เนื้อเพลง Slow Me Down คำอ่านไทย Default

Oh this time is right
( โอ ดิส ไทม์ อีส ไร๊ท)
Oh but I’m wound too tight
(โอ บั๊ท แอม วูนด์ ทู ไท๊ท)
Never keep, never sleep, never find all the time
(เน๊เฝ่อร์ คี๊พ , เน๊เฝ่อร์ สลี๊พ , เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ออล เดอะ ไทม์)
that I need just to stay in line
(แดท ไอ นี๊ด จั๊สท ทู สเทย์ อิน ไลน์)
Got to go, got to throw all the crap to the side
(ก็อท ทู โก , ก็อท ทู โธรว์ ออล เดอะ แครพ ทู เดอะ ไซด์)
so that I’m never left by the wayside
(โซ แดท แอม เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท บาย เดอะ เวย์ไซด์)

Hold on, wait a minute can’t leave here
(โฮลด์ ออน , เว้ท ดา มิ๊หนิท แค็นท ลี๊ฝ เฮียร)
And then she broke down
(แอนด์ เด็น ชี บโรค เดาน)

No
(โน)
Can’t hold me down
(แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Can’t slow me down
(แค็นท สโลว์ มี เดาน)

Oh stop stepping in my way
(โอ สท๊อพ สเต๊ปพิง อิน มาย เวย์)
Not quite what I thought you’d say
(น็อท ไคว๊ ว๊อท ไอ ธอท ยูต เซย์)
Never find, never mind, never peace god at least
(เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ , เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ , เน๊เฝ่อร์ พี๊ซ ก๊อด แอ็ท ลีซท)
give me strength just for one more try
(กี๊ฝ มี ซทเร็งธ จั๊สท ฟอร์ วัน โม ธราย)
Got to give, need to live long enough just to say
(ก็อท ทู กี๊ฝ , นี๊ด ทู ไล้ฝ ลอง อีน๊าฟ จั๊สท ทู เซย์)
that I stayed to the end of the big time
(แดท ไอ สเทย์ ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ บิ๊ก ไทม์)

Hold on wait a minute can’t stay here
(โฮลด์ ออน เว้ท ดา มิ๊หนิท แค็นท สเทย์ เฮียร)
And then she broke down
(แอนด์ เด็น ชี บโรค เดาน)

No
(โน)
Can’t hold me down
(แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Can’t slow me down
(แค็นท สโลว์ มี เดาน)
No
(โน)
Never hold me down
(เน๊เฝ่อร์ โฮลด์ มี เดาน)
Never slow me down
(เน๊เฝ่อร์ สโลว์ มี เดาน)
No
(โน)

Never, never, never, never, never, never know,
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)
never slow, you can’t hold me down
(เน๊เฝ่อร์ สโลว์ , ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)
Never, never, never, never, never, never know,
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)
never hold, you can’t slow me down
(เน๊เฝ่อร์ โฮลด์ , ยู แค็นท สโลว์ มี เดาน)
Never, never, never, never, never, never know,
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)
never slow, you can’t hold me down
(เน๊เฝ่อร์ สโลว์ , ยู แค็นท โฮลด์ มี เดาน)

Can’t hold me down, can’t slow me down
(แค็นท โฮลด์ มี เดาน , แค็นท สโลว์ มี เดาน)
No
(โน)
Never hold me down, never slow me down
(เน๊เฝ่อร์ โฮลด์ มี เดาน , เน๊เฝ่อร์ สโลว์ มี เดาน)
No
(โน)
Can’t hold me down, can’t slow me down
(แค็นท โฮลด์ มี เดาน , แค็นท สโลว์ มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Me Down คำอ่านไทย Default

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น