เนื้อเพลง Let It Enfold You คำอ่านไทย Senses Fail

So the light now is my weapon
( โซ เดอะ ไล๊ท นาว อีส มาย เว๊พ่อน)
Like a bush dried, withered in the sun
(ไล๊ค เก บุช ดไรด , วีฑเออะ อิน เดอะ ซัน)
With this spark I’ll go up in flames
(วิธ ดิส สพ๊าร์ค อิลล โก อั๊พ อิน เฟลม)
I lay my guns down but they’re too small to see
(ไอ เลย์ มาย กัน เดาน บั๊ท เดรว ทู สมอลล์ ทู ซี)
It’s kinda cute how I resent to be
(อิทซ กินดา คยูท ฮาว ไอ รีเซ๊นท ทู บี)
Everything but the instrument I am.
(เอ๊วี่ติง บั๊ท ดิ อิ๊นสทรูเม้นท ไอ แอ็ม)

Embrace the emptiness
(เอ็มเบรซ ดิ เอมทิเน็ซ)
So let it enfold you
(โซ เล็ท ดิธ เอ็นโฟลด ยู)

A better life is what I am after
(อะ เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ อีส ว๊อท ไอ แอ็ม แอ๊ฟเท่อร)
My first name won’t be my last one
(มาย เฟิร์สท เนม ว็อนท บี มาย ล๊าสท วัน)
Let the light just drip into your eyes
(เล็ท เดอะ ไล๊ท จั๊สท ดริพ อิ๊นทู ยุร อาย)

So it’s true my words are contrived
(โซ อิทซ ทรู มาย เวิร์ด แซร์ ค็อนทไรฝ)
I tell lies just to get into your mind
(ไอ เทลล ไล จั๊สท ทู เก็ท อิ๊นทู ยุร ไมนด์)
I’m as fake as a widow’s smile
(แอม แอส เฟ้ค แอส ซา วิดโด้ว สไมล์)
This mask of glass is what I choose to wear
(ดิส แมสค อ็อฝ กล๊าสส ซิส ว๊อท ไอ ชู๊ส ทู แวร์)
So I won’t ever have the need to bear
(โซ ไอ ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ เดอะ นี๊ด ทู แบร์)
To tell the truth to anyone but me
(ทู เทลล เดอะ ทรู๊ธ ทู เอนอิวัน บั๊ท มี)

Embrace the emptiness
(เอ็มเบรซ ดิ เอมทิเน็ซ)
So let it enfold you
(โซ เล็ท ดิธ เอ็นโฟลด ยู)

A better life is what I am after
(อะ เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ อีส ว๊อท ไอ แอ็ม แอ๊ฟเท่อร)
My first name won’t be my last one
(มาย เฟิร์สท เนม ว็อนท บี มาย ล๊าสท วัน)
Let the light just drip into your eyes
(เล็ท เดอะ ไล๊ท จั๊สท ดริพ อิ๊นทู ยุร อาย)
And I am dead, your eyes are light
(แอนด์ ดาย แอ็ม เด้ด , ยุร อาย แซร์ ไล๊ท)

I’m just a bad actor stuck with a sh*tty script
(แอม จั๊สท ดา แบ้ด แอคเทอะ ซทัค วิธ อะ ฌะ *tty สคริพท์)
All of my lines are cheap and the cast is weak
(ออล อ็อฝ มาย ไลน์ แซร์ ชี๊พ แอนด์ เดอะ แค๊สทํ อีส วี๊ค)
There was no music for the first time I got kissed
(แดร์ วอส โน มิ๊วสิค ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ไอ ก็อท คิสส)
There was no femme fatal my mistress wasn’t rich
(แดร์ วอส โน femme เฟ๊ท่อล มาย มีซทเร็ซ วอสซึ้น ริ๊ช)
So I’ve been formatted to fit your TV screen
(โซ แอฝ บีน formatted ทู ฟิท ยุร ทีวี สครีน)
The film went straight to tape
(เดอะ ฟิล์ม เว็นท สเทร๊ท ทู เท๊พ)
I’ll bow out quietly
(อิลล บาว เอ๊าท คไวเอ็ทลิ)
So quietly
(โซ คไวเอ็ทลิ)

Please do this now I beg
(พลีซ ดู ดิส นาว ไอ เบ๊ก)
Duct tape my arms and legs
(ดั๊คท เท๊พ มาย อาร์ม แซน เล้ก)
Throw me into the sea
(โธรว์ มี อิ๊นทู เดอะ ซี)
[Please save me, please save me]
([ พลีซ เซฝ มี , พลีซ เซฝ มี ])
Please do this now I beg
(พลีซ ดู ดิส นาว ไอ เบ๊ก)
Duct tape my arms and legs
(ดั๊คท เท๊พ มาย อาร์ม แซน เล้ก)
Throw me into the sea
(โธรว์ มี อิ๊นทู เดอะ ซี)
[Please save me, please save me]
([ พลีซ เซฝ มี , พลีซ เซฝ มี ])
Now watch the waves eat me
(นาว ว๊อทช เดอะ เว๊ฝ อี๊ท มี)
Setting my cold heart free
(เซททิง มาย โคลด์ ฮาร์ท ฟรี)
I’ll wash the shore in weeks
(อิลล ว๊อช เดอะ ชอร์ อิน วี๊ค)
[You can’t save me, can’t save]
([ ยู แค็นท เซฝ มี , แค็นท เซฝ ])
Now watch the waves eat me
(นาว ว๊อทช เดอะ เว๊ฝ อี๊ท มี)
Setting my cold heart free
(เซททิง มาย โคลด์ ฮาร์ท ฟรี)
I’ll wash the shore in weeks
(อิลล ว๊อช เดอะ ชอร์ อิน วี๊ค)
[Can’t save me]
([ แค็นท เซฝ มี ])
You cant save me now
(ยู แค็นท เซฝ มี นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Enfold You คำอ่านไทย Senses Fail

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น