เนื้อเพลง Glitter in The Air คำอ่านไทย Pink

Have you ever fed a lover with just your hands?
( แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ด อะ ลัฝเออะ วิธ จั๊สท ยุร แฮนด์)
Close your eyes and trust it, just trust it
(โคลส ยุร อาย แซน ทรัสท ดิธ , จั๊สท ทรัสท ดิธ)
Have you ever thrown a fist full of glitter in the air?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ธโรน อะ ฟิซท ฟูล อ็อฝ กลีทเทอะ อิน ดิ แอร์)
Have you ever looked fear in the face
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เฟียร์ อิน เดอะ เฟซ)
And said I just don’t care
(แอนด์ เซ็ด ดาย จั๊สท ด้อนท์ แคร์)

It’s only half past the point of no return
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ พาสท์ เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ โน รีเทิร์น)
The tip of the ice burg
(เดอะ ทิพ อ็อฝ ดิ ไอ๊ซ์ เบิก)
The sun before the burn
(เดอะ ซัน บีฟอร์ เดอะ เบิร์น)
The thunder before lightning
(เดอะ ธั๊นเด้อร์ บีฟอร์ ไล๊ทนิ่ง)
The breathe before the fraze
(เดอะ บรีฑ บีฟอร์ เดอะ fraze)
Have you ever felt this way?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์)

Have you ever hated yourself for staring at the phone?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ท ยุรเซลฟ ฟอร์ ซแทริง แอ็ท เดอะ โฟน)
You’re whole life waiting on the ring to prove you’re not alone
(ยัวร์ โฮล ไล๊ฟ เวททิง ออน เดอะ ริง ทู พรู๊ฝ ยัวร์ น็อท อะโลน)
Have you ever been touch so gently you had to cry?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน ทั๊ช โซ เจนทลิ ยู แฮ็ด ทู คราย)
Have you ever invited a stranger to come inside?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ อินไฝ๊ท อะ ซทเรนเจอะ ทู คัม อิ๊นไซด์)

It’s only half past the point of oblivion
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ พาสท์ เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ อ็อบลีฝเอียน)
The hourglass on the table
(เดอะ เฮาเรอกราส ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
The walk before the run
(เดอะ ว๊อล์ค บีฟอร์ เดอะ รัน)
The breathe before the kiss
(เดอะ บรีฑ บีฟอร์ เดอะ คิซ)
And the fear before the flames
(แอนด์ เดอะ เฟียร์ บีฟอร์ เดอะ เฟลม)
Have you ever felt this way?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์)

La La La La La La La La
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

There you are, sitting in the garden
(แดร์ ยู อาร์ , ซีททิง อิน เดอะ ก๊าร์เด้น)
Clutching my coffee,
(แคทชิง มาย คีอฟฟี่ ,)
Calling me sugar
(คอลลิง มี ชู๊ก้าร)
You called me sugar
(ยู คอลลํ มี ชู๊ก้าร)

Have you ever wished for an endless night?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ วิ๊ช ฟอร์ แอน เอ็นเล็ซ ไน๊ท)
Laugh so the moon and the stars and pulled that rope tight
(ล๊าฟ โซ เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สทาร์ แซน พูลล แดท โร๊พ ไท๊ท)
Have you ever held your breathe and asked yourself will it ever get better than tonight?
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ เฮ็ลด ยุร บรีฑ แอนด์ อาสคฺ ยุรเซลฟ วิล อิท เอ๊เฝ่อร์ เก็ท เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ทูไน๊ท)
Tonight
(ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Glitter in The Air คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น