เนื้อเพลง Get Up On A Room คำอ่านไทย R. Kelly

Baby, we both just sittin’ here
( เบ๊บี้ , วี โบทรฺ จั๊สท ซิทดิน เฮียร)
We need to get somewhere private
(วี นี๊ด ทู เก็ท ซัมแวร์ ไพร๊เฝท)
Just you and me, listen
(จั๊สท ยู แอนด์ มี , ลิ๊สซึ่น)

It’s the middle of the night
(อิทซ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
And we’re both just sittin’ here
(แอนด์ เวีย โบทรฺ จั๊สท ซิทดิน เฮียร)
I’m checking out your body
(แอม เช็คติ้ง เอ๊าท ยุร บ๊อดี้)
The hot shorts and tanks you wear
(เดอะ ฮอท ช๊อร์ท แซน แท๊งค ยู แวร์)
Make me wanna do something freaky to you my baby
(เม้ค มี วอนนา ดู ซัมติง ฟรีคกี้ ทู ยู มาย เบ๊บี้)
Gotta let me know something
(กอททะ เล็ท มี โนว์ ซัมติง)
Cuz I need to know right here
(คัซ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ไร๊ท เฮียร)

We need to get somewhere [Yeah]
(วี นี๊ด ทู เก็ท ซัมแวร์ [ เย่ ])
We can be alone [Alone]
(วี แคน บี อะโลน [ อะโลน ])
Somebody’s at my crib [That’s right]
(ซัมบอดี้ แอ็ท มาย คริบ [ แด้ท ไร๊ท ])
And you got folks at home
(แอนด์ ยู ก็อท โฟล้ค แอ็ท โฮม)
So can we, get up on a
(โซ แคน วี , เก็ท อั๊พ ออน อะ)

[1] – Can we get up on a room
([ 1 ] แคน วี เก็ท อั๊พ ออน อะ รูม)
[Get up on a room]
([ เก็ท อั๊พ ออน อะ รูม ])
Baby just me and you
(เบ๊บี้ จั๊สท มี แอนด์ ยู)
[Baby me and you]
([ เบ๊บี้ มี แอนด์ ยู ])
I’ll go there on you
(อิลล โก แดร์ ออน ยู)
[I’ll go there on you]
([ อิลล โก แดร์ ออน ยู ])
If we get up on this room
(อิ๊ฟ วี เก็ท อั๊พ ออน ดิส รูม)
[On a room]
([ ออน อะ รูม ])

Bubble bath, you and me chillin’ in a tub babe
(บั๊บเบิ้ล บ๊าทร , ยู แอนด์ มี ชิลลิน อิน อะ ทับ เบ้บ)
I’m gonna wash your body babe
(แอม กอนนะ ว๊อช ยุร บ๊อดี้ เบ้บ)
And you’re gonna wash my body babe
(แอนด์ ยัวร์ กอนนะ ว๊อช มาย บ๊อดี้ เบ้บ)
[Gonna wash my body]
([ กอนนะ ว๊อช มาย บ๊อดี้ ])
All I wanna do is drive you crazy
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)
[Yeah, baby, drive you crazy]
([ เย่ , เบ๊บี้ , ไดร๊ฝ ยู คเรสิ ])
Can we
(แคน วี)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

Baby, ooh
(เบ๊บี้ , อู้)
Break it down, break it down
(เบร๊ค อิท เดาน , เบร๊ค อิท เดาน)
Break it down, break it down
(เบร๊ค อิท เดาน , เบร๊ค อิท เดาน)
Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)
Break it down, break it down
(เบร๊ค อิท เดาน , เบร๊ค อิท เดาน)
Break it down, break it down
(เบร๊ค อิท เดาน , เบร๊ค อิท เดาน)
Break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)

Throw your underwear on the wall
(โธรว์ ยุร อั๊นเด้อร์แวร์ ออน เดอะ วอลล์)
Whose the greatest lover of them all?
(ฮูส เดอะ เกสเดด ลัฝเออะ อ็อฝ เด็ม ออล)
Who makes your love come down like waterfalls?
(ฮู เม้ค ยุร ลัฝ คัม เดาน ไล๊ค วอเตอร์ฟอล)
I thought you knew, come on baby, let’s do this
(ไอ ธอท ยู นยู , คัมมอน เบ๊บี้ , เล็ท ดู ดิส)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

You and me chillin’ on the 55th floor
(ยู แอนด์ มี ชิลลิน ออน เดอะ 55th ฟลอร์)
Right before we bump we put the sign outside the door
(ไร๊ท บีฟอร์ วี บั๊มพํ วี พุท เดอะ ซายน เอ๊าทไซ้ด เดอะ ดอร์)
The more we going up and down the more we wanting more
(เดอะ โม วี โกอิ้ง อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ โม วี วอนทิง โม)
It’s getting hot in this car so what the hell we waiting for
(อิทซ เกดดดิ้ง ฮอท อิน ดิส คารํ โซ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล วี เวททิง ฟอร์)
Can we, can we get up on
(แคน วี , แคน วี เก็ท อั๊พ ออน)
Can we get up on a room
(แคน วี เก็ท อั๊พ ออน อะ รูม)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

You don’t have to go far to get a piece of me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก ฟาร์ ทู เก็ท ดา พี๊ซ อ็อฝ มี)
You wait in the car while I go get the keys
(ยู เว้ท อิน เดอะ คารํ ไวล์ ไอ โก เก็ท เดอะ คีย์)
Double lock the door for complete privacy
(ดั๊บเบิ้ล ล๊อค เดอะ ดอร์ ฟอร์ คอมพลีท พไรฝะซิ)
No room service baby cuz you will be the feast, can we
(โน รูม เซ๊อร์ฝิซ เบ๊บี้ คัซ ยู วิล บี เดอะ ฟีซท , แคน วี)
We’ll cuddle up with each other babe, yes we will
(เวลล เคเดว อั๊พ วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ เบ้บ , เย็ซ วี วิล)
And I’ll go there on this chair
(แอนด์ อิลล โก แดร์ ออน ดิส แชร์)

Yoodle-eh-e-ooh
(Yoodle เอ อี อู้)

[Repeat 1 until fade]
([ รีพี๊ท 1 อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Up On A Room คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น