เนื้อเพลง All Around The World คำอ่านไทย Justin Bieber ft. Ludacris

Oh oh oh oh oh
( โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ )
Oh oh oh oh oh
( โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ )
You’re beautiful, beautiful
( ยัวร์ บิวตี้ฟูล , บิวตี้ฟูล )
You should know it
( ยู ชูด โนว์ อิท )
[you’re beautiful, beautiful
( [ ยัวร์ บิวตี้ฟูล , บิวตี้ฟูล )
You should know it]
( ยู ชูด โนว์ อิท ] )
I think it’s time, think it’s time that you show it
( ไอ ตริ๊งค อิทซ ไทม์ , ตริ๊งค อิทซ ไทม์ แดท ยู โชว์ อิท )
you’re beautiful, beautiful
( ยัวร์ บิวตี้ฟูล , บิวตี้ฟูล )
Oh o-oh
( โอ้ o โอ้ )
Baby, what you doin’, where you at? Where you at?
( เบ๊บี้ , ว๊อท ยู ดูอิน , แวร์ ยู แอ็ท ??)
Why work it so shy?
( วาย เวิ๊ร์ค อิท โซ ชาย ?)
Holdin’ back, holdin’ back
( โฮดดิน แบ็ค , โฮดดิน แบ็ค )
We’re not the only ones doing it like that,
( เวีย นอท ดิ โอ๊นลี่ วัน ดูอิ้ง อิท ไล๊ค แดท , )
Get it like that, so Dj bring that, bring that, bring that,
( เก็ท ดิท ไล๊ค แดท , โซ Dj บริง แดท , บริง แดท , บริง แดท , )
Bring that back
( บริง แดท แบ็ค )

Cause all around the world
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, yeah
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , เย่ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different than us.
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น แดน อัช )
All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, oh oh oh
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , โอ้ โอ้ โอ้ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different then us, oh oh oh
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น เด็น อัช , โอ้ โอ้ โอ้ )

All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )

You’re crazy girl, crazy girl you should know it
( ยัวร์ เคซี่ เกิร์ล , เคซี่ เกิร์ล ยู ชูด โนว์ อิท )
You’re crazy girl, crazy girl [don’t control it]
( ยัวร์ เคซี่ เกิร์ล , เคซี่ เกิร์ล [ โด๊นท คอนโทรล อิท ] )
Light it up, light it up
( ไล๊ท ดิท อั๊พ , ไล๊ท ดิท อั๊พ )
So explosive
( โซ เอ็คซพโลซิฝ )
You’re crazy girl, ye-yeah
( ยัวร์ เคซี่ เกิร์ล , ยี เย่ )
Baby, what you doin’, where you at? Where you at?
( เบ๊บี้ , ว๊อท ยู ดูอิน , แวร์ ยู แอ็ท ??)
Why you acting so shy?
( วาย ยู แอคทิง โซ ชาย ?)
Holdin’ back, holdin’ back
( โฮดดิน แบ็ค , โฮดดิน แบ็ค )
We’re not the only ones doing it like that,
( เวีย นอท ดิ โอ๊นลี่ วัน ดูอิ้ง อิท ไล๊ค แดท , )
Get it like that, so Dj bring that, bring that, bring that,
( เก็ท ดิท ไล๊ค แดท , โซ Dj บริง แดท , บริง แดท , บริง แดท , )
Bring that back
( บริง แดท แบ็ค )
[adsense]
All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, yeah
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , เย่ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different than us
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น แดน อัช )
All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, oh oh oh
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , โอ้ โอ้ โอ้ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different then us, oh oh oh
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น เด็น อัช , โอ้ โอ้ โอ้ )
All around the world!
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ! )

Once again,
( วั๊นซ อะเกน , )
Dynamic duos are back!
( ไดแน๊หมิค ดูสฺ แซร์ แบ็ค ! )
JB, Luda!!
( JB , ลูดา ! ! )
I love everything about you,
( ไอ เลิฟ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , )
You’re imperfectly perfect!
( ยัวร์ อิมเพอเฟครี่ เพ๊อร์เฟ็คท ! )
Everyone’s itching for beauty
( เอ๊วี่วัน อิทชิง ฟอร์ บิ๊วที่ )
But just scratching the surface.
( บั๊ท เจิ๊สท สแครทิง เดอะ เซ๊อร์เฟซ )
Lost time is never found,
( โลด ไทม์ อีส เน๊เว่อร์ เฟานด , )
Could the DJ please reverse it
( คูด เดอะ DJ พลีซ รีเฝิร์ส อิท )
In life we pay for change
( อิน ไล๊ฟ วี เพย์ ฟอร์ เช้งจํ )
Make every second worth it
( เม้ค เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น เวิร์ธ อิท )
Anything could work if you work it
( เอนนีธิง คูด เวิ๊ร์ค อิ๊ฟ ยู เวิ๊ร์ค อิท )
When people say you don’t deserve it then don’t give in
( เว็น พี๊เพิ่ล เซย์ ยู โด๊นท ดีเซิร์ฟว อิท เด็น โด๊นท กี๊ฝ อิน )
Cause hate may win some battles,
( ค๊อส เฮท เมย์ วิน ซัม แบ๊ทเทิ้ล , )
But love wins in the end
( บั๊ท เลิฟ วิน ซิน ดิ เอ็นด )
You shine just like the sun
( ยู ไชน์ เจิ๊สท ไล๊ค เดอะ ซัน )
While the moon and the stars reflect your light
( ไวล์ เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สทาร์ รีเฟล็คท ยัวร์ ไล๊ท )
Beauty revolves around you, it’s only right that
( บิ๊วที่ รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ ยู , อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท แดท )

All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, yeah
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , เย่ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different than us
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น แดน อัช )
All around the world
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด )
People want to be loved, oh oh oh
( พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ , โอ้ โอ้ โอ้ )
Cause all around the world,
( ค๊อส ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , )
They’re no different then us, oh oh oh
( เดรว โน ดีฟฟาเร้น เด็น อัช , โอ้ โอ้ โอ้ )
All around the world!
( ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ! )
[People want to be loved]
( [ พี๊เพิ่ล ว้อนท ทู บี เลิฟ ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Around The World คำอ่านไทย Justin Bieber ft. Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น