เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Hanson

[I. Hanson, T. Hanson, Z. Hanson]
( [ ไอ แฮนเซิน , ที แฮนเซิน , ซี แฮนเซิน ])

I was holding on, now I’m letting go
(ไอ วอส โฮลดิง ออน , นาว แอม เลทดิง โก)
This is nothing more than a picture show
(ดิส ซิส นัธอิง โม แฑ็น อะ พิ๊คเจ้อร์ โชว์)
Everything I knew now I hardly know
(เอ๊วี่ติง ไอ นยู นาว ไอ ฮาดลิ โนว์)
Busy keeping less never getting more
(บี๊ซี่ คีพอิง เลซ เน๊เฝ่อร์ เกดดดิ้ง โม)

One more nickel dime I’m out the door
(วัน โม นีคเค็ล ไดม แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์)
This kind of life I can’t afford
(ดิส ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ ไอ แค็นท แอฟฟอร์ด)

I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
There’s something to believe
(แดร์ ซัมติง ทู บีลี๊ฝ)
I would live only
(ไอ เวิด ไล้ฝ โอ๊นลี่)
Just to believe
(จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
Oh, I’d love to believe
(โอ , อาย ลัฝ ทู บีลี๊ฝ)
It’s not only me that’s longing
(อิทซ น็อท โอ๊นลี่ มี แด้ท ลองอิง)
Only just to believe
(โอ๊นลี่ จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
‘Cause I want to believe
(ค๊อส ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)

Can’t put my mind at ease with the words I say
(แค็นท พุท มาย ไมนด์ แอ็ท อี๊ส วิธ เดอะ เวิร์ด ซาย เซย์)
Trying to get myself to get out of my way
(ทไรอิง ทู เก็ท ไมเซลฟ ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เวย์)
Birds in the trees just make me depressed
(เบิร์ด ซิน เดอะ ทรี จั๊สท เม้ค มี ดีเพรส)
Seeing sunny skies, feeling emptiness
(ซีอิง ซันนิ สกาย , ฟีลอิง เอมทิเน็ซ)

Layers of lies just seem to fold
(เลเออะ อ็อฝ ไล จั๊สท ซีม ทู โฟลด)
This kind of life is all I know
(ดิส ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ อีส ซอร์ ไอ โนว์)

I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
There’s something to believe
(แดร์ ซัมติง ทู บีลี๊ฝ)
I would live only
(ไอ เวิด ไล้ฝ โอ๊นลี่)
Just to believe
(จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
Oh, I’d love to believe
(โอ , อาย ลัฝ ทู บีลี๊ฝ)
It’s not only me that’s longing
(อิทซ น็อท โอ๊นลี่ มี แด้ท ลองอิง)
Only just to believe
(โอ๊นลี่ จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
‘Cause I want to believe
(ค๊อส ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)

Murder wears a friendly smile
(เม๊อร์เด้อร์ แวร์ ซา ฟเรนดลิ สไมล์)
Like the perfect end in a plastic vial
(ไล๊ค เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เอ็นด อิน อะ พแลซทิค ไฝแอ็นด)
No pain
(โน เพน)
Sorry I can’t seem to stay
(ซ๊อรี่ ไอ แค็นท ซีม ทู สเทย์)
But this bird was meant to fly away
(บั๊ท ดิส เบิร์ด วอส เม็นท ทู ฟลาย อะเวย์)
Fly away, fly away
(ฟลาย อะเวย์ , ฟลาย อะเวย์)

Layers of lies just seem to fold
(เลเออะ อ็อฝ ไล จั๊สท ซีม ทู โฟลด)
This kind of life is all I know
(ดิส ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ฟ อีส ซอร์ ไอ โนว์)

I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
There’s something to believe
(แดร์ ซัมติง ทู บีลี๊ฝ)
I would live only
(ไอ เวิด ไล้ฝ โอ๊นลี่)
Just to believe
(จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
Oh, I’d love to believe
(โอ , อาย ลัฝ ทู บีลี๊ฝ)
It’s not only me that’s longing
(อิทซ น็อท โอ๊นลี่ มี แด้ท ลองอิง)
Only just to believe
(โอ๊นลี่ จั๊สท ทู บีลี๊ฝ)
‘Cause I want to believe
(ค๊อส ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
I want to believe
(ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)

I will believe
(ไอ วิล บีลี๊ฝ)
I’d love to believe
(อาย ลัฝ ทู บีลี๊ฝ)
I can believe in something
(ไอ แคน บีลี๊ฝ อิน ซัมติง)
I will believe
(ไอ วิล บีลี๊ฝ)
I’d love to believe
(อาย ลัฝ ทู บีลี๊ฝ)
I can’t believe in nothing
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิน นัธอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น