เนื้อเพลง Get Up คำอ่านไทย R.E.M.

Sleep delays my life [get up, get up]
( สลี๊พ ดีเลย์ มาย ไล๊ฟ [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
Where does time go? [get up, get up, get up]
(แวร์ โด ไทม์ โก [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
Sleep, sleep, sleepy head [get up, get up, get up]
(สลี๊พ , สลี๊พ , ซลีพอิ เฮด [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
Wake it up…up [get up, get up]
(เว้ค กิด อั๊พ อั๊พ [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
You’ve got all your life [way up ahead] [get up, get up, get up]
(ยู๊ฟ ก็อท ดอร์ ยุร ไล๊ฟ [ เวย์ อั๊พ อะเฮด ] [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])

Dreams they complicate my life [Dreams they complement my life]
(ดรีม เด ค๊อมพลิเขท มาย ไล๊ฟ [ ดรีม เด ค๊อมพลีเม้นท มาย ไล๊ฟ ])

I’ve seen you laying pined [get up, get up]
(แอฝ ซีน ยู เลยิง พิน [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
I’ve seen you laying pined [get up, get up]
(แอฝ ซีน ยู เลยิง พิน [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
Life is rough…rough [get up, get up, get up]
(ไล๊ฟ อีส รั๊ฟ รั๊ฟ [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
I’ve seen you laying down [get up]
(แอฝ ซีน ยู เลยิง เดาน [ เก็ท อั๊พ ])
With the loving kind [get up, get up]
(วิธ เดอะ ลัฝอิง ไคนด์ [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])
I know life is hard…hard [where goes your time?]
(ไอ โนว์ ไล๊ฟ อีส ฮาร์ด ฮาร์ด [ แวร์ โกซ ยุร ไทม์ ])
Where to turn? Where to turn?
(แวร์ ทู เทิร์น แวร์ ทู เทิร์น)

Dreams they complicate my life [Dreams they complement my life]
(ดรีม เด ค๊อมพลิเขท มาย ไล๊ฟ [ ดรีม เด ค๊อมพลีเม้นท มาย ไล๊ฟ ])

Dreamtime…
(Dreamtime)

Dreams they complicate my life [Dreams they complement my life]
(ดรีม เด ค๊อมพลิเขท มาย ไล๊ฟ [ ดรีม เด ค๊อมพลีเม้นท มาย ไล๊ฟ ])
This time, no escape, I wake up. [get up, get up]
(ดิส ไทม์ , โน เอสเขพ , ไอ เว้ค อั๊พ [ เก็ท อั๊พ , เก็ท อั๊พ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Up คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น