เนื้อเพลง Closer Than Friends คำอ่านไทย Surface

Woo
( วู)

If you don?t know how I feel for you
(อิ๊ฟ ยู ด็อน ที โนว์ ฮาว ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)
It?s time I let all feelings show
(อิท เอส ไทม์ ไอ เล็ท ดอร์ ฟีลอิง โชว์)
I love you and I?ll never
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ดาย ll เน๊เฝ่อร์)
Let you go, no, baby
(เล็ท ยู โก , โน , เบ๊บี้)

Right now we?re just friends
(ไร๊ท นาว วี รี จั๊สท เฟรน)
But baby I pray some you?ll surrender to love so tender
(บั๊ท เบ๊บี้ ไอ เพรย์ ซัม ยู ll เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู ลัฝ โซ เท๊นเด้อร์)
I won?t push you
(ไอ ว็อน ที พุช ยู)
As long as you know that my love is true
(แอส ลอง แอส ยู โนว์ แดท มาย ลัฝ อีส ทรู)

Get closer to you, baby, hey
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ , เฮ)
Closer than just friends
(โคลเซอร์ แฑ็น จั๊สท เฟรน)
I want to get closer to you, baby, hey
(ไอ ว้อนท ทู เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ , เฮ)
Closer than just friends
(โคลเซอร์ แฑ็น จั๊สท เฟรน)

How about you?
(ฮาว อะเบ๊าท ยู)
How about you?
(ฮาว อะเบ๊าท ยู)

It?s hard to explain when you?re close to me
(อิท เอส ฮาร์ด ทู เอ็กซเพลน เว็น ยู รี โคลส ทู มี)
I get a warm sensation inside
(ไอ เก็ท ดา วอร์ม เซ็นเซฌัน อิ๊นไซด์)
I can?t deny this, I want to try it
(ไอ แคน ที ดีนาย ดิส , ไอ ว้อนท ทู ธราย อิท)
Each and every time you come by
(อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คัม บาย)

Girl, I don?t wanna lose your love
(เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา ลู้ส ยุร ลัฝ)
By putting my cards on the table, you know I?m thankful
(บาย พูทดิง มาย ค้าร์ด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , ยู โนว์ ไอ เอ็ม แธงคฟุล)
For what we have
(ฟอร์ ว๊อท วี แฮ็ฝ)
But I have feelings inside, they?re so strong, I can?t hide
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ ฟีลอิง อิ๊นไซด์ , เด รี โซ สทรอง , ไอ แคน ที ไฮด์)

Get closer to you, baby
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้)
I want to get closer than just friends
(ไอ ว้อนท ทู เก็ท โคลเซอร์ แฑ็น จั๊สท เฟรน)
Get closer to you, baby, yeah
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ , เย่)
Closer than just friends
(โคลเซอร์ แฑ็น จั๊สท เฟรน)

How about you?
(ฮาว อะเบ๊าท ยู)

I know you?re probably thinkin?
(ไอ โนว์ ยู รี พรอบอับลิ ติ้งกิน)
That you heard this so many times before
(แดท ยู เฮิด ดิส โซ เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
But, girl, when you?re here
(บั๊ท , เกิร์ล , เว็น ยู รี เฮียร)
I want you to stay
(ไอ ว้อนท ยู ทู สเทย์)
And when you?re gone
(แอนด์ เว็น ยู รี กอน)
I want you even more every day
(ไอ ว้อนท ยู อี๊เฝ่น โม เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)

Girl, I don?t wanna lose your love
(เกิร์ล , ไอ ด็อน ที วอนนา ลู้ส ยุร ลัฝ)
By putting my cards on the table, you know I?m thankful
(บาย พูทดิง มาย ค้าร์ด ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , ยู โนว์ ไอ เอ็ม แธงคฟุล)
For what we have
(ฟอร์ ว๊อท วี แฮ็ฝ)
But I have feelings inside, they?re so strong, I can?t hide
(บั๊ท ไอ แฮ็ฝ ฟีลอิง อิ๊นไซด์ , เด รี โซ สทรอง , ไอ แคน ที ไฮด์)

Get closer to you, baby [No, baby]
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ [ โน , เบ๊บี้ ])
Closer than just friends [They?re so strong, I can?t hide]
(โคลเซอร์ แฑ็น จั๊สท เฟรน [ เด รี โซ สทรอง , ไอ แคน ที ไฮด์ ])
Get closer to you, baby [How ?bout you get closer, baby]
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ [ ฮาว เบาท ยู เก็ท โคลเซอร์ , เบ๊บี้ ])
[How about you?]
([ ฮาว อะเบ๊าท ยู ])

Get closer to you, baby [How about you?], hey
(เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู , เบ๊บี้ [ ฮาว อะเบ๊าท ยู ] , เฮ)
My baby, my baby
(มาย เบ๊บี้ , มาย เบ๊บี้)
Whoa…whoa….to you, lady, hey…yeah…
(โว้ว โว้ว ทู ยู , เล๊ดี้ , เฮ เย่)
Closer than friends
(โคลเซอร์ แฑ็น เฟรน)

Me and you, woo
(มี แอนด์ ยู , วู)
I want to
(ไอ ว้อนท ทู)
How ?bout, ?bout you
(ฮาว เบาท , เบาท ยู)
Whoa…oh…
(โว้ว โอ)

Nothing I won?t do
(นัธอิง ไอ ว็อน ที ดู)
To get close to you, baby, yeah
(ทู เก็ท โคลส ทู ยู , เบ๊บี้ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Closer Than Friends คำอ่านไทย Surface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น