เนื้อเพลง You Are Everything RMX คำอ่านไทย Sisqo

SPOKEN YO, WE GONNA TRY SOMETHING A LITTLE DIFFERENT / YO, MAKE…MAKE MY VOICE A LITTLE MORE DISTORTED / YEAH, I DON’T KNOW IF THEY READY FOR THIS / VERSE 1 LAST NIGHT WE HAD AN ARGUMENT / AFTERWARDS I’M FEELIN PRETTY BENT / THEN I TOOK A DRINK / AND I DIDN’T THINK / WHAT WAS IN STORE FOR ME / YOU DON’T KNOW / YOU DON’T KNOW / HOW SHE’LL TAKE IT / TELL ME WHAT A SIMPLE MAN COULD DO / WILL SHE CHERISH YOUR HEART / WILL SHE BREAK IT / CAUSE YOU ARE EVERYTHING AND EVERYTHING IS YOU, SING / CHORUS YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / VERSE 2 BABY DON’T YOU PLAY ME / WHEN YOU’RE LOVIN ME / WHEN YOU’RE HOLDIN ME / AND OH WHAT YOU SAY TO ME / ARE YOU PLAYING ME / ARE YOU PLAYIN ME / YOU’RE EVERYTHING TO ME / THAT’S ONE REASON YOU WILL BE / THAT I WILL LOVE YOU ALWAYS / YOU DON’T KNOW / YOU DON’T KNOW / HOW SHE’LL TAKE IT / BABY TELL ME WHAT SHE DOES TO MAKE YOU DO / WILL SHE JAM / WILL SHE HARM / WILL SHE BREAK IT / CAUSE YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / CHORUS YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE…. / JA RULE YEAH, JA RULE AND DRU HILL N*GGA / BABY GIRL YOU TELLIN LIES / CAUSE WHEN I LOOKED IN YOUR FACE / I COULD SEE I’M ON YOU MIND / AND IT DON’T MATTER WHAT THEM HOES MAY SAY / I KNOW YOUR LOVE IS BLIND FOR ME / EVERY B*TCH NEEDS A THUG N*GGA IN THEIR LIFE / TRULY COULD IT BE / COULD IT BE / WELL DOES HE BE F*CKIN YOU / WHILE YOU LOVIN ME / IT DESTROYS YOU MENTALLY / THAT’S WHY YOU FREAK WITH ME FREQUENTLY / LOVE IS LIFE / NOKIO NAH N*GGA / LIFE IS LOVE / TAKE HER BACK / ICE HER UP / HAVE HER CHOICE / BETTER KEEP IN TOUCH / JA RULE N*GGA WHAT’S UP / NOKIO BEING NOKIO’S A BIT MUCH / I GOT B*TCHES OVERSEAS THAT LOVE TO F*CK / I GOT B*TCHES IN THE STATES THAT LOVE TO S*CK / SO WHAT THE F*CK YA’LL WANT FROM ME / GHETTO CELEBRITY FROM B-MORE / JA RULE MURDERER, DO OR DIE FROM THE NY / NOKIO NOW EVERYBODY GET RIGHT / N-O-K-I-O BABY / JA RULE R-U TO THE L-E BABY / AND YO LA-DI-DA TO THE B*TCH BABY / CAUSE YOU CAN’T RELATE TO ME / WHAT THE F*CK YOU WANT FROM ME / NOKIO LET THEM HOES KNOW NOT A THING / ICE THE WRISTS LIKE IT WAS RAIN / CAUSE YOU KNOW / [GIRL YOU ARE ME EVERYTHING / CHORUS YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU / YOU ARE EVERYTHING / AND EVERYTHING IS YOU /
( ซโพเค็น โย , วี กอนนะ ธราย ซัมติง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดีฟเฟอะเร็นท / โย , เม้ค เม้ค มาย ว๊อยซ์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ดิสถอร์ท / เย่ , ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ เด เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส / เฝิซ 1 ล๊าสท ไน๊ท วี แฮ็ด แอน อากิวเม็นท / อาฟเทอะเวิด แอม ฟีลิน พริ๊ทที่ เบ็นท / เด็น นาย ทุค กา ดริ๊งค / แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน ทริ๊งค / ว๊อท วอส ซิน สโทร์ ฟอร์ มี / ยู ด้อนท์ โนว์ / ยู ด้อนท์ โนว์ / ฮาว เชลล์ เท้ค กิด / เทลล มี ว๊อท ดา ซิ๊มเพิ่ล แมน เคิด ดู / วิล ชี เชริฌ ยุร ฮาร์ท / วิล ชี เบร๊ค อิท / ค๊อส ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู , ซิง / ค๊อรัส ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / เฝิซ 2 เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู เพลย์ มี / เว็น ยัวร์ ลัฝวิน มี / เว็น ยัวร์ โฮดดิน มี / แอนด์ โอ ว๊อท ยู เซย์ ทู มี / อาร์ ยู พเลนิ่ง มี / อาร์ ยู เพลย์ยิน มี / ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี / แด้ท วัน รี๊ซั่น ยู วิล บี / แดท ไอ วิล ลัฝ ยู ออลเว / ยู ด้อนท์ โนว์ / ยู ด้อนท์ โนว์ / ฮาว เชลล์ เท้ค กิด / เบ๊บี้ เทลล มี ว๊อท ชี โด ทู เม้ค ยู ดู / วิล ชี แจม / วิล ชี ฮาร์ม / วิล ชี เบร๊ค อิท / ค๊อส ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ค๊อรัส ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ / จา รูล เย่ , จา รูล แอนด์ DRU ฮิลล์ เอ็น *GGA / เบ๊บี้ เกิร์ล ยู เทลลิน ไล / ค๊อส เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร เฟซ / ไอ เคิด ซี แอม ออน ยู ไมนด์ / แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด็ม โฮ เมย์ เซย์ / ไอ โนว์ ยุร ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ ฟอร์ มี / เอ๊เฝอร์รี่ บี *TCH นี๊ด ซา ธัก เอ็น *GGA อิน แดร์ ไล๊ฟ / ทรูลิ เคิด ดิท บี / เคิด ดิท บี / เวลล โด ฮี บี ฟัคIN ยู / ไวล์ ยู ลัฝวิน มี / อิท เดสทรอย ยู เมนแท็ลลิ / แด้ท วาย ยู ฟรี๊ค วิธ มี ฟรีคเว็นทลิ / ลัฝ อีส ไล๊ฟ / NOKIO นาห์ เอ็น *GGA / ไล๊ฟ อีส ลัฝ / เท้ค เฮอ แบ็ค / ไอ๊ซ์ เฮอ อั๊พ / แฮ็ฝ เฮอ ช๊อยซํ / เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ อิน ทั๊ช / จา รูล เอ็น *GGA ว๊อท อั๊พ / NOKIO บีอิง NOKIOs ซา บิท มัช / ไอ ก็อท บี *TCHES โอ๊เฝ่อร์ซี แดท ลัฝ ทู ฟัค / ไอ ก็อท บี *TCHEs ซิน เดอะ สเทท แดท ลัฝ ทู เอส *CK / โซ ว๊อท เดอะ ฟัค ยอล ว้อนท ฟรอม มี / เกทโท ซิเลบริทิ ฟรอม บี โม / จา รูล เมอเดอะเรอะ , ดู ออ ดาย ฟรอม เดอะ NY / NOKIO นาว เอวี่บอดี้ เก็ท ไร๊ท / เอ็น โอ เค ไอ โอ เบ๊บี้ / จา รูล อาร์ ยู ทู เดอะ แอล อี เบ๊บี้ / แอนด์ โย ลา ได ดา ทู เดอะ บี *TCH เบ๊บี้ / ค๊อส ยู แค็นท รีเหลท ทู มี / ว๊อท เดอะ ฟัค ยู ว้อนท ฟรอม มี / NOKIO เล็ท เด็ม โฮ โนว์ น็อท ดา ทริง / ไอ๊ซ์ เดอะ ริ๊ซท ไล๊ค กิด วอส เรน / ค๊อส ยู โนว์ / [ เกิร์ล ยู อาร์ มี เอ๊วี่ติง / ค๊อรัส ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู / ยู อาร์ เอ๊วี่ติง / แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ยู /)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are Everything RMX คำอ่านไทย Sisqo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น