เนื้อเพลง If You Talk in Your Sleep คำอ่านไทย Elvis Presley

I know you’re a lonely woman and I love you
( ไอ โนว์ ยัวร์ อะ โลนลิ วู๊แม่น แอนด์ ดาย ลัฝ ยู)
But someone else is waiting and he owns you
(บั๊ท ซัมวัน เอ๊ลส อีส เวททิง แอนด์ ฮี โอว์น ยู)
If he should ever wake up, make sure that your story is straight love
(อิ๊ฟ ฮี เชิด เอ๊เฝ่อร์ เว้ค อั๊พ , เม้ค ชัวร์ แดท ยุร สท๊อรี่ อีส สเทร๊ท ลัฝ)
If you talk in your sleep don’t mention my name
(อิ๊ฟ ยู ท๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
And if you walk in your sleep forget where you came
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม)

Walking every night here in the shadows
(วอคกิง เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท เฮียร อิน เดอะ แฌดโอ)
So afraid that sometime he may follow
(โซ อะเฟรด แดท ซัมไทม์ ฮี เมย์ ฟ๊อลโล่ว)
There’s always the chance he’ll find us
(แดร์ ออลเว เดอะ แช้นซํ เฮ็ลล ไฟนด์ อัซ)
I don’t need to remind you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู รีไมนด์ ยู)
If you talk in your sleep don’t mention my name
(อิ๊ฟ ยู ท๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
If you walk in your sleep forget where you came
(อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม)

Love is so much sweeter when it’s borrowed
(ลัฝ อีส โซ มัช สวีตเดอ เว็น อิทซ บ๊อโร่ว)
I’ll feel a little easier tomorrow
(อิลล ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล อีสไซน์ ทูม๊อโร่ว)
Don’t give our secret away, be careful what you say
(ด้อนท์ กี๊ฝ เอ๊า ซี๊เขร็ท อะเวย์ , บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู เซย์)
If you talk in your sleep don’t mention my name
(อิ๊ฟ ยู ท๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
If you walk in your sleep forget where you came
(อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค อิน ยุร สลี๊พ ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม)

Forget where you came, now
(ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม , นาว)
Forget where you came
(ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม)
Don’t mention my name
(ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
Don’t mention my name
(ด้อนท์ เม๊นชั่น มาย เนม)
Forget where you came
(ฟอร์เก๊ท แวร์ ยู เคม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Talk in Your Sleep คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น