เนื้อเพลง I Don’t Mind คำอ่านไทย Ashanti

I’mma tell y’all
( แอมมา เทลล ยอล)
I’mma tell y’all a story
(แอมมา เทลล ยอล อะ สท๊อรี่)
It’s about a girl
(อิทซ อะเบ๊าท ดา เกิร์ล)
Mmm, I can’t even say a girl
(อึม , ไอ แค็นท อี๊เฝ่น เซย์ อะ เกิร์ล)
She some’in’ more like
(ชี somein โม ไล๊ค)
She’s more like an angel
(ชี โม ไล๊ค แอน แอ๊งเจล)
Hmm…
(อึม)
Tell you her name
(เทลล ยู เฮอ เนม)
Ashanti
(เอสแชนที)
Princess
(พรีนเซ็ซ)

I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
I wanna hold you
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

And let me love you
(แอนด์ เล็ท มี ลัฝ ยู)
Let me hold you
(เล็ท มี โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

If you touch me here
(อิ๊ฟ ยู ทั๊ช มี เฮียร)
I don’t mind, oh, no
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , โอ , โน)
And if you kiss me neck
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู คิซ มี เน็ค)
Baby, I don’t mind, oh, no
(เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , โอ , โน)

I feel this tingling feelin’
(ไอ ฟีล ดิส ทิงงิง ฟีลิน)
Runnin’ up and down my spine
(รูนนิน อั๊พ แอนด์ เดาน มาย ซไพน)
So baby, let me love you
(โซ เบ๊บี้ , เล็ท มี ลัฝ ยู)

I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
I wanna hold you
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

And let me love you
(แอนด์ เล็ท มี ลัฝ ยู)
Let me hold you
(เล็ท มี โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

If you rub my back
(อิ๊ฟ ยู รับ มาย แบ็ค)
Baby, I won’t mind, oh, no, mmm
(เบ๊บี้ , ไอ ว็อนท ไมนด์ , โอ , โน , อึม)
And if you kiss my lips
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู คิซ มาย ลิพ)
Baby, I won’t mind, oh, no
(เบ๊บี้ , ไอ ว็อนท ไมนด์ , โอ , โน)

I will feel your heartbeat next to mine
(ไอ วิล ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท เน๊กซท ทู ไมน์)
And slide right past my thighs
(แอนด์ สไล๊ด ไร๊ท พาสท์ มาย ไธ)
So baby, let me love you
(โซ เบ๊บี้ , เล็ท มี ลัฝ ยู)

I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
I wanna hold you
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

And let me love you
(แอนด์ เล็ท มี ลัฝ ยู)
Let me hold you
(เล็ท มี โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
I wanna hold you
(ไอ วอนนา โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

And let me love you
(แอนด์ เล็ท มี ลัฝ ยู)
Let me hold you
(เล็ท มี โฮลด์ ยู)
Baby, I wanna kiss you
(เบ๊บี้ , ไอ วอนนา คิซ ยู)
I wish you would look into my eyes
(ไอ วิ๊ช ยู เวิด ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Mind คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น