคิด ยู๊ส ซัม เฮ้ลพ)
We have just the place to fix him
(วี แฮ็ฝ จั๊สท เดอะ เพลส ทู ฟิกซ์ ฮิม)
To save him from himself ”
(ทู เซฝ ฮิม ฟรอม ฮิมเซลฟ “)

Curled up in the darkness
(เคิล อั๊พ อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
Searching for the light
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ไล๊ท)
The smell of stale sweat and sh*t
(เดอะ สเมลล์ อ็อฝ ซเทล สเว็ท แอนด์ ฌะ *ที)
Streaming through the night
(สตรีมมิง ทรู เดอะ ไน๊ท)

Random urine testing
(แรนดัม ยูริน เทสติง)
Pills red, pink and blue
(พิลล์ เร้ด , พิ๊งค แอนด์ บลู)
Counseling and therapy
(เคาเซลลิง แอนด์ เธอราพี)
Providing not a clue
(โพฝไวดิง น็อท ดา คลู)

Still they keep me between these hollow walls
(สทิลล เด คี๊พ มี บีทะวีน ฑิส ฮ๊อลโล่ว วอลล์)
Hoping to find in me
(โฮพปิง ทู ไฟนด์ อิน มี)
The answers to the test that stumped them all
(ดิ แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ เทสท์ แดท ซทัมพ เด็ม ออล)

” We can’t seem to find the answers
(” วี แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ดิ แอ๊นเซ่อร)
He seemed such a clear cut case
(ฮี ซีม ซัช อะ เคลียร์ คัท เค๊ส)
We cannot just let him leave here
(วี แคนน็อท จั๊สท เล็ท ฮิม ลี๊ฝ เฮียร)
And put all this work to waste
(แอนด์ พุท ดอร์ ดิส เวิ๊ร์ค ทู เวซท)

Why don’t we try shock treatment
(วาย ด้อนท์ วี ธราย ช๊อค ทรีทเม็นท)
It really might do some help
(อิท ริแอ็ลลิ ไมท ดู ซัม เฮ้ลพ)
We have just the tools to fix him
(วี แฮ็ฝ จั๊สท เดอะ ทูล ทู ฟิกซ์ ฮิม)
To save him from himself ”
(ทู เซฝ ฮิม ฟรอม ฮิมเซลฟ “)

[V. GOODNIGHT KISS]
([ วี กู๊ดไนท์ คิซ ])

Goodnight kiss in your nightgown
(กู๊ดไนท์ คิซ ซิน ยุร ไนท์กรอน)
Lavender in your bed
(แลฝเอ็นเดอะ อิน ยุร เบ๊ด)
So innocent as you lie down
(โซ อิ๊นโนเซ้นท แอส ยู ไล เดาน)
Sweet dreams that run through your head
(สวี้ท ดรีม แดท รัน ทรู ยุร เฮด)

Are you lonely without Mommy’s love?
(อาร์ ยู โลนลิ วิธเอ๊าท มอมมิ ลัฝ)
I want you to know I’d die for that moment
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ อาย ดาย ฟอร์ แดท โม๊เม้นท)
You’re just a poor girl
(ยัวร์ จั๊สท ดา พัวร์ เกิร์ล)
Afraid of this cruel world
(อะเฟรด อ็อฝ ดิส ครู๊เอ้ล เวิลด)
Taken away from it all
(เทคเอ็น อะเวย์ ฟรอม อิท ดอร์)

It’s been 5 years to the day and
(อิทซ บีน 5 เยียร์ ทู เดอะ เดย์ แอนด์)
My tainted blood’s still the same
(มาย เทนท บลัด สทิลล เดอะ เซม)
I can’t help acting this way and
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ แอคทิง ดิส เวย์ แอนด์)
Those bastard doctors are gonna pay
(โฑส แบซเทิด ด๊อคเท่อร์ แซร์ กอนนะ เพย์)

I’m so lonely without baby’s love
(แอม โซ โลนลิ วิธเอ๊าท เบ๊บี้ ลัฝ)
I want you to know I’d die for one more moment
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ อาย ดาย ฟอร์ วัน โม โม๊เม้นท)
I’m just a poor girl
(แอม จั๊สท ดา พัวร์ เกิร์ล)
Afraid of this cruel world
(อะเฟรด อ็อฝ ดิส ครู๊เอ้ล เวิลด)
Taken away from it all
(เทคเอ็น อะเวย์ ฟรอม อิท ดอร์)

[VI. SOLITARY SHELL]
([ VI ซอลอิเทริ เชลล์ ])

He seemed no different from the rest
(ฮี ซีม โน ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม เดอะ เรสท)
Just a healthy normal boy
(จั๊สท ดา เฮลธิ น๊อร์มอล บอย)
His mama always did her best
(ฮิส มามะ ออลเว ดิด เฮอ เบ๊สท์)
And he was daddy’s pride and joy
(แอนด์ ฮี วอส แดดดิ ไพรด์ แอนด์ จอย)

He learned to walk and talk on time
(ฮี เลิร์น ทู ว๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค ออน ไทม์)
But never cared much to be held
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ คารํ มัช ทู บี เฮ็ลด)
and steadily he would decline
(แอนด์ ซเทดอิลิ ฮี เวิด ดีไคลน์)
Into his solitary shell
(อิ๊นทู ฮิส ซอลอิเทริ เชลล์)

As a boy he was considered somewhat odd
(แอส ซา บอย ฮี วอส คอนซิ๊เด้อร์ ซัมฮว็อท อ๊อดด)
Kept to himself most of the time
(เค็พท ทู ฮิมเซลฟ โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม์)
He would daydream in and out of his own world
(ฮี เวิด เดย์ดรีม อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ฮิส โอว์น เวิลด)
but in every other way he was fine
(บั๊ท อิน เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ฮี วอส ไฟน)

He’s a Monday morning lunatic
(อีส ซา มันดิ ม๊อร์นิ่ง ลยูนะทิค)
Disturbed from time to time
(ดิสเท๊อร์บ ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
Lost within himself
(ล็อซท วิธอิน ฮิมเซลฟ)
In his solitary shell
(อิน ฮิส ซอลอิเทริ เชลล์)

A temporary catatonic
(อะ เท๊มโพรารี่ catatonic)
Madman on occasion
(แม๊ดแมน ออน อ๊อคเคชั่น)
When will he break out
(เว็น วิล ฮี เบร๊ค เอ๊าท)
Of his solitary shell
(อ็อฝ ฮิส ซอลอิเทริ เชลล์)

He struggled to get through his day
(ฮี สทรั๊กเกิ้ล ทู เก็ท ทรู ฮิส เดย์)
He was helplessly behind
(ฮี วอส เฮลพเล็ซลิ บีฮายน์)
He poured himself onto the page
(ฮี พาว ฮิมเซลฟ ออนทู เดอะ เพจ)
Writing for hours at a time
(ไรทอิง ฟอร์ เอาเอ้อร์ แอ็ท ดา ไทม์)

As a man he was a danger to himself
(แอส ซา แมน ฮี วอส ซา แด๊งเจ้อร์ ทู ฮิมเซลฟ)
Fearful and sad most of the time
(เฟียฟุล แอนด์ แซ้ด โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม์)
He was drifting in and out of sanity
(ฮี วอส ดริฟทิง อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ แซนอิทิ)
But in every other way he was fine
(บั๊ท อิน เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ฮี วอส ไฟน)

He’s a Monday morning lunatic
(อีส ซา มันดิ ม๊อร์นิ่ง ลยูนะทิค)
Disturbed from time to time
(ดิสเท๊อร์บ ฟรอม ไทม์ ทู ไทม์)
Lost within himself
(ล็อซท วิธอิน ฮิมเซลฟ)
In his solitary shell
(อิน ฮิส ซอลอิเทริ เชลล์)

A momentary maniac
(อะ โมเมนเทริ เมเนียค)
With casual delusions
(วิธ แค๊สช่วล ดิลยูฉัน)
When will he be let out
(เว็น วิล ฮี บี เล็ท เอ๊าท)
Of his solitary shell
(อ็อฝ ฮิส ซอลอิเทริ เชลล์)

[VII. ABOUT TO CRASH [REPRISE]]
([ VII อะเบ๊าท ทู คแร็ฌ [ รีพายซฺ ] ])

I’m alive again
(แอม อะไล๊ฝ อะเกน)
The darkness far behind me
(เดอะ ดาคเน็ซ ฟาร์ บีฮายน์ มี)
I’m invincible
(แอม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Despair will never find me
(ดิซแพ วิล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ มี)

I feel strong
(ไอ ฟีล สทรอง)
I’ve got a new sense of elation
(แอฝ ก็อท ดา นิว เซ้นส อ็อฝ อิเลฌัน)
Boundless energy
(เบานดเล็ซ เอ๊นเนอร์จี้)
Euphoria fixation
(ยุโฟเรียะ ฟิคเซฌัน)

Still it’s hard to just get by
(สทิลล อิทซ ฮาร์ด ทู จั๊สท เก็ท บาย)
It seems so meaningless to try
(อิท ซีม โซ มีนอิงเล็ซ ทู ธราย)
When all I want to do is cry
(เว็น ออล ไอ ว้อนท ทู ดู อีส คราย)
Who would ever know I felt so sad
(ฮู เวิด เอ๊เฝ่อร์ โนว์ ไอ เฟ็ลท โซ แซ้ด)

Even though I get so high
(อี๊เฝ่น โธ ไอ เก็ท โซ ไฮฮ)
I know that I will never fly
(ไอ โนว์ แดท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ฟลาย)
And when I fall out of the sky
(แอนด์ เว็น นาย ฟอลล์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สกาย)
Who’ll be standing by
(อ๊าว บี ซแทนดิง บาย)

Will you be standing by
(วิล ยู บี ซแทนดิง บาย)

[VIII. LOSING TIME/GRAND FINALE]
([ VIII โรซิง ไทม์ /แกรนด์ ฟินาเละ ])

She dresses in black everyday
(ชี เดรสเซซ ซิน แบล๊ค เอวี่เดย์)
She keeps her hair simple and plain
(ชี คี๊พ เฮอ แฮร์ ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ เพลน)
She never wears makeup
(ชี เน๊เฝ่อร์ แวร์ เมคกั๊พ)
But no one would care if she did anyway
(บั๊ท โน วัน เวิด แคร์ อิ๊ฟ ชี ดิด เอนอิเว)

She doesn’t recall yesterday
(ชี ดัสอินท รีคอลล เยซเทอะดิ)
Faces seem twisted and strange
(เฟซ ซีม ทวิสท แอนด์ สเทร๊งจ)
But she always wakes up
(บั๊ท ชี ออลเว เว้ค อั๊พ)
Only to find she’d been miles away
(โอ๊นลี่ ทู ไฟนด์ ชี บีน ไมล อะเวย์)

Absence of awareness
(แอบเซ็นซ อ็อฝ awareness)
Losing time
(โรซิง ไทม์)
A lapse of perception
(อะ แล็พซ อ็อฝ เพอะเซพฌัน)
Losing time
(โรซิง ไทม์)

Wanting to escape
(วอนทิง ทู เอสเขพ)
She had created a way to survive
(ชี แฮ็ด คริเอท อะ เวย์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
She learned to detach from herself
(ชี เลิร์น ทู ดิแทช ฟรอม เฮอเซลฟ)
A behavior that kept her alive
(อะ บิเฮฟเยอะ แดท เค็พท เฮอ อะไล๊ฝ)

Hope in the face of our human distress
(โฮพ อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊า ฮิ๊วแมน ดิสเทรสส)
Helps us to understand the turbulence deep inside
(เฮ้ลพ อัซ ทู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เทอบิวเล็นซ ดี๊พ อิ๊นไซด์)
That takes hold of our lives
(แดท เท้ค โฮลด์ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
Shame and disgrace over mental unrest
(เชม แอนด์ ดิซกเรซ โอ๊เฝ่อร เม๊นท่อล อันเรซท)
Keeps us from saving those we love
(คี๊พ อัซ ฟรอม เซฝอิง โฑส วี ลัฝ)
The grace within our hearts
(เดอะ เกร๊ซ วิธอิน เอ๊า ฮาร์ท)
And the sorrow in our souls
(แอนด์ เดอะ ซ๊อโร่ว อิน เอ๊า โซล)
Deception of fame
(ดิเซพฌัน อ็อฝ เฟม)
Vengeance of war
(เฝนแจ็นซ อ็อฝ วอร์)
Lives torn apart
(ไล้ฝ โทน อะพาร์ท)
Losing oneself
(โรซิง oneself)
Spiraling down
(สปายโรลลิง เดาน)
Feeling the walls closing in
(ฟีลอิง เดอะ วอลล์ โครสซิง อิน)
A journey to find
(อะ เจอนิ ทู ไฟนด์)
The answers inside
(ดิ แอ๊นเซ่อร อิ๊นไซด์)
Our illusive mind
(เอ๊า อิลยูซิฝ ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Six Degrees of Inner Turbulence: Overture คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น