เนื้อเพลง A Last Farewell คำอ่านไทย Lovehatehero

Everyone’s dying, I feel it inside me
( เอ๊วี่วัน ไดอิง , ไอ ฟีล อิท อิ๊นไซด์ มี)
I wish I got to say goodbye, still there’s no more time
(ไอ วิ๊ช ไอ ก็อท ทู เซย์ กู๊ดบาย , สทิลล แดร์ โน โม ไทม์)
You’d wipe that tear off from my eye, and soothe me
(ยูต ไว๊พ แดท เทียร์ ออฟฟ ฟรอม มาย อาย , แอนด์ ซูฑ มี)
Everyone’s dying, I feel it inside me
(เอ๊วี่วัน ไดอิง , ไอ ฟีล อิท อิ๊นไซด์ มี)

So, cause I’d call, to tell you how I’m doing
(โซ , ค๊อส อาย คอลลํ , ทู เทลล ยู ฮาว แอม ดูอิง)
And you’d smile, to tell me you’re alright
(แอนด์ ยูต สไมล์ , ทู เทลล มี ยัวร์ ออลไร๊ท)
But you’re gone, and starting new beginnings
(บั๊ท ยัวร์ กอน , แอนด์ ซทาททิง นิว บีกีนนิง)
Just wish I got to say goodbye
(จั๊สท วิ๊ช ไอ ก็อท ทู เซย์ กู๊ดบาย)

To safely say that it’s not right, it’s not your time
(ทู เซพลิ เซย์ แดท อิทซ น็อท ไร๊ท , อิทซ น็อท ยุร ไทม์)
And turn back time so you’re alright, tonight
(แอนด์ เทิร์น แบ็ค ไทม์ โซ ยัวร์ ออลไร๊ท , ทูไน๊ท)
To hold your hand, stand by your side
(ทู โฮลด์ ยุร แฮนด์ , สแทนด์ บาย ยุร ไซด์)
Stay up all night, and feel your heart beat close to mine, tonight
(สเทย์ อั๊พ ออล ไน๊ท , แอนด์ ฟีล ยุร ฮาร์ท บีท โคลส ทู ไมน์ , ทูไน๊ท)

I’d call, to tell you how I’m doing
(อาย คอลลํ , ทู เทลล ยู ฮาว แอม ดูอิง)
And you’d smile, to tell me you’re alright
(แอนด์ ยูต สไมล์ , ทู เทลล มี ยัวร์ ออลไร๊ท)
But you’re gone, and starting new beginnings
(บั๊ท ยัวร์ กอน , แอนด์ ซทาททิง นิว บีกีนนิง)
Just wish I got to say goodbye
(จั๊สท วิ๊ช ไอ ก็อท ทู เซย์ กู๊ดบาย)

I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish someone would hold her hand
(วิ๊ช ซัมวัน เวิด โฮลด์ เฮอ แฮนด์)
I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish someone would understand
(วิ๊ช ซัมวัน เวิด อั๊นเด้อรสแทนด)

I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish I could have held her hand
(วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ เฮ็ลด เฮอ แฮนด์)
I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish someone would understand
(วิ๊ช ซัมวัน เวิด อั๊นเด้อรสแทนด)

Everyone’s dying, I feel it inside me
(เอ๊วี่วัน ไดอิง , ไอ ฟีล อิท อิ๊นไซด์ มี)

I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish I could have held her hand
(วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ เฮ็ลด เฮอ แฮนด์)
I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish someone would understand
(วิ๊ช ซัมวัน เวิด อั๊นเด้อรสแทนด)

I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish I could have held her hand
(วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ เฮ็ลด เฮอ แฮนด์)
I wish I could have seen her leaving,
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด แฮ็ฝ ซีน เฮอ ลีฝอิงส ,)
Wish someone would understand
(วิ๊ช ซัมวัน เวิด อั๊นเด้อรสแทนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Last Farewell คำอ่านไทย Lovehatehero

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น