เนื้อเพลง Rainbow Tour คำอ่านไทย Madonna

[Peron:]
( [ เพเริน : ])
People of Europe, I send you the Rainbow of Argentina
(พี๊เพิ่ล อ็อฝ ยูรัพ , ไอ เซ็นด ยู เดอะ เรนโบว์ อ็อฝ อาเจ็นทีนะ)

[Che:]
([ ชี : ])
Spain has fallen to the charms of Evita
(ซเพน แฮ็ส ฟอลเล็น ทู เดอะ ชาร์ม อ็อฝ Evita)
She can do what she likes, it doesn’t matter much
(ชี แคน ดู ว๊อท ชี ไล๊ค , อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ มัช)
[Aide #1:]
([ Aide #1 : ])
She’s our lady of the new world with a golden touch
(ชี เอ๊า เล๊ดี้ อ็อฝ เดอะ นิว เวิลด วิธ อะ โกลเด็น ทั๊ช)
[Aide #2:]
([ Aide #2 : ])
She filled a bull-ring, forty-five thousand seater
(ชี ฟิลล อะ บูลล ริง , ฟอทิ ไฟฝ เธ๊าซั่นด ซีทเออะ)
[Che:]
([ ชี : ])
But if you’re prettier than General Franco, that’s not hard
(บั๊ท อิ๊ฟ ยัวร์ พริซดี แฑ็น เจ๊นเนอรัล Franco , แด้ท น็อท ฮาร์ด)

[Aide #1:]
([ Aide #1 : ])
Franco’s reign in Spain should see out the forties
(Francos เรน อิน ซเพน เชิด ซี เอ๊าท เดอะ forties)
So you’ve just acquired an ally who
(โซ ยู๊ฟ จั๊สท แอ๊คไควร์ แอน อัลลาย ฮู)
Looks as secure in his job as you
(ลุ๊ค แอส เซ๊คเคียวร์ อิน ฮิส จ๊อบ แอส ยู)
[Aide #2:]
([ Aide #2 : ])
But more important current political thought is
(บั๊ท โม อิมพอแท็นท เค๊อร์เร้นท โพลิทิ๊ค่อล ธอท อีส)
Your wife’s a phenomenal asset, your trump card
(ยุร ไว๊ฟ ซา ฟินนอมอิแน็ล แอ๊สเส็ท , ยุร ทรัมพ ค้าร์ด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

[Peron and Aides:]
([ เพเริน แอนด์ Aides : ])
Let’s hear it for the Rainbow Tour
(เล็ท เฮียร อิท ฟอร์ เดอะ เรนโบว์ ทัวร์)
It’s been an incredible success
(อิทซ บีน แอน อินเคร๊ดิเบิ้ล ซัคเซสส)
We weren’t quite sure, we had a few doubts
(วี เวินท์ ไคว๊ ชัวร์ , วี แฮ็ด อะ ฟิว เดาท)

[Peron:] Will Evita win through?
([ เพเริน : ] วิล Evita วิน ทรู)
[Aides:] But the answer is yes
([ Aides : ] บั๊ท ดิ แอ๊นเซ่อร อีส เย็ซ)

[Peron:]
([ เพเริน : ])
There you are, I told you so
(แดร์ ยู อาร์ , ไอ โทลด ยู โซ)
Makes no difference where she goes
(เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ แวร์ ชี โกซ)
The whole world over just the same
(เดอะ โฮล เวิลด โอ๊เฝ่อร จั๊สท เดอะ เซม)
Just listen to them call her name
(จั๊สท ลิ๊สซึ่น ทู เด็ม คอลลํ เฮอ เนม)
And who would underestimate the actress now?
(แอนด์ ฮู เวิด อันเดอะเรซทิเมท ดิ แอคทเร็ซ นาว)

[Che:]
([ ชี : ])
Now I don’t like to spoil a wonderful story
(นาว ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ทู สพอยล์ อะ วันเดอะฟุล สท๊อรี่)
But the news from Rome isn’t quite as good
(บั๊ท เดอะ นิว ฟรอม โรม อีสซึ่น ไคว๊ แอส กู๊ด)
She hasn’t gone down like they thought she would
(ชี แฮ็ซท กอน เดาน ไล๊ค เด ธอท ชี เวิด)
Italy’s unconvinced by Argentine glory
(อีทอะลิ unconvinced บาย อาเจ็นไทน กล๊อรี่)
They equate Peron with Mussolini, can’t think why
(เด equate เพเริน วิธ Mussolini , แค็นท ทริ๊งค วาย)

[Eva:]
([ อีว่า : ])
Did you hear that? They called me a whore!
(ดิด ยู เฮียร แดท เด คอลลํ มี อะ โฮ !)
They actually called me a whore!
(เด แอคชัวลิ คอลลํ มี อะ โฮ !)

[Italian admiral:]
([ อิแทลแย็น แอดมิแร็ล : ])
But Signora Peron it’s an easy mistake
(บั๊ท ซีนโยระ เพเริน อิทซ แอน อีสอิ มิสเท้ค)
I’m still called an admiral
(แอม สทิลล คอลลํ แอน แอดมิแร็ล)
Yet I gave up the sea long ago
(เย๊ท ไอ เกฝ อั๊พ เดอะ ซี ลอง อะโก)

[Aide #2:]
([ Aide #2 : ])
More bad news from Rome; she met with the Pope
(โม แบ้ด นิว ฟรอม โรม ; ชี เม็ท วิธ เดอะ โพ๊พ)
She only got a rosary, a kindly word
(ชี โอ๊นลี่ ก็อท ดา โรสะริ , อะ ไคนดลิ เวิร์ด)
[Che:]
([ ชี : ])
I wouldn’t say the Holy Father gave her the bird
(ไอ วูดดึ่น เซย์ เดอะ โฮ๊ลี่ ฟ๊าเท่อร เกฝ เฮอ เดอะ เบิร์ด)
But papal decorations, never a hope
(บั๊ท เพแพ็ล เดโคะเรฌัน , เน๊เฝ่อร์ รา โฮพ)
[Aide #1:]
([ Aide #1 : ])
She still looked the part at St. Peter’s, caught the eye
(ชี สทิลล ลุ๊ค เดอะ พาร์ท แอ็ท เอ็ซท พีเทอะ , คอท ดิ อาย)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Peron:] Will Evita win through?
([ เพเริน : ] วิล Evita วิน ทรู)
[Aides:] But the answer is …
([ Aides : ] บั๊ท ดิ แอ๊นเซ่อร อีส)
[Che:] A qualified
([ ชี : ] อะ ควอลอิไฟด)
[Aides:] Yes
([ Aides : ] เย็ซ)

[Che:]
([ ชี : ])
Eva started well, no question, in France
(อีว่า สท๊าร์ท เวลล , โน เคว๊สชั่น , อิน ฟรานซ)
Shining like a sun through the post-war haze
(ชายนิง ไล๊ค เก ซัน ทรู เดอะ โพสท วอร์ เฮส)
A beautiful reminder of the care-free days
(อะ บยูทิฟุล ริไมนเดอะ อ็อฝ เดอะ แคร์ ฟรี เดย์)
She nearly captured the French, she sure had the chance
(ชี เนียลิ แค๊พเจ้อรํ เดอะ ฟเร็นช , ชี ชัวร์ แฮ็ด เดอะ แช้นซํ)
But she suddenly seemed to lose interest
(บั๊ท ชี ซั๊ดเด้นลี่ ซีม ทู ลู้ส อิ๊นเทรสท)
She looked tired
(ชี ลุ๊ค ไทร์)

[Che:]
([ ชี : ])
Face the facts, the Rainbow’s starting to fade
(เฟซ เดอะ แฟคท , เดอะ เรนโบว์ ซทาททิง ทู เฟด)
I don’t think she’ll make it to England now
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค เชลล์ เม้ค กิด ทู อีงกแล็นด นาว)

[Aide #1:]
([ Aide #1 : ])
It wasn’t on the schedule anyhow
(อิท วอสซึ้น ออน เดอะ สเค๊ดดูล เอนอิเฮา)

[Che:]
([ ชี : ])
You’d better get out the flags and fix a parade
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เอ๊าท เดอะ แฟล๊ก แซน ฟิกซ์ อะ พาเหรด)
Some kind of coming home in triumph is required
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ คัมอิง โฮม อิน ไทร๊อั้มฟ อีส รีไควร์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Aide #2:] Would Evita win through?
([ Aide #2 : ] เวิด Evita วิน ทรู)
[Aide #1:] And the answer is
([ Aide #1 : ] แอนด์ ดิ แอ๊นเซ่อร อีส)
[Aide #2:] Yes
([ Aide #2 : ] เย็ซ)
[Che:] And no
([ ชี : ] แอนด์ โน)
[Aides:] And yes
([ Aides : ] แอนด์ เย็ซ)
[Che:] And no
([ ชี : ] แอนด์ โน)
[Aides:] And yes
([ Aides : ] แอนด์ เย็ซ)
[Che:] No
([ ชี : ] โน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Aides:] Would Evita win through? But the answer is
([ Aides : ] เวิด Evita วิน ทรู บั๊ท ดิ แอ๊นเซ่อร อีส)
[Aide #2:] Yes
([ Aide #2 : ] เย็ซ)
[Aide #1:] Yes
([ Aide #1 : ] เย็ซ)
[Aide #2:] Yes
([ Aide #2 : ] เย็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rainbow Tour คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น