เนื้อเพลง I Call Your Name คำอ่านไทย The Beatles

I Call Your Name: The Beatles
( ไอ คอลลํ ยุร เนม : เดอะ บีเดิลสฺ)

I call your name but you’re not there, was I to blame for being unfair,
(ไอ คอลลํ ยุร เนม บั๊ท ยัวร์ น็อท แดร์ , วอส ซาย ทู เบลม ฟอร์ บีอิง อันแฟ ,)
Oh I can’t sleep at night, since you’ve been gone. I never
(โอ ไอ แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท , ซิ๊นซ ยู๊ฟ บีน กอน ไอ เน๊เฝ่อร์)
weep at night I can’t go on.
(วีพ แอ็ท ไน๊ท ไอ แค็นท โก ออน)
Well don’t you know I can’t take it. I don’t know who can,
(เวลล ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ แค็นท เท้ค กิด ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู แคน ,)
I’m not goin’ to mayayake it I’m not that kind of man.
(แอม น็อท โกอิน ทู mayayake กิด แอม น็อท แดท ไคนด์ อ็อฝ แมน)
Oh I can’t sleep at night, but just the same I never weep at
(โอ ไอ แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท , บั๊ท จั๊สท เดอะ เซม ไอ เน๊เฝ่อร์ วีพ แอ็ท)
night I call your name, I call your name.
(ไน๊ท ไอ คอลลํ ยุร เนม , ไอ คอลลํ ยุร เนม)

bj
(bj)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Call Your Name คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น