เนื้อเพลง Under The Knife คำอ่านไทย Rise Against

Wake me up inside
( เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)
Tell me theres a reason
(เทลล มี แดร์ ซา รี๊ซั่น)
To take another step
(ทู เท้ค อะน๊าเทร่อร์ สเท็พ)
To get up off me knees and,
(ทู เก็ท อั๊พ ออฟฟ มี นี แซน ,)
Follow the path of most resistant
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ พาธ อ็อฝ โมซท ริสีซแท็นท)
How ever it takes us,
(ฮาว เอ๊เฝ่อร์ อิท เท้ค อัซ ,)
Whatever it faces and wherever it leads,
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เฟซ แซน ฮแวเรฝเออะ อิท ลี๊ด ,)

So wake me when its through
(โซ เว้ค มี เว็น อิทซ ทรู)
I don’t want to feel, the things that you do
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ฟีล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
Don’t worry I’ll be fine
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิลล บี ไฟน)
I just don’t want this dream, wake me up inside
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ ว้อนท ดิส ดรีม , เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)

Something for the pain, just to kill this feeling
(ซัมติง ฟอร์ เดอะ เพน , จั๊สท ทู คิลล์ ดิส ฟีลอิง)
although we looked away, inside were all still sleeping
(ออลโทร วี ลุ๊ค อะเวย์ , อิ๊นไซด์ เวอ ออล สทิลล ซลีพพิง)
I spent my time here alive, but buried there
(ไอ ซเพ็นท มาย ไทม์ เฮียร อะไล๊ฝ , บั๊ท เบ๊อรี่ แดร์)
do you believe we will ever make it,
(ดู ยู บีลี๊ฝ วี วิล เอ๊เฝ่อร์ เม้ค กิด ,)
do you think we will ever really say.
(ดู ยู ทริ๊งค วี วิล เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เซย์)

So wake me when its through
(โซ เว้ค มี เว็น อิทซ ทรู)
I don’t want to feel, the things that you do
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ฟีล , เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
Don’t worry I’ll be fine
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิลล บี ไฟน)
I just don’t want this dream, wake me up inside
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ ว้อนท ดิส ดรีม , เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)

Wake me up inside
(เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)
these dreams all tired
(ฑิส ดรีม ซอร์ ไทร์)
wake me up inside
(เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)
today wont start if we just kill them
(ทูเดย์ ว็อนท สท๊าร์ท อิ๊ฟ วี จั๊สท คิลล์ เด็ม)
[CAUSE YOU’LL BE ANYTHING]
([ ค๊อส โยว บี เอนอิธิง ])

Just wake me when its through
(จั๊สท เว้ค มี เว็น อิทซ ทรู)
I don’t want to feel, there things that you do
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ฟีล , แดร์ ทริง แดท ยู ดู)
Don’t worry I’ll be fine
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิลล บี ไฟน)
I just don’t want this dream, wake me up inside
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ ว้อนท ดิส ดรีม , เว้ค มี อั๊พ อิ๊นไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under The Knife คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น