เนื้อเพลง P.E. 2000 คำอ่านไทย Diddy feat Hurricane G

[Hurricane G]
( [ เฮอริเคน จี ])
Hey yo Puff, check this out pa
(เฮ โย พัฟ , เช็ค ดิส เอ๊าท พา)
I’m tired of n*ggas hating on a mutha f**ka
(แอม ไทร์ อ็อฝ เอ็น *ggas เฮดติง ออน อะ มาตดา เอฟ **คา)
Let’s take it to the next millennium on these b*tches
(เล็ท เท้ค กิด ทู เดอะ เน๊กซท มิลเล๊นเนี่ยม ออน ฑิส บี *tches)
You got to keep bubblin on em
(ยู ก็อท ทู คี๊พ บั๊บบลิน ออน เอ็ม)
Platinum doublin on em, f**k these n*ggas
(พแลทนัม doublin ออน เอ็ม , เอฟ **เค ฑิส เอ็น *ggas)
Hey yo, I bumped into these cat an’ they was like,
(เฮ โย , ไอ บั๊มพํ อิ๊นทู ฑิส แค๊ท แอน เด วอส ไล๊ค ,)
” Yeah, what up wit that n*gga Puff he swear he nice ”
(” เย่ , ว๊อท อั๊พ วิท แดท เอ็น *gga พัฟ ฮี สแวร์ ฮี ไน๊ซ์ “)
I said yo, the brother dont swear he nice he knows he nice
(ไอ เซ็ด โย , เดอะ บร๊าเท่อรํ ด้อนท์ สแวร์ ฮี ไน๊ซ์ ฮี โนว์ ฮี ไน๊ซ์)
You public enemy number one right now
(ยู พับลิค เอ๊นนิมี่ นั๊มเบ้อร์ วัน ไร๊ท นาว)
But F**k that there spit that hydro-ghetto sh*t
(บั๊ท เอฟ **เค แดท แดร์ ซพิท แดท ไฮดโระ เกทโท ฌะ *ที)

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
Let’s go
(เล็ท โก)
That’s that sh*t right here, whom shall I fear
(แด้ท แดท ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร , ฮูม แชลล์ ไอ เฟียร์)
Throw your guns in the air
(โธรว์ ยุร กัน ซิน ดิ แอร์)
Socialize, get down, let your ssoouull lead the way
(โซแฌะไลส , เก็ท เดาน , เล็ท ยุร ssoouull ลี๊ด เดอะ เวย์)
Cause i’m that enemy that you can’t see
(ค๊อส แอม แดท เอ๊นนิมี่ แดท ยู แค็นท ซี)
But you wanna be you ain’t sh*t to me
(บั๊ท ยู วอนนา บี ยู เอน ฌะ *ที ทู มี)
Playa, It ain’t hard for you to get to me
(พอลเย , อิท เอน ฮาร์ด ฟอร์ ยู ทู เก็ท ทู มี)
Playa, my real dogs they’ll spit for me
(พอลเย , มาย เรียล ด้อกก เด๊ว ซพิท ฟอร์ มี)
So if you want whats mine, you gots to have the heart
(โซ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ว๊อท ไมน์ , ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เดอะ ฮาร์ท)
I’ve seen em come and I’ve seen em part
(แอฝ ซีน เอ็ม คัม แอนด์ แอฝ ซีน เอ็ม พาร์ท)
If you ain’t want beef then why did you start?
(อิ๊ฟ ยู เอน ว้อนท บี๊ฟ เด็น วาย ดิด ยู สท๊าร์ท)
Front from the light catch shots after dark
(ฟร๊อนท ฟรอม เดอะ ไล๊ท แค็ทช ฌ็อท แอ๊ฟเท่อร ด๊าร์ค)
Suffer, duck or you’ll catch these
(ซั๊ฟเฟ่อร์ , ดั๊ค ออ โยว แค็ทช ฑิส)
On the spot, red dots make em all believe
(ออน เดอะ สพอท , เร้ด ดอท เม้ค เอ็ม ออล บีลี๊ฝ)
Ain’t nobody kicking the rhymes like these
(เอน โนบอดี้ คิคกิ้ง เดอะ ไรม ไล๊ค ฑิส)
See I do the things that they can’t achieve
(ซี ไอ ดู เดอะ ทริง แดท เด แค็นท อะชี้ฝ)
So don’t start bassin’ n’ I’ll start pacing
(โซ ด้อนท์ สท๊าร์ท bassin เอ็น อิลล สท๊าร์ท เพซซิง)
Bets on that you’ll be disgracing
(เบ๊ท ออน แดท โยว บี ดีเกสซิ้ง)
More hotter than the sun
(โม ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
I’m living on the run
(แอม ลีฝอิง ออน เดอะ รัน)
Because i’m public enemy number one
(บิคอส แอม พับลิค เอ๊นนิมี่ นั๊มเบ้อร์ วัน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

One,One,One,One,One
(วัน , วัน , วัน , วัน , วัน)
One,One,One,One,One
(วัน , วัน , วัน , วัน , วัน)

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
Let me ask you, what you got against me?
(เล็ท มี อาสคฺ ยู , ว๊อท ยู ก็อท อะเก๊นสท มี)
Is it my girl or is it the bentley?
(อีส ซิท มาย เกิร์ล ออ อีส ซิท เดอะ เบนลี่)
Is it my house or maybe its all three
(อีส ซิท มาย เฮ้าส ออ เมบี อิทซ ซอร์ ทรี)
I just came up and you’re all against me
(ไอ จั๊สท เคม อั๊พ แอนด์ ยัวร์ ออล อะเก๊นสท มี)
Now ask yourself, why is he number one?
(นาว อาสคฺ ยุรเซลฟ , วาย อีส ฮี นั๊มเบ้อร์ วัน)
Now ask yourself, who’s done what he’s done?
(นาว อาสคฺ ยุรเซลฟ , ฮู ดัน ว๊อท อีส ดัน)
Then ask yourself, you’re fit for the long run?
(เด็น อาสคฺ ยุรเซลฟ , ยัวร์ ฟิท ฟอร์ เดอะ ลอง รัน)
You think its a game cause you f**ked the wrong one
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซา เกม ค๊อส ยู เอฟ **ked เดอะ รอง วัน)
Always with God and I don’t swing solo
(ออลเว วิธ ก๊อด แอนด์ ดาย ด้อนท์ สวิง โซ๊โล่)
Never back down when I gotta throw dolo
(เน๊เฝ่อร์ แบ็ค เดาน เว็น นาย กอททะ โธรว์ dolo)
Wanna see me out, but I just won’t go though
(วอนนา ซี มี เอ๊าท , บั๊ท ไอ จั๊สท ว็อนท โก โธ)
Pretty young things wanna have my photo
(พริ๊ทที่ ยัง ทริง วอนนา แฮ็ฝ มาย โฟโท)
One in the room hangin’ on the wall
(วัน อิน เดอะ รูม แฮนจิ้น ออน เดอะ วอลล์)
In rememberance that I rocked ’em all
(อิน rememberance แดท ไอ ร๊อค เอ็ม ออล)
Got no time for those that think small
(ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โฑส แดท ทริ๊งค สมอลล์)
Grill me in the club cause they can’t ball
(กริลล์ มี อิน เดอะ คลับ ค๊อส เด แค็นท บอล)
Hate shot callers
(เฮท ฌ็อท คอลเลอะ)
Hate them ballers
(เฮท เด็ม บอลเลอ)
Back in control now I call orders
(แบ็ค อิน คอนโทรล นาว ไอ คอลลํ อ๊อร์เด้อร์)
It’s no fun fleeing under the gun
(อิทซ โน ฟัน fleeings อั๊นเด้อร เดอะ กัน)
Cause they got me public enemy number one
(ค๊อส เด ก็อท มี พับลิค เอ๊นนิมี่ นั๊มเบ้อร์ วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
All you s*ckers, liars, court testifiers
(ออล ยู เอส *ckers , ไลอ้าร , คอร์ท testifiers)
Wanna infiltrate and break my empire
(วอนนา อินฟีลทเรท แอนด์ เบร๊ค มาย เอ๊มไพร์)
I spit lines, hit rhymes
(ไอ ซพิท ไลน์ , ฮิท ไรม)
Keep dimes sweating
(คี๊พ ไดม sweatings)
Giving them the juice that they’re not gettin’
(กีฝวิง เด็ม เดอะ จู้ยซ แดท เดรว น็อท เกดดิน)
A bona fide playa, now who got the flavor
(อะ bona fide พอลเย , นาว ฮู ก็อท เดอะ ฟเลเฝอะ)
A non stop, rhythm rock, poetry sayer
(อะ นอน สท๊อพ , ริธึ่ม ร๊อค , โพเอ๊ทรี่ sayer)
I’m the life saver, the New York mayor
(แอม เดอะ ไล๊ฟ saver , เดอะ นิว ยอค เม๊เอ่อร์)
Before you try me, you better say your prayers
(บีฟอร์ ยู ธราย มี , ยู เบ๊ทเท่อร์ เซย์ ยุร พเรเออะ)
My word to the wise is: ” Do not cry ”
(มาย เวิร์ด ทู เดอะ ไว๊ส อีส : ” ดู น็อท คราย “)
You know that i’m gone then say don’t die
(ยู โนว์ แดท แอม กอน เด็น เซย์ ด้อนท์ ดาย)
I take what I find, put a beat to they rhyme
(ไอ เท้ค ว๊อท ไอ ไฟนด์ , พุท ดา บีท ทู เด ไรม)
Thought it was over but I crept from behind
(ธอท ดิธ วอส โอ๊เฝ่อร บั๊ท ไอ คแร็พท ฟรอม บีฮายน์)
Wanna try to stop me from speaking my mind
(วอนนา ธราย ทู สท๊อพ มี ฟรอม ซพีคอิง มาย ไมนด์)
Almost 2000 and running out of time
(อ๊อลโมสท 2000 แอนด์ รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
Almost to the point when I wanna bust nines
(อ๊อลโมสท ทู เดอะ พ๊อยท์ เว็น นาย วอนนา บัซท ไนน)
A lot of strange faces, I can only trust mine
(อะ ล็อท อ็อฝ สเทร๊งจ เฟซ , ไอ แคน โอ๊นลี่ ทรัสท ไมน์)
Soldiers in position all on the front line
(โซ๊ลเจ้อร์ ซิน โพซิ๊ชั่น ออล ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์)
Don’t make a move till I give them the sign
(ด้อนท์ เม้ค เก มู๊ฝ ทิลล์ ไอ กี๊ฝ เด็ม เดอะ ซายน)
Known as the poetical, lyrical, miracle son
(โนน แอส เดอะ โพะเอทอิแค็ล , ลีริแค็ล , มิ๊ราเคิ่ล ซัน)
Because i’m public enemy number one
(บิคอส แอม พับลิค เอ๊นนิมี่ นั๊มเบ้อร์ วัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Hurricane G]
([ เฮอริเคน จี ])
Yeah yeah, that’s right Puff
(เย่ เย่ , แด้ท ไร๊ท พัฟ)
That’s what I’m talkin about love
(แด้ท ว๊อท แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท ลัฝ)
Sparklin and glistenin on these motherf**kers
(Sparklin แอนด์ กิ๊ดซืนิน ออน ฑิส motherf**kers)
These n*ggas is walkin around like little b*tches
(ฑิส เอ็น *ggas ซิส วอคกิน อะราวนฺดฺ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล บี *tches)
Talkin about what you got and what they ain’t got
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท ว๊อท ยู ก็อท แอนด์ ว๊อท เด เอน ก็อท)
They got a little jealous and wanna bring you down
(เด ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เจลอัซ แซน วอนนา บริง ยู เดาน)
But f**k dat, they just mad
(บั๊ท เอฟ **เค แดซ , เด จั๊สท แม้ด)
Cause you got all the ladies
(ค๊อส ยู ก็อท ดอร์ เดอะ เลดิส)
And you pushin them bentleys, not mercedes, bentleys
(แอนด์ ยู พรุซชิน เด็ม เบนลี่ , น็อท เมอร์ซีดีส , เบนลี่)
You know? and thats just the way the story goes
(ยู โนว์ แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
And thats just the way the story goes
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
F**k you n*ggas and hoes
(เอฟ **เค ยู เอ็น *ggas แซน โฮ)

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
You think i’ma come this far and let you n*ggas stop me now?
(ยู ทริ๊งค แอมอา คัม ดิส ฟาร์ แอนด์ เล็ท ยู เอ็น *ggas สท๊อพ มี นาว)
Haha picture that….number one, number one, number one
(ฮาฮา พิ๊คเจ้อร์ แดท นั๊มเบ้อร์ วัน , นั๊มเบ้อร์ วัน , นั๊มเบ้อร์ วัน)
B-I-G forever… rock on
(บี ไอ จี ฟอเร๊เฝ่อร ร๊อค ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง P.E. 2000 คำอ่านไทย Diddy feat Hurricane G

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น