เนื้อเพลง A Dream คำอ่านไทย Jay-Z feat Faith Evans, Notorious B.I.G.

[Jay-Z] It was all a dream
( [ เจ ซี ] อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม)
[scratched simultaneously: ” It was all a dream ” – B.I.G.]
([ สแครทช ไซมัลเทเนียซลิ : ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” บี ไอ จี ])

[Faith Evans + [Jay-Z]]
([ เฟท เอฝเวน + [ เจ ซี ] ])
Last night I had a dream
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ แฮ็ด อะ ดรีม)
Thoughts was racin through my head [it was all a dream]
(ธอท วอส เรซิน ทรู มาย เฮด [ อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ])
Felt so real to me
(เฟ็ลท โซ เรียล ทู มี)
This is what was said..
(ดิส ซิส ว๊อท วอส เซ็ด)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Had a dream I said, bout who he said?
(แฮ็ด อะ ดรีม ไอ เซ็ด , เบาท ฮู ฮี เซ็ด)
Bout B.I.G. I said, that’s big he said
(เบาท บี ไอ จี ไอ เซ็ด , แด้ท บิ๊ก ฮี เซ็ด)
Dig he said, proceed he said
(ดีกกํ ฮี เซ็ด , โพรซี๊ด ฮี เซ็ด)
Indeed I said, so – breathe I did
(อินดี๊ด ดาย เซ็ด , โซ บรีฑ ไอ ดิด)
Don’t repeat what I say I said, he said nothin
(ด้อนท์ รีพี๊ท ว๊อท ไอ เซย์ ไอ เซ็ด , ฮี เซ็ด นอทติน)
He agreed with his head, he just nodded like this
(ฮี อะกรี วิธ ฮิส เฮด , ฮี จั๊สท nodded ไล๊ค ดิส)
What I believe to be a yes I re-peated what was said
(ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ ทู บี อะ เย็ซ ซาย รี พีท ว๊อท วอส เซ็ด)
It came to me like a .. well as even I said
(อิท เคม ทู มี ไล๊ค เก เวลล แอส อี๊เฝ่น นาย เซ็ด)
” You feel playboy, ” was the greeting he said
(” ยู ฟีล พเลบอย , ” วอส เดอะ กรีทอิง ฮี เซ็ด)
First thing I wanted to know, what’s the reason he was dead?
(เฟิร์สท ทริง ไอ ว้อนท ทู โนว์ , ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น ฮี วอส เด้ด)
” More money, more problems, better believe it, ” he said
(” โม มั๊นนี่ , โม โพร๊เบล่ม , เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท , ” ฮี เซ็ด)
” Careful what you wish for you might receive it, ” he said
(” แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์ ยู ไมท รีซี๊ฝ อิท , ” ฮี เซ็ด)
I see I said, jealousy I said
(ไอ ซี ไอ เซ็ด , เจลอะซิ ไอ เซ็ด)
Got the whole industry mad at me I said
(ก็อท เดอะ โฮล อิ๊นดัสทรี่ แม้ด แอ็ท มี ไอ เซ็ด)
Then B.I. said, ” Hov’ remind yourself
(เด็น บี ไอ เซ็ด , ” Hov รีไมนด์ ยุรเซลฟ)
nobody built like you, you designed yourself ”
(โนบอดี้ บิลท ไล๊ค ยู , ยู ดีไซนํ ยุรเซลฟ “)
I agree I said, my one of a kind self
(ไอ อะกรี ไอ เซ็ด , มาย วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ เซลฟ์)
Get stoned every day like Jesus did
(เก็ท สโทน เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไล๊ค จีสัซ ดิด)
What he said, I said, has been said before
(ว๊อท ฮี เซ็ด , ไอ เซ็ด , แฮ็ส บีน เซ็ด บีฟอร์)
” Just keep doin your thing, ” he said, say no more
(” จั๊สท คี๊พ โดย ยุร ทริง , ” ฮี เซ็ด , เซย์ โน โม)

[Faith Evans]
([ เฟท เอฝเวน ])
Was it all a dream – tell me
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม เทลล มี)
Was it all a dream, was it a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม , วอส ซิท อะ ดรีม)
Was it all a dre-eeee-eeeee-eeam
(วอส ซิท ออล อะ ดรี eeee eeeee eeam)
I gotta know [ ” It was all a dream ” ]
(ไอ กอททะ โนว์ [ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
Was it all a dream – was it a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม วอส ซิท อะ ดรีม)
Was it all a dream, a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม , อะ ดรีม)
Was it all a dre-eeee-eeeee-eeam
(วอส ซิท ออล อะ ดรี eeee eeeee eeam)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
It was all a dream, I used to read Word Up magazine
(อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม , ไอ ยู๊ส ทู รี๊ด เวิร์ด อั๊พ แม๊กกาซีน)
Salt’n’Pepa and Heavy D up in the limousine
(ซอลทันพีพา แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ ดี อั๊พ อิน เดอะ ลีมอุสีน)
Hangin pictures on my wall
(แฮนจิ้น พิ๊คเจ้อร์ ออน มาย วอลล์)
Every Saturday, ” Rap Attack, ” Mr. Magic, Marley Marl
(เอ๊เฝอร์รี่ แซทเออะดิ , ” แร็พ แอทแท๊ค , ” มีซเทอะ แม๊จิค , มาร์รี มาล)
I let my tape rock ’til my tape popped
(ไอ เล็ท มาย เท๊พ ร๊อค ทิล มาย เท๊พ พอพทฺ)
Smokin weed and bamboo, sippin on private stock
(สโมกิน วี แอนด์ แบมบู , ซิบปิ่น ออน ไพร๊เฝท สท๊อค)
Way back, when I had the red and black lumberjack
(เวย์ แบ็ค , เว็น นาย แฮ็ด เดอะ เร้ด แอนด์ แบล๊ค ลัมเบอร์แจค)
with the hat to match
(วิธ เดอะ แฮ็ท ทู แหมทช์)
Remember Rappin’ Duke? ” Duh-ha, duh-ha ”
(รีเม๊มเบ่อร์ แรพปิน ดยูค ” ดู ฮา , ดู ฮา “)
You never thought that hip-hop would take it this far
(ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ฮิพ ฮ็อพ เวิด เท้ค กิด ดิส ฟาร์)
Now I’m in the limelight cause I rhyme tight
(นาว แอม อิน เดอะ ไลม์ไลท์ ค๊อส ไอ ไรม ไท๊ท)
Time to get paid, blow up like the [ ” World Trade ” ]
(ไทม์ ทู เก็ท เพลด , โบลว์ อั๊พ ไล๊ค เดอะ [ ” เวิลด เทรด ” ])
Born sinner, the opposite of a winner
(บอน ซีนเนอะ , ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ อะ วีนเนอะ)
Remember when I used to eat sardines for dinner
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย ยู๊ส ทู อี๊ท ซาดีน ฟอร์ ดินเน่อร์)
Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri
(พี๊ซ ทู รอน จี , บูซี บี , คิด คับพี)
Funkmaster Flex, Lovebug Starsky
(ฟั้งแมสเทอร์ ฟเล็คซ , เลิฝบัก สตาร์ศคี)
I’m blowin up like you thought I would
(แอม โบลวิน อั๊พ ไล๊ค ยู ธอท ไอ เวิด)
Call the crib, same number same hood, it’s all good
(คอลลํ เดอะ คริบ , เซม นั๊มเบ้อร์ เซม ฮุด , อิทซ ซอร์ กู๊ด)
Uhh, and if you don’t know, now you know, n*gga
(อา , แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ , นาว ยู โนว์ , เอ็น *gga)

[Faith Evans]
([ เฟท เอฝเวน ])
Was it all a dream – tell me
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม เทลล มี)
Was it all a dream, was it a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม , วอส ซิท อะ ดรีม)
Was it all a dre-eeee-eeeee-eeam
(วอส ซิท ออล อะ ดรี eeee eeeee eeam)
I gotta know [ ” It was all a dream ” ]
(ไอ กอททะ โนว์ [ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
Was it all a dream – was it a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม วอส ซิท อะ ดรีม)
Was it all a dream, a dream
(วอส ซิท ออล อะ ดรีม , อะ ดรีม)
Was it all a dre-eeee-eeeee-eeam
(วอส ซิท ออล อะ ดรี eeee eeeee eeam)

[ ” It was all.. a dream ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
[ ” It was all.. ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ ” ])
[ ” It was all.. a dream ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
[ ” It was all a dream ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
[ ” It was all.. a dream ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])
[ ” It was all.. ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ ” ])
[ ” It was all.. a dream ” ]
([ ” อิท วอส ซอร์ อะ ดรีม ” ])

[the beat drops out and Jay-Z raps the next part acapella]
([ เดอะ บีท ดรอพ เอ๊าท แอนด์ เจ ซี แร็พ เดอะ เน๊กซท พาร์ท แอคเคเพลลา ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I see I said, jealousy I said
(ไอ ซี ไอ เซ็ด , เจลอะซิ ไอ เซ็ด)
Got the whole industry mad at me I said
(ก็อท เดอะ โฮล อิ๊นดัสทรี่ แม้ด แอ็ท มี ไอ เซ็ด)
Then B.I. said, ” Hov’ remind yourself
(เด็น บี ไอ เซ็ด , ” Hov รีไมนด์ ยุรเซลฟ)
nobody built like you, you designed yourself ”
(โนบอดี้ บิลท ไล๊ค ยู , ยู ดีไซนํ ยุรเซลฟ “)
I agree I said, my one of a kind self
(ไอ อะกรี ไอ เซ็ด , มาย วัน อ็อฝ อะ ไคนด์ เซลฟ์)
Get stoned every day like Jesus did
(เก็ท สโทน เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไล๊ค จีสัซ ดิด)
What he said, I said, has been said before
(ว๊อท ฮี เซ็ด , ไอ เซ็ด , แฮ็ส บีน เซ็ด บีฟอร์)
” Just keep doin your thing, ” he said, say no more
(” จั๊สท คี๊พ โดย ยุร ทริง , ” ฮี เซ็ด , เซย์ โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Dream คำอ่านไทย Jay-Z feat Faith Evans, Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น