เนื้อเพลง All Systems Red คำอ่านไทย Calexico

Felt a tremor stir beneath my breath
( เฟ็ลท ดา ทเรมเออะ สเทอร์ บีนี๊ทร มาย บรี๊ทฺรฺ)
That forecasts storms on the gallup poll
(แดท โฟ๊ร์แคสท สทอร์ม ออน เดอะ gallup โพลล)
Waking up from the nightmare news
(เวคกิ้ง อั๊พ ฟรอม เดอะ ไนท์แมร์ นิว)
Hoping to read a sign in the morning air
(โฮพปิง ทู รี๊ด อะ ซายน อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอร์)

Nothing changes here and nothing improves
(นัธอิง เช้งจํ เฮียร แอนด์ นัธอิง อิมพรู๊ฝ)
All say my friends who just want out
(ออล เซย์ มาย เฟรน ฮู จั๊สท ว้อนท เอ๊าท)
And leave these troubles behind
(แอนด์ ลี๊ฝ ฑิส ทรั๊บเบิ้ล บีฮายน์)
Scatter like paper in the eye of the storm
(ซแคทเทอะ ไล๊ค เพ๊เพ่อร์ อิน ดิ อาย อ็อฝ เดอะ สทอร์ม)
Documented with a silenced note
(ด๊อคคิวเม้นท วิธ อะ ไซเล็นซ โน๊ท)
That’s only heard from far away
(แด้ท โอ๊นลี่ เฮิด ฟรอม ฟาร์ อะเวย์)

More cards in play, following suit
(โม ค้าร์ด ซิน เพลย์ , ฟอลโละอิง ซุ๊ท)
Everywhere you look, you only see red
(เอวี่แวร์ ยู ลุ๊ค , ยู โอ๊นลี่ ซี เร้ด)
Wonder when to call off the race
(วั๊นเด้อร เว็น ทู คอลลํ ออฟฟ เดอะ เร้ซ)
Watching a horse running down its last legs
(วัทชิง อะ ฮอร์ส รันนิง เดาน อิทซ ล๊าสท เล้ก)
When you think it couldn’t get much worse
(เว็น ยู ทริ๊งค อิท คูดซึ่น เก็ท มัช เวิ๊ร์ส)
The numbers rise on the death toll
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ ไร๊ส ออน เดอะ เด้ท โทลล)
And the chimes of freedom flash and fade
(แอนด์ เดอะ ไชม อ็อฝ ฟรีดัม แฟลช แอนด์ เฟด)
Only heard from far, far away
(โอ๊นลี่ เฮิด ฟรอม ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์)

I hear you can’t trust in your own
(ไอ เฮียร ยู แค็นท ทรัสท อิน ยุร โอว์น)
Now the grey is broken in the early morn
(นาว เดอะ เกรย์ อีส บโรเค็น อิน ดิ เอ๊อรํลี่ มอน)
And the words forming barely have a voice
(แอนด์ เดอะ เวิร์ด ฟอร์มิง แบลิ แฮ็ฝ อะ ว๊อยซ์)
It’s just your heart that’s breaking without choice
(อิทซ จั๊สท ยุร ฮาร์ท แด้ท บเรคคิง วิธเอ๊าท ช๊อยซํ)

Everything you hear is distorted in your head
(เอ๊วี่ติง ยู เฮียร อีส ดิสถอร์ท อิน ยุร เฮด)
Bouncing off the walls, unraveling the thread
(เบานซิง ออฟฟ เดอะ วอลล์ , อันราฝวลิง เดอะ เทร๊ด)
Staying up with the blue screen glow
(สเตย์ยิ่ง อั๊พ วิธ เดอะ บลู สครีน กโล)
Forgetting everything you ever dreamed years ago
(โฟเก็ททิง เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีม เยียร์ อะโก)

When the dread is flowing down my veins
(เว็น เดอะ เดรด อีส ฟโลอิง เดาน มาย เฝน)
I want to tear it all down and build it up again
(ไอ ว้อนท ทู เทียร์ อิท ดอร์ เดาน แอนด์ บิ้ลดํ ดิท อั๊พ อะเกน)
Hear your heart that’s breaking without choice
(เฮียร ยุร ฮาร์ท แด้ท บเรคคิง วิธเอ๊าท ช๊อยซํ)
I want to hear those chimes ring again
(ไอ ว้อนท ทู เฮียร โฑส ไชม ริง อะเกน)
Ring again
(ริง อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Systems Red คำอ่านไทย Calexico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น