เนื้อเพลง Ain’t No Way คำอ่านไทย DMX

Uhh
( อา)
Swiss beats [Uhh uhh]
(ซวิซ บีท [ อา อา ])
N*gga, ryde or die [uhh uhh uhh]
(เอ็น *gga , ไรท์ ออ ดาย [ อา อา อา ])
DMX what what [uhh uhh uhh]
(DMX ว๊อท ว๊อท [ อา อา อา ])

[Chorus – DMX]
([ ค๊อรัส DMX ])
Ain’t no way you’re gonna stop my flow
(เอน โน เวย์ ยัวร์ กอนนะ สท๊อพ มาย โฟลว์)
Ain’t no way ya n*ggaz you just don’t know
(เอน โน เวย์ ยา เอ็น *ggaz ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
But n*ggaz is about to go oh no oh no
(บั๊ท เอ็น *ggaz อีส อะเบ๊าท ทู โก โอ โน โอ โน)
Ain’t no way you’re gonna stop my shine
(เอน โน เวย์ ยัวร์ กอนนะ สท๊อพ มาย ไชน์)
Ain’t no way you n*ggaz wanna stop mine
(เอน โน เวย์ ยู เอ็น *ggaz วอนนา สท๊อพ ไมน์)
Ya n*ggaz must be out yo mind, I don’t know why
(ยา เอ็น *ggaz มัสท์ บี เอ๊าท โย ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)

What the f*ck is you n*ggaz pressin me for
(ว๊อท เดอะ ฟัค อีส ยู เอ็น *ggaz เพรซซิน มี ฟอร์)
I saw more ass than a ho and you stressin the raw
(ไอ ซอว์ โม อาซ แฑ็น อะ โฮ แอนด์ ยู สเตสซิน เดอะ รอว์)
If I was testin your jaw, maybe then you would respect me
(อิ๊ฟ ฟาย วอส testin ยุร จอ , เมบี เด็น ยู เวิด เรสเพ๊คท มี)
But you can’t respect me cuz you dont even know me
(บั๊ท ยู แค็นท เรสเพ๊คท มี คัซ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ มี)
N*gga check me [come on]
(เอ็น *gga เช็ค มี [ คัมมอน ])
I’m that motherf*cker that’ll put you to sleep, while you sleepin
(แอม แดท motherf*cker แธดิล พุท ยู ทู สลี๊พ , ไวล์ ยู สลีฟปิน)
Then die from a hundred feet, you just knew you was creepin
(เด็น ดาย ฟรอม มา ฮั๊นเดร็ด ฟีท , ยู จั๊สท นยู ยู วอส คลีพปิน)
Bad decisions lead to last decisions
(แบ้ด ดีซิ๊ชั่น ลี๊ด ทู ล๊าสท ดีซิ๊ชั่น)
Fast collision, now yo ass is missin [what]
(ฟาสท ค็อลลีฉอัน , นาว โย อาซ ซิส มิซซิน [ ว๊อท ])
Take it over there now you bring it back to the streets
(เท้ค กิด โอ๊เฝ่อร แดร์ นาว ยู บริง อิท แบ็ค ทู เดอะ สทรีท)
Have you forgotten what it means when a dog shows his teeth?
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน ว๊อท ดิธ มีน เว็น อะ ด้อกก โชว์ ฮิส ทีท)
Let me break it down for you he’s about to attack you
(เล็ท มี เบร๊ค อิท เดาน ฟอร์ ยู อีส อะเบ๊าท ทู แอทแท๊ค ยู)
Still standin here faggot? You must want me to smack you
(สทิลล แสตนดิน เฮียร แฟกกัท ยู มัสท์ ว้อนท มี ทู ซแม็ค ยู)
You ain’t been there or done that, f*ck is y’all n*ggaz tellin me
(ยู เอน บีน แดร์ ออ ดัน แดท , ฟัค อีส ยอล เอ็น *ggaz เทลลิน มี)
I’m the only n*gga, walkin the streets with four felonies
(แอม ดิ โอ๊นลี่ เอ็น *gga , วอคกิน เดอะ สทรีท วิธ โฟ felonies)
But peep this, I see sh*t is hard, n*ggaz is strugglin
(บั๊ท พีพ ดิส , ไอ ซี ฌะ *ที อีส ฮาร์ด , เอ็น *ggaz อีส strugglin)
Let me ramble on for little while, go back to hustlin
(เล็ท มี แรมเบิล ออน ฟอร์ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ , โก แบ็ค ทู ฮัสลิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Give it to n*ggaz just how they give it to, me
(กี๊ฝ อิท ทู เอ็น *ggaz จั๊สท ฮาว เด กี๊ฝ อิท ทู , มี)
Hit ’em in a rhyme because I’m a M,C
(ฮิท เอ็ม อิน อะ ไรม บิคอส แอม มา เอ็ม , ซี)
Been a lot of places most n*ggaz won’t, see
(บีน อะ ล็อท อ็อฝ เพลส โมซท เอ็น *ggaz ว็อนท , ซี)
That’s why I’m at a level that y’all n*ggaz won’t, be
(แด้ท วาย แอม แอ็ท ดา เล๊เฝ่ล แดท ยอล เอ็น *ggaz ว็อนท , บี)
Let your man hold somethin now he want, more
(เล็ท ยุร แมน โฮลด์ ซัมติน นาว ฮี ว้อนท , โม)
You ain’t no f*ckin killer what was the front, for
(ยู เอน โน ฟัคin คีลเลอะ ว๊อท วอส เดอะ ฟร๊อนท , ฟอร์)
It was a time when the world was at your front, door
(อิท วอส ซา ไทม์ เว็น เดอะ เวิลด วอส แอ็ท ยุร ฟร๊อนท , ดอร์)
Now they change places n*ggaz want, raw
(นาว เด เช้งจํ เพลส เอ็น *ggaz ว้อนท , รอว์)
N*ggaz laugh at me and was mad at me
(เอ็น *ggaz ล๊าฟ แอ็ท มี แอนด์ วอส แม้ด แอ็ท มี)
Cuz the way life was goin had to be a, tragedy
(คัซ เดอะ เวย์ ไล๊ฟ วอส โกอิน แฮ็ด ทู บี อะ , ทร๊าจิดี้)
But after me, it’s over, I’ma take the whole verse
(บั๊ท แอ๊ฟเท่อร มี , อิทซ โอ๊เฝ่อร , แอมอา เท้ค เดอะ โฮล เฝิซ)
I’m tryin to keep it real that’s why I let y’all n*ggaz go first
(แอม ทายอิน ทู คี๊พ อิท เรียล แด้ท วาย ไอ เล็ท ยอล เอ็น *ggaz โก เฟิร์สท)
But you look to get force right in the mouth
(บั๊ท ยู ลุ๊ค ทู เก็ท ฟอร์ซ ไร๊ท อิน เดอะ เม๊าธ)
Didn’t appreciate what you got when you got it so if I see it, I’ma tot it
(ดิ๊นอิน แอพพรี๊ชิเอท ว๊อท ยู ก็อท เว็น ยู ก็อท ดิธ โซ อิ๊ฟ ฟาย ซี อิท , แอมอา ท็อท ดิธ)
Where to hide it you gotta car better drive it
(แวร์ ทู ไฮด์ อิท ยู กอททะ คารํ เบ๊ทเท่อร์ ไดร๊ฝ อิท)
The f*ck up outta here and hope and pray I don’t pull up along side it
(เดอะ ฟัค อั๊พ เอ๊าตา เฮียร แอนด์ โฮพ แอนด์ เพรย์ ไอ ด้อนท์ พูลล อั๊พ อะลอง ไซด์ อิท)
COME ON
(คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

N*ggaz don’t know so I gotta flip
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ โนว์ โซ ไอ กอททะ ฟลิพ)
It seem they’ve forgotten how dark it could get
(อิท ซีม เดวฟ ฟอร์กอทเดน ฮาว ด๊าร์ค อิท เคิด เก็ท)
Barks like a pit scratch when I hit
(บาร์ค ไล๊ค เก พิท สแครทช เว็น นาย ฮิท)
We both know you p*ssy but you stay talkin sh*t
(วี โบทรฺ โนว์ ยู พี *ssy บั๊ท ยู สเทย์ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
What I’ma have to do dog, run up in yo mess
(ว๊อท แอมอา แฮ็ฝ ทู ดู ด้อกก , รัน อั๊พ อิน โย เมซ)
Catch you while you comfortable put one up in yo chest
(แค็ทช ยู ไวล์ ยู คอมโฟเทเบิ่ล พุท วัน อั๊พ อิน โย เชสทํ)
One up in yo vest of course pay the hollows
(วัน อั๊พ อิน โย เฝ็ซท อ็อฝ คอร์ส เพย์ เดอะ ฮ๊อลโล่ว)
And blown away today you just lost tomorrow
(แอนด์ บโลน อะเวย์ ทูเดย์ ยู จั๊สท ล็อซท ทูม๊อโร่ว)
I’ma go platinum [nah] you gots to be kiddin WHY
(แอมอา โก พแลทนัม [ นาห์ ] ยู ก็อท ทู บี คิดดิน วาย)
Make it double platinum, no bullsh*ttin
(เม้ค กิด ดั๊บเบิ้ล พแลทนัม , โน bullsh*ttin)
And I’ma stay flippin flows, rippin shows
(แอนด์ แอมอา สเทย์ ฟริพพิน โฟลว์ , ริพปิน โชว์)
Strippin ho’s, gettin dough let me go
(สตริพปิน โฮซ , เกดดิน โด เล็ท มี โก)
And nigaz know, who the best is
(แอนด์ nigaz โนว์ , ฮู เดอะ เบ๊สท์ อีส)
The dog, DMX is the rest is or might as well be helpless
(เดอะ ด้อกก , DMX อีส เดอะ เรสท อีส ออ ไมท แอส เวลล บี เฮลพเล็ซ)
I wreck this cuz when I wreck sh*t
(ไอ เร๊ค ดิส คัซ เว็น นาย เร๊ค ฌะ *ที)
I might snatch a n*ggaz necklace
(ไอ ไมท ซแน็ช อะ เอ็น *ggaz เนคเครด)
Then go from like midnight to breakfast
(เด็น โก ฟรอม ไล๊ค มิดไนท์ ทู บเรคฟัซท)
COME ON
(คัมมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Way คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น