เนื้อเพลง Realize คำอ่านไทย Ours

Anytime, anyplace, come around, go away
( เอนี่ไทม์ , แอนนีเพซ , คัม อะราวนฺดฺ , โก อะเวย์)
There’s a sound then it fades, turn it down make it stay
(แดร์ ซา ซาวน์ด เด็น หนิด เฟด , เทิร์น หนิด เดาน เม้ค กิด สเทย์)
If I could get off the phone I’d deliver the song
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน อาย ดีลิ๊เฝ่อร์ เดอะ ซ็อง)
But too much is in my way
(บั๊ท ทู มัช อีส ซิน มาย เวย์)
Like a dog to the bone, a leash to the throne, a laugh within my face
(ไล๊ค เก ด้อกก ทู เดอะ โบน , อะ ลีฌ ทู เดอะ ธโรน , อะ ล๊าฟ วิธอิน มาย เฟซ)

Taking too much air, taking too much air
(เทคอิง ทู มัช แอร์ , เทคอิง ทู มัช แอร์)
This is how you care
(ดิส ซิส ฮาว ยู แคร์)
When you realize you’re down, when you realize you’re
(เว็น ยู รีแอะไลส ยัวร์ เดาน , เว็น ยู รีแอะไลส ยัวร์)
Down on the floor with the radio song, you’re crawling, you’re crawling
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , ยัวร์ คอลลิง , ยัวร์ คอลลิง)
Down on the floor with the radio song, Oh
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , โอ)

We spent our days in a coma, believing it’s over
(วี ซเพ็นท เอ๊า เดย์ ซิน อะ โค๊ม่า , บีลีฝวิง อิทซ โอ๊เฝ่อร)
Outside there’s too much hate
(เอ๊าทไซ้ด แดร์ ทู มัช เฮท)
Tried to stay on the ball believe in it all, but it bounces in our face
(ทไร ทู สเทย์ ออน เดอะ บอล บีลี๊ฝ อิน หนิด ออล , บั๊ท ดิธ เบ๊าสฺ ซิน เอ๊า เฟซ)
Now we’re beginning to crawl, by leaving it all, there’s nothing in our way
(นาว เวีย บีกีนนิง ทู ครอล , บาย ลีฝอิงส อิท ดอร์ , แดร์ นัธอิง อิน เอ๊า เวย์)

Breathing out again, breathing out again
(บรีสดิง เอ๊าท อะเกน , บรีสดิง เอ๊าท อะเกน)
When it seems like you can, then you realize you’re down
(เว็น หนิด ซีม ไล๊ค ยู แคน , เด็น ยู รีแอะไลส ยัวร์ เดาน)
You realize you’re
(ยู รีแอะไลส ยัวร์)
Down on the floor with the radio song, you’re crawling, you’re crawling
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , ยัวร์ คอลลิง , ยัวร์ คอลลิง)
Down on the floor with the radio song, Oh
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , โอ)

When you realize you’re down, when you realize you’re down
(เว็น ยู รีแอะไลส ยัวร์ เดาน , เว็น ยู รีแอะไลส ยัวร์ เดาน)
From taking too much air, taking oxygen
(ฟรอม เทคอิง ทู มัช แอร์ , เทคอิง อ๊อกซีเจ้น)
We all want love and we all fall
(วี ออล ว้อนท ลัฝ แอนด์ วี ออล ฟอลล์)
Down on the floor with the radio song, you’re crawling, you’re crawling
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , ยัวร์ คอลลิง , ยัวร์ คอลลิง)
Down on the floor with the radio song, Oh
(เดาน ออน เดอะ ฟลอร์ วิธ เดอะ เร๊ดิโอ ซ็อง , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Realize คำอ่านไทย Ours

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น