เนื้อเพลง Halls Of Illusions คำอ่านไทย Insane Clown Posse

Ticket please, thanks, walk through the door
( ทิ๊คเค๊ท พลีซ , แธ๊งค์ , ว๊อล์ค ทรู เดอะ ดอร์)
Into the Halls Of Illusions, visit yours
(อิ๊นทู เดอะ ฮอลล์ อ็อฝ อิลยูฌัน , ฝิ๊สิท ยุร)
And see what coulda and shoulda and woulda been real
(แอนด์ ซี ว๊อท คอดา แอนด์ โช๊วดา แอนด์ วู๊ดดา บีน เรียล)
But you had to f*ck up tha whole deal
(บั๊ท ยู แฮ็ด ทู ฟัค อั๊พ ท่า โฮล ดีล)

” Lets take a walk down the hallway
(” เล็ท เท้ค เก ว๊อล์ค เดาน เดอะ ฮอวเวย์)
It’s a long way it, it takes all day! ”
(อิทซ ซา ลอง เวย์ อิท , อิท เท้ค ซอร์ เดย์ ! “)

And when you get to tha end, you’ll find a chair
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท ทู ท่า เอ็นด , โยว ไฟนด์ อะ แชร์)
With straps and chains, we slap you in there
(วิธ ซทแร็พ แซน เชน , วี ซแล็พ ยู อิน แดร์)
Lock you down tight so you can’t move a thread
(ล๊อค ยู เดาน ไท๊ท โซ ยู แค็นท มู๊ฝ อะ เทร๊ด)
And pull your eyelids up over your head
(แอนด์ พูลล ยุร อายลิดสฺ อั๊พ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
Cuz you’re about to witness an illusionary dream
(คัซ ยัวร์ อะเบ๊าท ทู วิทเหนส แอน illusionary ดรีม)
It’s just to bad it ain’t what it seems
(อิทซ จั๊สท ทู แบ้ด ดิท เอน ว๊อท ดิธ ซีม)

You walk in and see two kids on the floor
(ยู ว๊อล์ค อิน แอนด์ ซี ทู คิด ออน เดอะ ฟลอร์)
They playin Nintendo and he’s got tha high score
(เด เพลย์ยิน นินเทนโด แอนด์ อีส ก็อท ท่า ไฮฮ สคอร์)
And sittin behind them chillin in you chair
(แอนด์ ซิทดิน บีฮายน์ เด็ม ชิลลิน อิน ยู แชร์)
Is your wife, when ya look, oh, you ain’t there
(อีส ยุร ไว๊ฟ , เว็น ยา ลุ๊ค , โอ , ยู เอน แดร์)
It’s some other man in the hand in hand
(อิทซ ซัม อ๊อเธ่อร์ แมน อิน เดอะ แฮนด์ อิน แฮนด์)
Now she looks so happy you don’t understand
(นาว ชี ลุ๊ค โซ แฮ๊พพี่ ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
See this is an illusion, it never came true
(ซี ดิส ซิส แอน อิลยูฌัน , อิท เน๊เฝ่อร์ เคม ทรู)
All because of you!
(ออล บิคอส อ็อฝ ยู !)

Back to reality and what you’re about
(แบ็ค ทู ริแอลอิทิ แอนด์ ว๊อท ยัวร์ อะเบ๊าท)
Your wife can’t smile cuz you knocked her teeth out
(ยุร ไว๊ฟ แค็นท สไมล์ คัซ ยู น๊อค เฮอ ทีท เอ๊าท)
And she can’t see straight from gettin hit
(แอนด์ ชี แค็นท ซี สเทร๊ท ฟรอม เกดดิน ฮิท)
Cuz you’re a fat f*ckin drunk piece of sh*t
(คัซ ยัวร์ อะ แฟท ฟัคin ดรั๊งค พี๊ซ อ็อฝ ฌะ *ที)
But it’s all good here, come have a beer
(บั๊ท อิทซ ซอร์ กู๊ด เฮียร , คัม แฮ็ฝ อะ เบีย)
I’ll break the top off it and shove it in ya ear
(อิลล เบร๊ค เดอะ ท๊อพ ออฟฟ อิท แอนด์ ฌัฝ อิท อิน ยา เอียร)
And you’re death comes wicked painful and slow
(แอนด์ ยัวร์ เด้ท คัม วิค เพลนฟลู แอนด์ สโลว์)
At tha hands of MILENKO!
(แอ็ท ท่า แฮนด์ อ็อฝ MILENKO !)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Great Milenko, wave your wand
(เกรท Milenko , เว๊ฝ ยุร ว็อนด)
Don’t look now, your life is gone
(ด้อนท์ ลุ๊ค นาว , ยุร ไล๊ฟ อีส กอน)
This is all because of you
(ดิส ซิส ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
What you got yourself into
(ว๊อท ยู ก็อท ยุรเซลฟ อิ๊นทู)
Great Milenko, wave your wand
(เกรท Milenko , เว๊ฝ ยุร ว็อนด)
Don’t look now, your life is gone
(ด้อนท์ ลุ๊ค นาว , ยุร ไล๊ฟ อีส กอน)
This is all because of you
(ดิส ซิส ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
What you got yourself into
(ว๊อท ยู ก็อท ยุรเซลฟ อิ๊นทู)

Look who’s next it’s Mr. Clark
(ลุ๊ค ฮู เน๊กซท อิทซ มีซเทอะ ครัก)
The dirty old man from the trailer park
(เดอะ เดอทิ โอลด์ แมน ฟรอม เดอะ ทเรลเออะ พาร์ค)
You got your ticket? Thanks take your coat off
(ยู ก็อท ยุร ทิ๊คเค๊ท แธ๊งค์ เท้ค ยุร โค๊ท ออฟฟ)
And later on, why not, I’ll rip your throat off
(แอนด์ เลทเออะ ออน , วาย น็อท , อิลล ริพ ยุร โธร๊ท ออฟฟ)

” Lets take a walk down the hallway
(” เล็ท เท้ค เก ว๊อล์ค เดาน เดอะ ฮอวเวย์)
It’s a long way it, it takes all day ”
(อิทซ ซา ลอง เวย์ อิท , อิท เท้ค ซอร์ เดย์ “)

And when you get to the end you’ll find a chair
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท ทู ดิ เอ็นด โยว ไฟนด์ อะ แชร์)
You see all the blood, yeah your boy was just here
(ยู ซี ออล เดอะ บลัด , เย่ ยุร บอย วอส จั๊สท เฮียร)
We get all different kind of people comin through
(วี เก็ท ดอร์ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด์ อ็อฝ พี๊เพิ่ล คัมอิน ทรู)
Richies, chickens and b*tches just like you
(ริชชี่ , ชีคเค็น แซน บี *tches จั๊สท ไล๊ค ยู)
In the Halls everybody gets a turn
(อิน เดอะ ฮอลล์ เอวี่บอดี้ เก็ท ซา เทิร์น)
To sit and witness your illusion before you burn
(ทู ซิท แอนด์ วิทเหนส ยุร อิลยูฌัน บีฟอร์ ยู เบิร์น)

What do we have here, oh yeah, no way
(ว๊อท ดู วี แฮ็ฝ เฮียร , โอ เย่ , โน เวย์)
It looks like your kids and they okay
(อิท ลุ๊ค ไล๊ค ยุร คิด แซน เด โอเค)
Your daughter’s chillin up in college top grade
(ยุร ด๊อเท่อร์ ชิลลิน อั๊พ อิน ค๊อลลิจ ท๊อพ เกรด)
And your son’s a f*ckin doctor, phat paid
(แอนด์ ยุร ซัน ซา ฟัคin ด๊อคเท่อร์ , แฟททฺ เพลด)
They got families and kids and it’s all good
(เด ก็อท แฟมลีสฺ แซน คิด แซน อิทซ ซอร์ กู๊ด)
They even coach little league in the neighborhood
(เด อี๊เฝ่น โค้ช ลิ๊ทเทิ่ล ลี๊ก อิน เดอะ เนเบอะฮุด)
Is this true have ya really seen tha holy ghost?
(อีส ดิส ทรู แฮ็ฝ ยา ริแอ็ลลิ ซีน ท่า โฮ๊ลี่ โก๊สท)
Nah, b*tch, not even close!
(นาห์ , บี *tch , น็อท อี๊เฝ่น โคลส !)

Back to reality your son’s on crack
(แบ็ค ทู ริแอลอิทิ ยุร ซัน ออน แคร๊ค)
And your daughter’s got nut stains on her back
(แอนด์ ยุร ด๊อเท่อร์ ก็อท นัท สเทน ออน เฮอ แบ็ค)
And they both f*ckin smell like sh*t
(แอนด์ เด โบทรฺ ฟัคin สเมลล์ ไล๊ค ฌะ *ที)
And live in the gutter and sell crack to each other
(แอนด์ ไล้ฝ อิน เดอะ กัทเทอะ แอนด์ เซลล์ แคร๊ค ทู อีช อ๊อเธ่อร์)
When they were kids you’d beat em and leave em home
(เว็น เด เวอ คิด ยูต บีท เอ็ม แอนด์ ลี๊ฝ เอ็ม โฮม)
And even whip em with the cord on the telephone
(แอนด์ อี๊เฝ่น ฮวิพ เอ็ม วิธ เดอะ คอร์ด ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
And that reminds me man hey ya gotta call
(แอนด์ แดท รีไมนด์ มี แมน เฮ ยา กอททะ คอลลํ)

Watch your step to Hell…it’s a long fall!
(ว๊อทช ยุร สเท็พ ทู เฮ็ลล อิทซ ซา ลอง ฟอลล์ !)

Chorus
(ค๊อรัส)

Ah, it’s time to pack up and move to the next town
(อา , อิทซ ไทม์ ทู แพ็ค อั๊พ แอนด์ มู๊ฝ ทู เดอะ เน๊กซท ทาวน์)
But we forgot Mr. Bigot, okay, dig it
(บั๊ท วี เฟาะกอท มีซเทอะ บีกอัท , โอเค , ดีกกํ อิท)
We can’t show you an illusion cuz we’re all packed
(วี แค็นท โชว์ ยู แอน อิลยูฌัน คัซ เวีย ออล แพ็ค)
But I’ll still cut ya neck out, hows that?
(บั๊ท อิลล สทิลล คัท ยา เน็ค เอ๊าท , ฮาว แดท)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halls Of Illusions คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น