เนื้อเพลง Need You Tonight คำอ่านไทย Amerie

I mean
( ไอ มีน)
I ain’t gonna lie to you
(ไอ เอน กอนนะ ไล ทู ยู)
See, you can have me
(ซี , ยู แคน แฮ็ฝ มี)
If you wanna do something
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู ซัมติง)

I can’t say
(ไอ แค็นท เซย์)
That I’ll always be there for you
(แดท อิลล ออลเว บี แดร์ ฟอร์ ยู)
And I can’t say
(แอนด์ ดาย แค็นท เซย์)
That you’re the only one
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
See all I know
(ซี ออล ไอ โนว์)
Is whatever I’m feelin for you
(อีส ฮว็อทเอฝเออะ แอม ฟีลิน ฟอร์ ยู)
Seems to be so deep
(ซีม ทู บี โซ ดี๊พ)
Deep in my soul
(ดี๊พ อิน มาย โซล)
And I, and I
(แอนด์ ดาย , แอนด์ ดาย)
Might be a fool to want you babe
(ไมท บี อะ ฟูล ทู ว้อนท ยู เบ้บ)
But I ain’t gon lie
(บั๊ท ไอ เอน ก็อน ไล)
It’s all about me tonight
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี ทูไน๊ท)
Don’t wanna think about tomorrow
(ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
See I’m not sure what it is
(ซี แอม น็อท ชัวร์ ว๊อท ดิธ อีส)
But the only thing on my mind
(บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ออน มาย ไมนด์)
Is your kiss
(อีส ยุร คิซ)
Your kiss baby cause I
(ยุร คิซ เบ๊บี้ ค๊อส ไอ)

I, I, I
(ไอ , ไอ , ไอ)
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Night, night, night
(ไน๊ท , ไน๊ท , ไน๊ท)
Just me and you if it’s alright
(จั๊สท มี แอนด์ ยู อิ๊ฟ อิทซ ออลไร๊ท)
Right, all right
(ไร๊ท , ออล ไร๊ท)
Just me and you
(จั๊สท มี แอนด์ ยู)
I need you tonight
(ไอ นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)
I, I ain’t never felt this way
(ไอ , ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์)
And tomorrow is just too late
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว อีส จั๊สท ทู เหลท)
Take my hand baby
(เท้ค มาย แฮนด์ เบ๊บี้)
Baby tonight
(เบ๊บี้ ทูไน๊ท)

See, See baby I
(ซี , ซี เบ๊บี้ ไอ)
I ain’t makin no promises
(ไอ เอน เมกิน โน พรอมอิซ)
It’s just a urgency I feel
(อิทซ จั๊สท ดา เออเจ็นซิ ไอ ฟีล)
Whenever you’re next to me
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เน๊กซท ทู มี)
It’s so real
(อิทซ โซ เรียล)
And I
(แอนด์ ดาย)
And I just can’t fight it no more, no more, no more
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท ไฟ้ท ดิธ โน โม , โน โม , โน โม)
Let me show you love
(เล็ท มี โชว์ ยู ลัฝ)
Like you ever knew before
(ไล๊ค ยู เอ๊เฝ่อร์ นยู บีฟอร์)
Before baby
(บีฟอร์ เบ๊บี้)

I, I, I [yeah]
(ไอ , ไอ , ไอ [ เย่ ])
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Night, night, night [I need you]
(ไน๊ท , ไน๊ท , ไน๊ท [ ไอ นี๊ด ยู ])
To see you
(ทู ซี ยู)
It feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
Right, all right
(ไร๊ท , ออล ไร๊ท)
Just seeing you
(จั๊สท ซีอิง ยู)
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)
I, I
(ไอ , ไอ)
Ain’t never felt this way [oh]
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์ [ โอ ])
And tomorrow is just to late [oh]
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว อีส จั๊สท ทู เหลท [ โอ ])
Take my hand baby
(เท้ค มาย แฮนด์ เบ๊บี้)
Baby tonight [yeah]
(เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ เย่ ])

Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)
Don’t wanna think
(ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค)
Don’t wanna think about
(ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท)
Don’t wanna think
(ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค)
I don’t wanna think about tomorrow
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท ทูม๊อโร่ว)
You are, you are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are
(ยู อาร์)
You are what I want [oh]
(ยู อาร์ ว๊อท ไอ ว้อนท [ โอ ])
You are what I need [oh oh]
(ยู อาร์ ว๊อท ไอ นี๊ด [ โอ โอ ])
In my arms tonight [yeah]
(อิน มาย อาร์ม ทูไน๊ท [ เย่ ])

I, I, I [oh]
(ไอ , ไอ , ไอ [ โอ ])
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Night, night, night [oh oh]
(ไน๊ท , ไน๊ท , ไน๊ท [ โอ โอ ])
To see you [oh oh]
(ทู ซี ยู [ โอ โอ ])
It feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
Right, all right
(ไร๊ท , ออล ไร๊ท)
Just seeing you
(จั๊สท ซีอิง ยู)
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)
I, I
(ไอ , ไอ)
Ain’t never felt this way [I ain’t never felt]
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์ [ ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ])
And tomorrow is just to late
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว อีส จั๊สท ทู เหลท)
Take my hand baby
(เท้ค มาย แฮนด์ เบ๊บี้)
Baby tonight [your kiss baby cause I]
(เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ ยุร คิซ เบ๊บี้ ค๊อส ไอ ])

I, I, I [oh]
(ไอ , ไอ , ไอ [ โอ ])
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Night, night, night
(ไน๊ท , ไน๊ท , ไน๊ท)
To see you
(ทู ซี ยู)
It feels so right
(อิท ฟีล โซ ไร๊ท)
Right, alright [oh]
(ไร๊ท , ออลไร๊ท [ โอ ])
Just seeing you
(จั๊สท ซีอิง ยู)
Need you tonight
(นี๊ด ยู ทูไน๊ท)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)
I, I
(ไอ , ไอ)
Ain’t never felt this way [I ain’t never, I ain’t never]
(เอน เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์ [ ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ , ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ])
And tomorrow is just to late
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว อีส จั๊สท ทู เหลท)
Take my hand baby
(เท้ค มาย แฮนด์ เบ๊บี้)
Baby tonight [What you wanna do baby]
(เบ๊บี้ ทูไน๊ท [ ว๊อท ยู วอนนา ดู เบ๊บี้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Need You Tonight คำอ่านไทย Amerie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น