เนื้อเพลง Ballin’ On A Budget คำอ่านไทย Nappy Roots

[Ron Clutch]
( [ รอน คลัทซ์ ])
I’m just a, big bang baller on a budget
(แอม จั๊สท ดา , บิ๊ก แบง บอลเลอ ออน อะ บั๊ดเจ๊ท)
Dank weed, smokin like ” f*ck it ”
(แด็งค วี , สโมกิน ไล๊ค ” ฟัค อิท “)
City slicker, country n*gga, reppin straight from Kentucky
(ซิ๊ที่ สลิกเกอร์ , คั๊นทรี่ เอ็น *gga , เพพพิน สเทร๊ท ฟรอม เคนทัคกี่)
Horseshoes and rabbit paws flossin, chicken closs for the lucky
(Horseshoes แซน แร๊บบิท พอ ฟอสซิน , ชีคเค็น closs ฟอร์ เดอะ ลัคคิ)
40 flowers, Range Rovers, so they know the tailpipe’s rusted
(40 ฟล๊าวเว่อร์ , เร๊นจ โรฝเออะ , โซ เด โนว์ เดอะ tailpipes รัสท)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Country cookin, dog fightin, big-body ridin
(คั๊นทรี่ คุ๊คกิน , ด้อกก ไฟท์ดิน , บิ๊ก บ๊อดี้ ริดอิน)
Chillin like a mug in Western Kentuck’, showin love
(ชิลลิน ไล๊ค เก มัก อิน เวซเทิน Kentuck , โชว์วิน ลัฝ)
Summertime a funner time, smoke and gunner time
(ซัมเมอร์ไทม์ อะ funner ไทม์ , สโม๊ค แอนด์ กันเนอะ ไทม์)
Sippin Sprite and somethin dark, every f*ckin time
(ซิบปิ่น ซพไรท แอนด์ ซัมติน ด๊าร์ค , เอ๊เฝอร์รี่ ฟัคin ไทม์)

[Scales]
([ สเคล ])
Uhh, okay watch how the po’ folk ball
(อา , โอเค ว๊อทช ฮาว เดอะ โพ โฟล้ค บอล)
Stomp through to mall in my overalls, the black Girbaud
(สตอมพฺ ทรู ทู มอลล์ อิน มาย โอ๊เฝ่อร์ออล , เดอะ แบล๊ค Girbaud)
No pager, no cellphone, no access at all
(โน เฝน , โน เซลโฟน , โน แอ๊คเซส แอ็ท ดอร์)
Just a pack of Dutch Masters and a pint of alcohol
(จั๊สท ดา แพ็ค อ็อฝ ดัช ม๊าสเต้อร์ แซน อะ ไพนท อ็อฝ แอลโคะฮ็อล)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
My hooptie, with a down crew like Boots said
(มาย hooptie , วิธ อะ เดาน ครู ไล๊ค บู๊ท เซ็ด)
You don’t +Perm+, +F*ck a+ fade
(ยู ด้อนท์ +เพริม + , +ฟัค อะ.-+ เฟด)
let my hair swang back and forth like a germ
(เล็ท มาย แฮร์ ซวัง แบ็ค แอนด์ โฟธ ไล๊ค เก เจิม)
Ill n*gga with sick sh*t, pull out this and stick it in this thick chick
(อิลล เอ็น *gga วิธ ซิ๊ค ฌะ *ที , พูลล เอ๊าท ดิส แซน สทิ๊ค อิท อิน ดิส ทริ๊ค ชิค)
Baby mama drama, child support court and ain’t worth the biscuit
(เบ๊บี้ มามะ ดร๊าม่า , ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท คอร์ท แอนด์ เอน เวิร์ธ เดอะ บิ๊สกิต)

[Chorus: Skinny]
([ ค๊อรัส : ซคีนอิ ])
Whattcha know about them backwood country folk?
(Whattcha โนว์ อะเบ๊าท เด็ม backwood คั๊นทรี่ โฟล้ค)
Whattcha know about the ‘Lac bone hundred spoke?
(Whattcha โนว์ อะเบ๊าท เดอะ แล็ค โบน ฮั๊นเดร็ด ซโพค)
Jimmy Crack Corn; no fade, no comb
(จิมมี่ แคร๊ค คอร์น ; โน เฟด , โน โคมบํ)
Whattcha know about ballin on a budget bro?
(Whattcha โนว์ อะเบ๊าท บอลลิน ออน อะ บั๊ดเจ๊ท โบร)
I’m just ballin on a budget yeaga [yeaga]
(แอม จั๊สท บอลลิน ออน อะ บั๊ดเจ๊ท yeaga [ yeaga ])
I’m just ballin on a budget yeaga [yeaga]
(แอม จั๊สท บอลลิน ออน อะ บั๊ดเจ๊ท yeaga [ yeaga ])
I’m just ballin on a budget yeaga [yeaga]
(แอม จั๊สท บอลลิน ออน อะ บั๊ดเจ๊ท yeaga [ yeaga ])
It’s the N the A the P-P-Y
(อิทซ เดอะ เอ็น ดิ อะ เดอะ พี พี วาย)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Pull up, dead horns on the hood of my truck
(พูลล อั๊พ , เด้ด ฮอร์น ออน เดอะ ฮุด อ็อฝ มาย ทรั๊ค)
Kentucky Mud on my shoes and my socks
(เคนทัคกี่ มัด ออน มาย ชู แซน มาย ซ๊อค)
Hungry Jack, pheffer tryna stuff some food in my gut
(ฮั๊งกรี้ แจ็ค , pheffer ทายนา สทั๊ฟฟ ซัม ฟู้ด อิน มาย กัท)
Country cat in the cowboy hat
(คั๊นทรี่ แค๊ท อิน เดอะ แควบอย แฮ็ท)
I’m front to back put the house on that
(แอม ฟร๊อนท ทู แบ็ค พุท เดอะ เฮ้าส ออน แดท)

[Ron Clutch]
([ รอน คลัทซ์ ])
Candied yams, chitlins, greens, and smoked country ham
(แคนดิด แย็ม , ชีทลินส , กรีน , แอนด์ สโม๊ค คั๊นทรี่ แฮ็ม)
Chicken wings, cornbread, gran in the kitchen throwin down
(ชีคเค็น วิง , cornbread , gran อิน เดอะ คิ๊ทเช่น โตวอิน เดาน)
Eat good, tryna smoke somethin, run up on a pound
(อี๊ท กู๊ด , ทายนา สโม๊ค ซัมติน , รัน อั๊พ ออน อะ เพานด)
Roll somethin, gut a vega tryna stuff it with a ounce
(โรลล ซัมติน , กัท ดา ฝีกะ ทายนา สทั๊ฟฟ อิท วิธ อะ อันซ)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Hummin, mama cookin that mean it’s Sunday mo’nin
(ฮัมมิน , มามะ คุ๊คกิน แดท มีน อิทซ ซันดิ monin)
Half a pint of bootleg gin, it keep my goin
(ฮาล์ฟ อะ ไพนท อ็อฝ bootleg จิน , อิท คี๊พ มาย โกอิน)
Fat knot, [?] , bad daylight
(แฟท น็อท , [ ] , แบ้ด เดย์ไลท์)
Cigars and happy bags, man we stay right
(ซิกา แซน แฮ๊พพี่ แบ๊ก , แมน วี สเทย์ ไร๊ท)

[Scales]
([ สเคล ])
Aww man, we go back, like sweet pickle book clubs
(อาวว แมน , วี โก แบ็ค , ไล๊ค สวี้ท พิ๊คเคิ้ล บุ๊ค คลับ)
N*gga that was good love, summertime bathin in a foot tub
(เอ็น *gga แดท วอส กู๊ด ลัฝ , ซัมเมอร์ไทม์ บัทติน อิน อะ ฟุ้ท ทับ)
Damn that sh*t hurt, and my jams in that shirt
(แดมนํ แดท ฌะ *ที เฮิร์ท , แอนด์ มาย แจม ซิน แดท เชิ๊ร์ท)
Atari 26, one stick, never worked
(อทาริ 26 , วัน สทิ๊ค , เน๊เฝ่อร์ เวิ๊ร์ค)

[Chorus: Skinny]
([ ค๊อรัส : ซคีนอิ ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Comin up in the woods, all I did was run barefoot
(คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ วู๊ด , ออล ไอ ดิด วอส รัน barefoot)
Ne’er could comb my hair good
(Neer เคิด โคมบํ มาย แฮร์ กู๊ด)
My hairline grew like ten pound vines
(มาย hairline กรู ไล๊ค เท็น เพานด ไฝน์)
‘Tween my rib and my underware
(Tween มาย ริบ แอนด์ มาย underware)
It’s still a thin brown line, sh*t
(อิทซ สทิลล อะ ทริน บราวนํ ไลน์ , ฌะ *ที)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Chores did, and ma work out on the clothin line
(โช ดิด , แอนด์ มา เวิ๊ร์ค เอ๊าท ออน เดอะ โครอิน ไลน์)
Cool as sh*t, country boys out on the grind
(คูล แอส ฌะ *ที , คั๊นทรี่ บอย เอ๊าท ออน เดอะ ไกรนด)
River views, picknic, big ticks covered the place
(ริ๊เฝ่อร์ ฝิว , picknic , บิ๊ก ทิค โค๊ฝเฝ่อร์ เดอะ เพลส)
Folks visit, and make it apparent to come back again
(โฟล้ค ฝิ๊สิท , แอนด์ เม้ค กิด แอ็พแพเร็นท ทู คัม แบ็ค อะเกน)

[Scales]
([ สเคล ])
Look here, see I smoke like a fire and a drink like a fish
(ลุ๊ค เฮียร , ซี ไอ สโม๊ค ไล๊ค เก ไฟเออะร แอนด์ อะ ดริ๊งค ไล๊ค เก ฟิช)
That’s it, ecstasy just ain’t on my list
(แด้ท ซิท , เอคซทะซิ จั๊สท เอน ออน มาย ลิสท)
No comb, no brush, no fade, no pick
(โน โคมบํ , โน บรัช , โน เฟด , โน พิค)
No sh*t, no hair and you get no d*ck
(โน ฌะ *ที , โน แฮร์ แอนด์ ยู เก็ท โน ดี *ck)

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Now we love them gals that love themselves, them southern belles
(นาว วี ลัฝ เด็ม แก็ล แดท ลัฝ เฑ็มเซลฝส , เด็ม ซัฑเอิน เบ็ล)
Them Clydesdale Kentucky gals, with muddy tails
(เด็ม Clydesdale เคนทัคกี่ แก็ล , วิธ มัดดิ เทล)
We cut them gals, no veils, no wedding bells
(วี คัท เด็ม แก็ล , โน เฝล , โน เว๊ดดิ้ง เบลล์)
Trick on cheap hotels, KY gels and nothin else
(ทริ๊ค ออน ชี๊พ โฮเท็ล , KY เจ็ล แซน นอทติน เอ๊ลส)

[Chorus: Skinny]
([ ค๊อรัส : ซคีนอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ballin’ On A Budget คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น