เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Marque

All my true love is confusing you
( ออล มาย ทรู ลัฝ อีส ค็อนฟยูสอิง ยู)
But angels just told me you want it too
(บั๊ท แอ๊งเจล จั๊สท โทลด มี ยู ว้อนท ดิธ ทู)
I’m waiting, – now tell me – you love me too
(แอม เวททิง , นาว เทลล มี ยู ลัฝ มี ทู)
Love me everyday – everyday – everyday
(ลัฝ มี เอวี่เดย์ – เอวี่เดย์ – เอวี่เดย์)

I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)

Closer I will be so close
(โคลเซอร์ ไอ วิล บี โซ โคลส)
So close to you
(โซ โคลส ทู ยู)
I will never turn my back on you
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เทิร์น มาย แบ็ค ออน ยู)
Don’t care if you don’t want
(ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท)
I’ll hold you come what may
(อิลล โฮลด์ ยู คัม ว๊อท เมย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)

If you don’t believe it’s true
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
I will prove my soul to you
(ไอ วิล พรู๊ฝ มาย โซล ทู ยู)
I will throw my love right all over you
(ไอ วิล โธรว์ มาย ลัฝ ไร๊ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร ยู)

I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
e v e r y d a y
(อี วี อี อาร์ วาย ดี อะ วาย)

Baby I can make you high
(เบ๊บี้ ไอ แคน เม้ค ยู ไฮฮ)
You know it’s true
(ยู โนว์ อิทซ ทรู)
I won’t stop you know there’s no enough
(ไอ ว็อนท สท๊อพ ยู โนว์ แดร์ โน อีน๊าฟ)
And even you don’t want
(แอนด์ อี๊เฝ่น ยู ด้อนท์ ว้อนท)
I’ll have to make you stay
(อิลล แฮ็ฝ ทู เม้ค ยู สเทย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)

If you don’t believe it’s true
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
I can prove my soul to you
(ไอ แคน พรู๊ฝ มาย โซล ทู ยู)
I will throw my love right all over you
(ไอ วิล โธรว์ มาย ลัฝ ไร๊ท ดอร์ โอ๊เฝ่อร ยู)

I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
e v e r y d a y
(อี วี อี อาร์ วาย ดี อะ วาย)

I’ll be next to you
(อิลล บี เน๊กซท ทู ยู)
And there is nothing you can do
(แอนด์ แดร์ อีส นัธอิง ยู แคน ดู)
Why don’t you come and love me too
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ลัฝ มี ทู)
Everyday
(เอวี่เดย์)

I want to be your father, your brother too
(ไอ ว้อนท ทู บี ยุร ฟ๊าเท่อร , ยุร บร๊าเท่อรํ ทู)
I don’t care if you’re crying just love me too
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ คไรอิง จั๊สท ลัฝ มี ทู)
I’m waiting now tell me that it’s okay
(แอม เวททิง นาว เทลล มี แดท อิทซ โอเค)
Love me everyday
(ลัฝ มี เอวี่เดย์)

I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)
I will love you everyday
(ไอ วิล ลัฝ ยู เอวี่เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Marque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น