เนื้อเพลง I Want Your (Hands on Me) คำอ่านไทย Sinead O’Connor

I want your hands on me
( ไอ ว้อนท ยุร แฮนด์ ออน มี)
What I want, give me
(ว๊อท ไอ ว้อนท , กี๊ฝ มี)
You know I wanna please you
(ยู โนว์ ไอ วอนนา พลีซ ยู)
What I wanna do to you
(ว๊อท ไอ วอนนา ดู ทู ยู)
You don’t waste no time, do you?
(ยู ด้อนท์ เวซท โน ไทม์ , ดู ยู)
You know I’m looking through you
(ยู โนว์ แอม ลุคอิง ทรู ยู)
Why you wanna tease me
(วาย ยู วอนนา ทีส มี)
I want you to come and please me
(ไอ ว้อนท ยู ทู คัม แอนด์ พลีซ มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
You know that I can thrill you
(ยู โนว์ แดท ไอ แคน ธริล ยู)
I want you call me to you
(ไอ ว้อนท ยู คอลลํ มี ทู ยู)
I wanna move, will you? I really wanna feel you
(ไอ วอนนา มู๊ฝ , วิล ยู ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ฟีล ยู)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put your hands on me
(พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Hands, gimme love
(แฮนด์ , กีมมิ ลัฝ)
Hands, gimme loads
(แฮนด์ , กีมมิ โหลด)
Hands, gimme love
(แฮนด์ , กีมมิ ลัฝ)
Hands, gimme loads
(แฮนด์ , กีมมิ โหลด)
I want your
(ไอ ว้อนท ยุร)
Feelings
(ฟีลอิง)
Gimme, yes
(กีมมิ , เย็ซ)
Aaahhhh
(Aaahhhh)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Put’em on, put’em on, put’em on me
(Putem ออน , putem ออน , putem ออน มี)
Hands, gimme love
(แฮนด์ , กีมมิ ลัฝ)
Hands, gimme loads
(แฮนด์ , กีมมิ โหลด)
Hands, gimme love
(แฮนด์ , กีมมิ ลัฝ)
Hands, gimme loads
(แฮนด์ , กีมมิ โหลด)
I want your
(ไอ ว้อนท ยุร)
Feelings
(ฟีลอิง)
Gimme, yes
(กีมมิ , เย็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want Your (Hands on Me) คำอ่านไทย Sinead O’Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น